Ad Config - Website header

 

Article_top

Повече щатни служители в новия мегаорган за борба с корупцията, специални правила за самосезиране по медийни публикации, заявка за "прозрачност чрез редовни пресконференции"... Това са само част от акцентите в концепцията за развитие на новата Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), представена от един от кандидатите за неин председател, соченият за фаворит - Пламен Георгиев.

Концепцията на досегашния председател на КОНПИ е публикувана в сайта на Народното събрание и с пълния й текст можете да се запознаете ТУК. Георгиев е номинация на депутатите от ГЕРБ и "Обединените патриоти", ползва се до момента и с негласната, но практически сигурната подкрепа на ДПС. Състезанието за водач на новия антикорупционен орган за малко да остане с "един кон", но в крайна сметка от БСП осигуриха уж конкуренция, номинирайки бившия член на Комисията за конфликт на интереси Николай Николов. Срокът и той да представи концепцията си за развитие на КПКОНПИ изтича в сряда. 

310 души не стигат за битка с корупцията 

Пламен Георгиев, който в момента временно управлява органа, след като преди това изкара 5 години начело на КОНПИ, иска и още щатни бройки в новата комисия. Въпреки че всички служители на старата комисия за незаконно имущество, на комисията за конфликт на интереси, на звеното в ДАНС, което отговаря за битка с корупцията сред висшите държавни служители, на част от Сметната палата и на целия бивш Център за противодействие на корупцията (БОРКОР) остават на работа в новия орган, Георгиев има притеснения дали служителите ще са достатъчни. От обясненията му става ясно, че още хора ще са нужни заради повечето обем от работа, защото:

- с новия закон се разширява обхватът на лицата, които са задължени да подават декларации за доходите и имуществото си;

- предвижда се изцяло нова функция на новата комисия, като възможност да извършва проверки по сигнали и медийни публикации, както и други нови функции;

- на новата комисия се възлага да управлява и пази имуществото, върху което е наложено обезпечение, а предстоят промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), според които тя ще отговаря и за запорираното и възбраненето имущество от прокуратурата по реда на НПК.
 

Затова трябвало да се направи анализ.

"Към настоящия момент за КОНПИ са предвидени 310 щатни бройки, от които са заети само 206 поради липса на финансов ресурс. С оглед на улевичаване на обема на работа на КПКОНПИ (новата комисия - б.р.) вероятно 104 допълнителни бройки ще бъдат достатъчно", пише в концепцията.

Каква би била общата численост на мегаоргана, ако претенциите на кандидат-председателя й и почти сигурен бъдещ председател бъдат удоволетворени - не е ясно, защото не се знае броят на хората, които ще мигрират от останалите изброени горе институции. Ясно е само, че Георгиев настоява да може да назначи още поне 104 души към звеното, което управляваше досега - за конфискация на имущество - на база на посочените по-горе мотиви с повечето работа. А това ще значи и допълнителни пари, каквито за антикорупционния орган няма предвидени в бюджета за 2018-а. Според Георгиев обаче и в останалите администрации, които се вливат в КПКОНПИ, имало проблем с парите за щатни служители.

Проверка за почтеност

"Намирам за изключително важно борбата с корупцията да започне първо вътре в системата, на новата антикорупционна комисия, която е гаранция, че само честни и почтени хора ще прилагат антикорупционния закон. Към настоящия момент с моя заповед работна група разработва правилата, по които ще се извършват проверките за почтеност".

Това е написал Пламен Георгиев в подкрепа на идеята за проверка на почтеността на служителите в антикорупционния орган. Любопитно е, че по закон на въпросната проверка ще подлежат само редовите служители, но не и председателят на комисията, който се избира от Народното събрание, нито членовете на комисията. 

Георгиев дори е на мнение, че ако служител на КПКОНПИ не премине през тази цедка, това е достатъчно основание да бъде уволнен. Въпростите проверки ще се правят от ръководството, по правила, написани от ръководството и без да е наличен контрол.

