Ad Config - Website header

 

Article_top

Президентът Румен Радев да наложи вето над промените в Закона за банковата несъстоятелност, предложени от депутатите от ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид - това поискаха от "Да, България" в официална позиция до държавния глава, придружена от няколко страници мотиви. 

Промените в закона "срещу вторичното разграбване на КТБ", както го определиха вносителите, бяха приети с гласовете на ГЕРБ, ДПС и "Обединените патриоти" на 9 февруари. В дебатите единствено от БСП се противопоставиха на разпоредбите, особено на частта, в която в закона специално се споменава фалиралата банка. Депутатите от левицата не подкрепиха акта.

Самият закон предвижда ограничение на правомощията на синдика, според което временният синдик и синдикът нямат право - до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката, да заличават учредени от длъжници обезпечения. Изключение са случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.

Според новите разпоредби, недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността е всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя на прехвърлянията, ако в резултат на тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок имущество - парични средства или актив, различен от вземане за цена по сделка, съразмерно на прехвърленото вземане. Създава се законодателна възможност по отношение на КТБ синдиците, временните синдици и Фондът за гарантиране на влоговете на гражданите в банките (ФГВГБ) да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителност на сделка или на поредица от сделки до юни 2019 г. - тоест, в 5-годишен срок от обявяване на несъстоятелността. Срокът за предявяване на отменителен иск се удължава от 2 на пет години.

Според "Да, България" проблемите в приетите текстове са четири групи: те противоречат на "основополагащи за българския конституционен модел принципи", противоречат на правото на ЕС, промените предлагат решения, които са обратни на съвременните стандарти за производствата по несъстоятелност, ще се стигне до правен хаос, а самите текстове "не кореспондират с мотивите на вносителите".

В мотивите са дадени примери от практиката на Конституционния съд в годините. Според "Да, България" законът противоречи на чл. 4, ал 1 от конституцията, прогласяващ принципа на правовата държава  - най-вече заради това, че ще могат да се развалят сделки със задна дата, въпреки че към момента на извършването им са били действителни. Това е нарушение не само на конституционния ред у нас, но и на принципи на европейското право, смятат още от партията на Христо Иванов.

Въвеждането на петгодишен срок за завеждане на отменителни искове противоречи на целите на производството по банкова несъстоятелност, а именно “да осигури във възможно най-кратък срок справедливо удовлетворяване на вложителите и другите кредитори на банката”, пишат още от партията. Освен това "удължаването на сроковете за провеждане на производствата по несъстоятелност в контекста на банковата несъстоятелност е решение, което е обратно на настоятелните препоръки на Световна банка за приемане на законодателство, което да ускори производството по несъстоятелност."

"България устойчиво е с едни от най-продължителните производства по несъстоятелност в рамките на Европейския съюз. По данни на Световната банка показателите на производството по несъстоятелност в България се влошават – през 2017 г. по този пункт България пада с едно място надолу в класацията на Световна банка за условията за правене на бизнес", припомнят още от "Да, България" и прилагат доклада на Световната банка. 

В мотивите се засяга още проблемът, споделен и от опозицията още при внасянето на "закона Пеевски" за банките - целта на голяма част от разпоредбите е да преуредят съществуващи правни отношения, а съобразно правната теория това се определя като “обратно действие на закона”.

"В мотивите се твърди, че законодателната инициатива е естествено продължение на действията на вносителите за осветяване на всички факти и обстоятелства, свързани с фалита на КТБ (н.). Но в закона няма нито една мярка за повече публичност или оповестяване на повече информация на широката общественост.

Сочи се, че действията на синдиците в производство по несъстоятелност по попълване на масата на несъстоятелността на КТБ (н.) били неефективни “не са налице съществени резултати в дейността им относно връщането в масата на несъстоятелността на активите …”. Това са констатации и мотиви за замяна на некомпетентните и неефективни физически лица – синдици, но не и за нормативна промяна. Всъщност, подобни аргументи навеждат до извод, че на практика се цели да се прикрият зловредните последици от субективната некомпетентност и бездействие на конкретни физически лица, a не повишаване на ефективността на производството по банковата несъстоятелсност.", пишат още от "Да, България" до Румен Радев в настояването си да наложи вето. 

Пълният текст на мотивите на "Да, България" можете да прочетете ТУК.

Как Пловдив - европейска столица на културата 2019 се озова пред риск от провал?

Специален сайт, посветен на спечеления от Пловдив статут  - Европейска столица на културата през 2019-а, представиха още от местната структура на "Да, България" под тепетата. Според формацията успехът на Пловдив е под риск.

"След определянето на Пловдив през септември 2014 година за “Европейска столица на културата 2019” нещата тръгват надолу. На серия заседания на Общински съвет гражданската квота във фондацията е постепенно подменена с назначения, обслужващи частни и властови интереси. Подготовката за ключовите културни проекти зацикля, обещаната от общината инфраструктура се бави фатално, а правителството пренебрегва “Пловдив 2019” като национален приоритет", пишат от "Да, България".

В специален сайт "Граждани за Пловдив 2019" се проследява оставащото време за завършване на проектите в Пловдив. Има и брояч за дните, които остават до 2019-а. Проследява се движението по 5 основни проекта, както и развитието на инфраструктурата в града.

 

 

Президентът Румен Радев да наложи вето над промените в Закона за банковата несъстоятелност, предложени от депутатите от ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид - това поискаха от "Да, България" в официална позиция до държавния глава, придружена от няколко страници мотиви. 

Промените в закона "срещу вторичното разграбване на КТБ", както го определиха вносителите, бяха приети с гласовете на ГЕРБ, ДПС и "Обединените патриоти" на 9 февруари. В дебатите единствено от БСП се противопоставиха на разпоредбите, особено на частта, в която в закона специално се споменава фалиралата банка. Депутатите от левицата не подкрепиха акта.

Самият закон предвижда ограничение на правомощията на синдика, според което временният синдик и синдикът нямат право - до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката, да заличават учредени от длъжници обезпечения. Изключение са случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.

Според новите разпоредби, недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността е всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя на прехвърлянията, ако в резултат на тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок имущество - парични средства или актив, различен от вземане за цена по сделка, съразмерно на прехвърленото вземане. Създава се законодателна възможност по отношение на КТБ синдиците, временните синдици и Фондът за гарантиране на влоговете на гражданите в банките (ФГВГБ) да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителност на сделка или на поредица от сделки до юни 2019 г. - тоест, в 5-годишен срок от обявяване на несъстоятелността. Срокът за предявяване на отменителен иск се удължава от 2 на пет години.

Според "Да, България" проблемите в приетите текстове са четири групи: те противоречат на "основополагащи за българския конституционен модел принципи", противоречат на правото на ЕС, промените предлагат решения, които са обратни на съвременните стандарти за производствата по несъстоятелност, ще се стигне до правен хаос, а самите текстове "не кореспондират с мотивите на вносителите".

В мотивите са дадени примери от практиката на Конституционния съд в годините. Според "Да, България" законът противоречи на чл. 4, ал 1 от конституцията, прогласяващ принципа на правовата държава  - най-вече заради това, че ще могат да се развалят сделки със задна дата, въпреки че към момента на извършването им са били действителни. Това е нарушение не само на конституционния ред у нас, но и на принципи на европейското право, смятат още от партията на Христо Иванов.

Въвеждането на петгодишен срок за завеждане на отменителни искове противоречи на целите на производството по банкова несъстоятелност, а именно “да осигури във възможно най-кратък срок справедливо удовлетворяване на вложителите и другите кредитори на банката”, пишат още от партията. Освен това "удължаването на сроковете за провеждане на производствата по несъстоятелност в контекста на банковата несъстоятелност е решение, което е обратно на настоятелните препоръки на Световна банка за приемане на законодателство, което да ускори производството по несъстоятелност."

"България устойчиво е с едни от най-продължителните производства по несъстоятелност в рамките на Европейския съюз. По данни на Световната банка показателите на производството по несъстоятелност в България се влошават – през 2017 г. по този пункт България пада с едно място надолу в класацията на Световна банка за условията за правене на бизнес", припомнят още от "Да, България" и прилагат доклада на Световната банка. 

В мотивите се засяга още проблемът, споделен и от опозицията още при внасянето на "закона Пеевски" за банките - целта на голяма част от разпоредбите е да преуредят съществуващи правни отношения, а съобразно правната теория това се определя като “обратно действие на закона”.

"В мотивите се твърди, че законодателната инициатива е естествено продължение на действията на вносителите за осветяване на всички факти и обстоятелства, свързани с фалита на КТБ (н.). Но в закона няма нито една мярка за повече публичност или оповестяване на повече информация на широката общественост.

Сочи се, че действията на синдиците в производство по несъстоятелност по попълване на масата на несъстоятелността на КТБ (н.) били неефективни “не са налице съществени резултати в дейността им относно връщането в масата на несъстоятелността на активите …”. Това са констатации и мотиви за замяна на некомпетентните и неефективни физически лица – синдици, но не и за нормативна промяна. Всъщност, подобни аргументи навеждат до извод, че на практика се цели да се прикрият зловредните последици от субективната некомпетентност и бездействие на конкретни физически лица, a не повишаване на ефективността на производството по банковата несъстоятелсност.", пишат още от "Да, България" до Румен Радев в настояването си да наложи вето. 

Пълният текст на мотивите на "Да, България" можете да прочетете ТУК.

Как Пловдив - европейска столица на културата 2019 се озова пред риск от провал?

Специален сайт, посветен на спечеления от Пловдив статут  - Европейска столица на културата през 2019-а, представиха още от местната структура на "Да, България" под тепетата. Според формацията успехът на Пловдив е под риск.

"След определянето на Пловдив през септември 2014 година за “Европейска столица на културата 2019” нещата тръгват надолу. На серия заседания на Общински съвет гражданската квота във фондацията е постепенно подменена с назначения, обслужващи частни и властови интереси. Подготовката за ключовите културни проекти зацикля, обещаната от общината инфраструктура се бави фатално, а правителството пренебрегва “Пловдив 2019” като национален приоритет", пишат от "Да, България".

В специален сайт "Граждани за Пловдив 2019" се проследява оставащото време за завършване на проектите в Пловдив. Има и брояч за дните, които остават до 2019-а. Проследява се движението по 5 основни проекта, както и развитието на инфраструктурата в града.

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?