Ad Config - Website header

 

Article_top

Част от предложените от ДПС промени в Закона за банковата несъстоятелност са факт, след като парламентът ги прие на второ четене, и позволяват да бъдат обявени за нищожни със задна дата прихващания и цесии, свързани с КТБ. Останалите текстове се очакват да бъдат гласувани в утрешния пленарен ден.

Приетите промени въвеждат ограничение на правомощията на синдика, според което временният синдик и синдикът нямат право - до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката, да заличават учредени от длъжници обезпечения. Изключение са случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.

Създаде се нов текст по отношение на недействителност на сделки, извършени от трети лица. Според новите разпоредби недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността е всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя на прехвърлянията, ако в резултат на тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок имущество - парични средства или актив, различен от вземане за цена по сделка, съразмерно на прехвърленото вземане.

Целта е да бъдат отменени фиктивните прихващания и цесии, извършени в първите месеци след затварянето на Корпоративна търговска банка (КТБ) през юни 2014 г., обясниха от вносителите.

В случай че сделката бъде обявена от съда за недействителна, третото лице губи качеството си на кредитор спрямо други лица, ако вземането му се основава на придобити в резултат на тази сделка права. По искане на банката или на кредиторите по несъстоятелността се спират всички висящи съдебни, съдебно-изпълнителни производства и/или производства по несъстоятелност, с предмет вземането на третото лице, до влизане в сила на съдебното решение.

Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителността на сделка или на поредица от сделки в 5-годишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката.

Това е една от най-съществените промени в законопроекта - удължаването на производството по несъстоятелност. Създава се законодателна възможност по отношение на КТБ синдиците, временните синдици и Фондът за гарантиране на влоговете на гражданите в банките (ФГВГБ) да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителност на сделка или на поредица от сделки до юни 2019 г. - тоест, в 5-годишен срок от обявяване на несъстоятелността. Срокът за предявяване на отменителен иск се удължава от 2 на пет години.

Макар законови промени от март 2015 г. да улесниха развалянето на тези сделки по съдебен път, синдиците не бързаха с исковете, чрез които да оспорят сделки с имуществото на КТБ, извършени след като четвъртата по големина банка у нас беше поставена под специален надзор. В деня, в който 43-ият парламент гласува промените, премиерът Бойко Борисов написа в профила си във Фейсбук:

"Днешното гласуване спира разграбването на банката и гарантира, че държавата ще си върне парите".

Процедурата по фалит на четвъртата инвестиционна банка в САЩ Lehman Brothers Holding за $639 милиарда се провеждаше едновременно в 16 държави и приключи за 4 години - през април 2012 г. вече се издължаваше на кредиторите си. Аферата "КТБ" навлиза в четвъртата си година и до момента синдиците са успели да разпределят само една събрана сума в масата на несъстоятелността - около 600 милиона лева преди година.

 
ИКОНОМИКА ктб стоп

Част от предложените от ДПС промени в Закона за банковата несъстоятелност са факт, след като парламентът ги прие на второ четене, и позволяват да бъдат обявени за нищожни със задна дата прихващания и цесии, свързани с КТБ. Останалите текстове се очакват да бъдат гласувани в утрешния пленарен ден.

Приетите промени въвеждат ограничение на правомощията на синдика, според което временният синдик и синдикът нямат право - до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката, да заличават учредени от длъжници обезпечения. Изключение са случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.

Създаде се нов текст по отношение на недействителност на сделки, извършени от трети лица. Според новите разпоредби недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността е всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя на прехвърлянията, ако в резултат на тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок имущество - парични средства или актив, различен от вземане за цена по сделка, съразмерно на прехвърленото вземане.

Целта е да бъдат отменени фиктивните прихващания и цесии, извършени в първите месеци след затварянето на Корпоративна търговска банка (КТБ) през юни 2014 г., обясниха от вносителите.

В случай че сделката бъде обявена от съда за недействителна, третото лице губи качеството си на кредитор спрямо други лица, ако вземането му се основава на придобити в резултат на тази сделка права. По искане на банката или на кредиторите по несъстоятелността се спират всички висящи съдебни, съдебно-изпълнителни производства и/или производства по несъстоятелност, с предмет вземането на третото лице, до влизане в сила на съдебното решение.

Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителността на сделка или на поредица от сделки в 5-годишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката.

Това е една от най-съществените промени в законопроекта - удължаването на производството по несъстоятелност. Създава се законодателна възможност по отношение на КТБ синдиците, временните синдици и Фондът за гарантиране на влоговете на гражданите в банките (ФГВГБ) да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителност на сделка или на поредица от сделки до юни 2019 г. - тоест, в 5-годишен срок от обявяване на несъстоятелността. Срокът за предявяване на отменителен иск се удължава от 2 на пет години.

Макар законови промени от март 2015 г. да улесниха развалянето на тези сделки по съдебен път, синдиците не бързаха с исковете, чрез които да оспорят сделки с имуществото на КТБ, извършени след като четвъртата по големина банка у нас беше поставена под специален надзор. В деня, в който 43-ият парламент гласува промените, премиерът Бойко Борисов написа в профила си във Фейсбук:

"Днешното гласуване спира разграбването на банката и гарантира, че държавата ще си върне парите".

Процедурата по фалит на четвъртата инвестиционна банка в САЩ Lehman Brothers Holding за $639 милиарда се провеждаше едновременно в 16 държави и приключи за 4 години - през април 2012 г. вече се издължаваше на кредиторите си. Аферата "КТБ" навлиза в четвъртата си година и до момента синдиците са успели да разпределят само една събрана сума в масата на несъстоятелността - около 600 милиона лева преди година.

Коментари

Не знам защо някой очаква

фалитът на КТБ да е бърза процедура.

Всички знаем от стенограмите кои точно са действителните организатори на фалита - Бойко Тиквестий, Пастирката и Амет Сополя.

Всички знаем и кой организира Големия Чадър - певачът на "денси, денси, моме калино", назначен от Тиквоний Пръви.

Няма начин докато тази мутренска шайка е на власт някой да бърза с разплитането на аферата.

То стана ясно всичко още след доклада на Деситу и Раданя през 2015-та, че всичко ще се покрие.

Нали има данъкоплатци да се бръкнат... Току виж и на Цв.В. ще му мине давността и ще си доде :)

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията