Ad Config - Website header

 

Article_top

2140 заявления на кандидати за участие в конкурсните процедури за заемане на длъжностите „младши съдия”, „младши прокурор” и „младши следовател” са депозирани във Висшия съдебен съвет, съобщават оттам.

В петък приключи приемът на документи за участие в обявените конкурси за младши съдии в окръжните съдилища, младши прокурори в районните прокуратури и младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури. Заявления за участие в конкурса за младши съдии са подали 675 кандидати за 31 свободни длъжности, в конкурса за младши прокурори – 860 кандидати за 31 свободни длъжности, и в конкурса за младши следователи – 605 кандидати за 12 свободни длъжности.

Провеждането на конкурс за младши следователи се въведе с измененията и допълненията в Закона за съдебната власт от 2016 година.

Предстои да се извърши проверка на документите на всички кандидати, след което комисиите по атестирането и конкурсите към съдийската и прокурорската колегия ще се произнесат по допустимостта на кандидатите. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС, като за участниците, които не отговарят на условията, ще бъде посочено основанието за недопускането.

Писмените изпити ще се проведат, както следва: за младшите съдии на 14.04.2018 г. за младшите прокурори на 21.04.2018 г. и за младшите следователи на 28.04.2018 г. в сградата на СУ „Свети Климент Охридски”.

Клуб Z напомня, че според различни сондажи на общественото мнение доверието в прокуратурата варира от 6 на сто до максимум 10% в населението.

 
„След жената, заместниците, приятелите, счетоводителките и касиерката на Цветан Василев прокуратурата ще обвини...“

2140 заявления на кандидати за участие в конкурсните процедури за заемане на длъжностите „младши съдия”, „младши прокурор” и „младши следовател” са депозирани във Висшия съдебен съвет, съобщават оттам.

В петък приключи приемът на документи за участие в обявените конкурси за младши съдии в окръжните съдилища, младши прокурори в районните прокуратури и младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури. Заявления за участие в конкурса за младши съдии са подали 675 кандидати за 31 свободни длъжности, в конкурса за младши прокурори – 860 кандидати за 31 свободни длъжности, и в конкурса за младши следователи – 605 кандидати за 12 свободни длъжности.

Провеждането на конкурс за младши следователи се въведе с измененията и допълненията в Закона за съдебната власт от 2016 година.

Предстои да се извърши проверка на документите на всички кандидати, след което комисиите по атестирането и конкурсите към съдийската и прокурорската колегия ще се произнесат по допустимостта на кандидатите. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС, като за участниците, които не отговарят на условията, ще бъде посочено основанието за недопускането.

Писмените изпити ще се проведат, както следва: за младшите съдии на 14.04.2018 г. за младшите прокурори на 21.04.2018 г. и за младшите следователи на 28.04.2018 г. в сградата на СУ „Свети Климент Охридски”.

Клуб Z напомня, че според различни сондажи на общественото мнение доверието в прокуратурата варира от 6 на сто до максимум 10% в населението.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията