Ad Config - Website header

 

Article_top

Отпада изискването да се събира такса от 63 лева за издаване на хигиенно заключение за дрогерия или оптика. Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве. Таксите се събират за издаване на документи и извършване на услуги, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

Дрогериите в България са около хиляда, като всяка от тях се регистрира в съответната районна здравна инспекция. След отпадането на хигиенното заключение, необходимите документи за отваряне на дрогерия стават общо четири на брой. 

  1. Данни за Единния идентификационен код на търговеца или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава от ЕС, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава на лицата по чл. 238, ал. 1- осигурено по служебен път от РЗИ;
  2. Документ за образование на лицето, определено за ръководител на дрогерията – нотариално заверено копие;     
  3. Свидетелство за съдимост на лицето, определено за ръководител на дрогерията – оригинал;                                                                                                                                                   
  4. Медицинско свидетелство на лицето, определено за ръководител на дрогерията – оригинал;  

Освен таксата за хигиенно заключение за дрогерия, отпадат и таксите за предоставяне на информация за регистрационния статус на лекарствен продукт и за нежелани лекарствени реакции, защото информацията е публична и може да бъде проверена от заинтересованите лица. Така се намалява и административната тежест, свързана с получаване на информация за лекарствени продукти.

Въвеждат се нови и отпадат съществуващи такси за извършваните лабораторни анализи и дейности, поради настъпили промени в системата на здравеопазването и въвеждането на нови аналитични методи в дейността на лабораториите. Изменят се съществуващи и се въвеждат нови такси за предоставяне на административни услуги по издаване, изменение и подновяване на разрешение за пускане на пазара на биоциди и други услуги, свързани с тях.

 

Отпада изискването да се събира такса от 63 лева за издаване на хигиенно заключение за дрогерия или оптика. Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве. Таксите се събират за издаване на документи и извършване на услуги, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

Дрогериите в България са около хиляда, като всяка от тях се регистрира в съответната районна здравна инспекция. След отпадането на хигиенното заключение, необходимите документи за отваряне на дрогерия стават общо четири на брой. 

  1. Данни за Единния идентификационен код на търговеца или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава от ЕС, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава на лицата по чл. 238, ал. 1- осигурено по служебен път от РЗИ;
  2. Документ за образование на лицето, определено за ръководител на дрогерията – нотариално заверено копие;     
  3. Свидетелство за съдимост на лицето, определено за ръководител на дрогерията – оригинал;                                                                                                                                                   
  4. Медицинско свидетелство на лицето, определено за ръководител на дрогерията – оригинал;  

Освен таксата за хигиенно заключение за дрогерия, отпадат и таксите за предоставяне на информация за регистрационния статус на лекарствен продукт и за нежелани лекарствени реакции, защото информацията е публична и може да бъде проверена от заинтересованите лица. Така се намалява и административната тежест, свързана с получаване на информация за лекарствени продукти.

Въвеждат се нови и отпадат съществуващи такси за извършваните лабораторни анализи и дейности, поради настъпили промени в системата на здравеопазването и въвеждането на нови аналитични методи в дейността на лабораториите. Изменят се съществуващи и се въвеждат нови такси за предоставяне на административни услуги по издаване, изменение и подновяване на разрешение за пускане на пазара на биоциди и други услуги, свързани с тях.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой трябва да поеме "Левски"?