Ad Config - Website header

 

Article_top

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с решение, в което препоръчва радикални промени за столичната топлофикация, които да извърши парламентът с промени в нормативната уредба.

КЗК смята, че трябва да се измени или изцяло да отпадне глава 10 "Топлоснабдяване" от Закона за енергетиката. Мотивите на Комисията за третото поредно решение, свързано със столичното парно, са свързани с насърчаване на конкуренцията на пазара на производство, пренос и доставка на топлинна енергия и на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия, както и защита на интересите на гражданите и фирмите, потребители на топлинна енергия. 

Препоръчва се подобряване точността на разпределението на доставената в сградата топлинна енергия и преминаване от сегашната система за изчисляване към система с топломери, монтирани в абонатната станция. Иска се още забрана за начисляване на лихва за плащане, изчислено въз основа на прогнозни месечни сметки за топлинна енергия, както и отмяна на забраната за изключване на радиатори от сградната инсталация.

Ето основните препоръки на КЗК:

 1. Да се подобри точността при разпределянето на доставената в сградата топлинна енергия между отделните елементи – за топла вода, за сградна инсталация и за отопление на отделните имоти, като се премине от сегашната изчислителна система (въз основа на формули в Наредбата за топлоснабдяването) към измервателна система чрез контролни уреди (топломери), монтирани в абонатната станция. Закупуването и монтирането на тези топломери следва да бъде извършено в разумен срок и да е за сметка на съответното топлофикационно дружество.
 2. Да бъде отменена забраната в чл. 153, ал. 5 от ЗЕ за физическо отделяне на отоплителни тела от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение.
 3. Да бъде въведена изрична забрана в чл. 154 от ЗЕ за начисляване на лихви за забава на плащане, определено въз основа на прогнозни месечни сметки за топлинна енергия - при избрано от клиентите плащане на 11 равни месечни вноски и 1 изравнителна или при плащане по прогнозни изчислителни месечни сметки и 1 годишна изравнителна.
 4. Да бъде изменена разпоредбата на чл. 153, ал. 1 от ЗЕ, като бъде създадена законова възможност и наемателите - физически лица, да могат да бъдат клиенти на топлофикационното дружество със съгласието на наемодателя - собственик на имота. Изискване за поемане на солидарна отговорност от наемодател като условие за сключване на договор за продажба на топлинна енергия между топлофикационното предприятие и наемател не следва да се въвежда.
 5. Да бъдат преценени отново възможностите за регламентиране и на други методи за разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, освен възприетата система на дялово разпределение.
 6. Да бъде отменено изискването уредите за дялово разпределение в една сграда - етажна собственост, да се доставени от един и същ търговец.
 7. Да бъде отменена разпоредбата на чл. 139в от ЗЕ и свързаните с нея норми, съгласно които дружествата за топлинно счетоводство са подизпълнители на топлофикационните дружества и нямат преки договорни отношения с гражданите като потребители на техните услуги.
 8. Идентифициране на най-ефективните мерки или комплекс от мерки за санкциониране неправомерното ползване на топлинна енергия.
 9. Повишаване на ефективността на институционалната рамка, уреждаща защитата правата на потребителите в сектор "Топлоснабдяване".
 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с решение, в което препоръчва радикални промени за столичната топлофикация, които да извърши парламентът с промени в нормативната уредба.

КЗК смята, че трябва да се измени или изцяло да отпадне глава 10 "Топлоснабдяване" от Закона за енергетиката. Мотивите на Комисията за третото поредно решение, свързано със столичното парно, са свързани с насърчаване на конкуренцията на пазара на производство, пренос и доставка на топлинна енергия и на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия, както и защита на интересите на гражданите и фирмите, потребители на топлинна енергия. 

Препоръчва се подобряване точността на разпределението на доставената в сградата топлинна енергия и преминаване от сегашната система за изчисляване към система с топломери, монтирани в абонатната станция. Иска се още забрана за начисляване на лихва за плащане, изчислено въз основа на прогнозни месечни сметки за топлинна енергия, както и отмяна на забраната за изключване на радиатори от сградната инсталация.

Ето основните препоръки на КЗК:

 1. Да се подобри точността при разпределянето на доставената в сградата топлинна енергия между отделните елементи – за топла вода, за сградна инсталация и за отопление на отделните имоти, като се премине от сегашната изчислителна система (въз основа на формули в Наредбата за топлоснабдяването) към измервателна система чрез контролни уреди (топломери), монтирани в абонатната станция. Закупуването и монтирането на тези топломери следва да бъде извършено в разумен срок и да е за сметка на съответното топлофикационно дружество.
 2. Да бъде отменена забраната в чл. 153, ал. 5 от ЗЕ за физическо отделяне на отоплителни тела от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение.
 3. Да бъде въведена изрична забрана в чл. 154 от ЗЕ за начисляване на лихви за забава на плащане, определено въз основа на прогнозни месечни сметки за топлинна енергия - при избрано от клиентите плащане на 11 равни месечни вноски и 1 изравнителна или при плащане по прогнозни изчислителни месечни сметки и 1 годишна изравнителна.
 4. Да бъде изменена разпоредбата на чл. 153, ал. 1 от ЗЕ, като бъде създадена законова възможност и наемателите - физически лица, да могат да бъдат клиенти на топлофикационното дружество със съгласието на наемодателя - собственик на имота. Изискване за поемане на солидарна отговорност от наемодател като условие за сключване на договор за продажба на топлинна енергия между топлофикационното предприятие и наемател не следва да се въвежда.
 5. Да бъдат преценени отново възможностите за регламентиране и на други методи за разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, освен възприетата система на дялово разпределение.
 6. Да бъде отменено изискването уредите за дялово разпределение в една сграда - етажна собственост, да се доставени от един и същ търговец.
 7. Да бъде отменена разпоредбата на чл. 139в от ЗЕ и свързаните с нея норми, съгласно които дружествата за топлинно счетоводство са подизпълнители на топлофикационните дружества и нямат преки договорни отношения с гражданите като потребители на техните услуги.
 8. Идентифициране на най-ефективните мерки или комплекс от мерки за санкциониране неправомерното ползване на топлинна енергия.
 9. Повишаване на ефективността на институционалната рамка, уреждаща защитата правата на потребителите в сектор "Топлоснабдяване".

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?