Нова сграда, сайт, звено за "процесуална представителност"

Пламен Георгиев, макар още да не е избран за титулярен шеф на антикорупционния мегаорган, се оказва, че вече се грижи за материалната обезпеченост на органа. Самият той е съобщил в концепцията си, че е пратил писма до премиера Бойко Борисов и до финансовия министър Владислав Горанов с искане за "сградно обезпечаване на комисията".

Освен това трябва да се направи и нов сайт на институцията - разбира се, целта е "прозрачност". Трябва и отделно звено, което да отговаря за доброто "процесуално представителство" на КПКОНПИ, защото в крайна сметка повечето работа на органа в крайна сметка зависи от представянето му в съда.

Медии, сезиране, прозрачност... 

"Предвиждам разработването на правила за самосезиране от медийни публикации, които да служат като източник за информация за корупция и конфликт на интереси".

" С оглед на засилване на прозрачността планирам периодични пресконференции , на които да се представи какво е свършено и да се отговори на всички журналистически въпроси".

Това още е записал Пламен Георгиев в приоритетите си. В тази част от концепцията му е и частта за новия сайт на КПКОНПИ, в който да се публикуват влезлите в сила решения на комисията, както и декларациите за публичност на имуществото и конфликт на интереси.

Споменатата на няколко пъти прозрачност също е интересен момент, защото само преди няколко седмици - в качеството си на председател на КОПНИ, Пламен Георгиев обяви за "тайна" информацията колко са спечелените дела от граждани срещу комисията и каква е стойността на исковете, по които органът е осъден. А тези обезщетения се плащат с пари на данъкоплатците. Движението на проверки на имущество също е скришна информация в петте години мандат на Георгиев начело на КОНПИ.

И още...

Георгиев настоява и всяка законодателна инициатива да преминава през задължително съгласуване с КПКОНПИ с оглед превенция на рисковете за корупционни практики. "За да е ефективна тази мярка, трябва да се предвиди, че неспазването на ангажимента за съгласуване с комисията опорочава съгласувателната процедура", смята кандидат-председателят. И кръгли маси ще се организират - за оценка на корупционния риск в законодателството.

Не е пропуснато и "сътрудничеството с прокуратурата", което е дало изключително добри резултати в работата по конфискация на имущество. Акцент има и върху сътрудничеството с други държавни институции, което трябва да се засили в бъдеще.

 

Повече щатни служители в новия мегаорган за борба с корупцията, специални правила за самосезиране по медийни публикации, заявка за "прозрачност чрез редовни пресконференции"... Това са само част от акцентите в концепцията за развитие на новата Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), представена от един от кандидатите за неин председател, соченият за фаворит - Пламен Георгиев.

Концепцията на досегашния председател на КОНПИ е публикувана в сайта на Народното събрание и с пълния й текст можете да се запознаете ТУК. Георгиев е номинация на депутатите от ГЕРБ и "Обединените патриоти", ползва се до момента и с негласната, но практически сигурната подкрепа на ДПС. Състезанието за водач на новия антикорупционен орган за малко да остане с "един кон", но в крайна сметка от БСП осигуриха уж конкуренция, номинирайки бившия член на Комисията за конфликт на интереси Николай Николов. Срокът и той да представи концепцията си за развитие на КПКОНПИ изтича в сряда. 

310 души не стигат за битка с корупцията 

Пламен Георгиев, който в момента временно управлява органа, след като преди това изкара 5 години начело на КОНПИ, иска и още щатни бройки в новата комисия. Въпреки че всички служители на старата комисия за незаконно имущество, на комисията за конфликт на интереси, на звеното в ДАНС, което отговаря за битка с корупцията сред висшите държавни служители, на част от Сметната палата и на целия бивш Център за противодействие на корупцията (БОРКОР) остават на работа в новия орган, Георгиев има притеснения дали служителите ще са достатъчни. От обясненията му става ясно, че още хора ще са нужни заради повечето обем от работа, защото:

- с новия закон се разширява обхватът на лицата, които са задължени да подават декларации за доходите и имуществото си;

- предвижда се изцяло нова функция на новата комисия, като възможност да извършва проверки по сигнали и медийни публикации, както и други нови функции;

- на новата комисия се възлага да управлява и пази имуществото, върху което е наложено обезпечение, а предстоят промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), според които тя ще отговаря и за запорираното и възбраненето имущество от прокуратурата по реда на НПК.
 

Затова трябвало да се направи анализ.

"Към настоящия момент за КОНПИ са предвидени 310 щатни бройки, от които са заети само 206 поради липса на финансов ресурс. С оглед на улевичаване на обема на работа на КПКОНПИ (новата комисия - б.р.) вероятно 104 допълнителни бройки ще бъдат достатъчно", пише в концепцията.

Каква би била общата численост на мегаоргана, ако претенциите на кандидат-председателя й и почти сигурен бъдещ председател бъдат удоволетворени - не е ясно, защото не се знае броят на хората, които ще мигрират от останалите изброени горе институции. Ясно е само, че Георгиев настоява да може да назначи още поне 104 души към звеното, което управляваше досега - за конфискация на имущество - на база на посочените по-горе мотиви с повечето работа. А това ще значи и допълнителни пари, каквито за антикорупционния орган няма предвидени в бюджета за 2018-а. Според Георгиев обаче и в останалите администрации, които се вливат в КПКОНПИ, имало проблем с парите за щатни служители.

Проверка за почтеност

"Намирам за изключително важно борбата с корупцията да започне първо вътре в системата, на новата антикорупционна комисия, която е гаранция, че само честни и почтени хора ще прилагат антикорупционния закон. Към настоящия момент с моя заповед работна група разработва правилата, по които ще се извършват проверките за почтеност".

Това е написал Пламен Георгиев в подкрепа на идеята за проверка на почтеността на служителите в антикорупционния орган. Любопитно е, че по закон на въпросната проверка ще подлежат само редовите служители, но не и председателят на комисията, който се избира от Народното събрание, нито членовете на комисията. 

Георгиев дори е на мнение, че ако служител на КПКОНПИ не премине през тази цедка, това е достатъчно основание да бъде уволнен. Въпростите проверки ще се правят от ръководството, по правила, написани от ръководството и без да е наличен контрол.

Нова сграда, сайт, звено за "процесуална представителност"

Пламен Георгиев, макар още да не е избран за титулярен шеф на антикорупционния мегаорган, се оказва, че вече се грижи за материалната обезпеченост на органа. Самият той е съобщил в концепцията си, че е пратил писма до премиера Бойко Борисов и до финансовия министър Владислав Горанов с искане за "сградно обезпечаване на комисията".

Освен това трябва да се направи и нов сайт на институцията - разбира се, целта е "прозрачност". Трябва и отделно звено, което да отговаря за доброто "процесуално представителство" на КПКОНПИ, защото в крайна сметка повечето работа на органа в крайна сметка зависи от представянето му в съда.

Медии, сезиране, прозрачност... 

"Предвиждам разработването на правила за самосезиране от медийни публикации, които да служат като източник за информация за корупция и конфликт на интереси".

" С оглед на засилване на прозрачността планирам периодични пресконференции , на които да се представи какво е свършено и да се отговори на всички журналистически въпроси".

Това още е записал Пламен Георгиев в приоритетите си. В тази част от концепцията му е и частта за новия сайт на КПКОНПИ, в който да се публикуват влезлите в сила решения на комисията, както и декларациите за публичност на имуществото и конфликт на интереси.

Споменатата на няколко пъти прозрачност също е интересен момент, защото само преди няколко седмици - в качеството си на председател на КОПНИ, Пламен Георгиев обяви за "тайна" информацията колко са спечелените дела от граждани срещу комисията и каква е стойността на исковете, по които органът е осъден. А тези обезщетения се плащат с пари на данъкоплатците. Движението на проверки на имущество също е скришна информация в петте години мандат на Георгиев начело на КОНПИ.

И още...

Георгиев настоява и всяка законодателна инициатива да преминава през задължително съгласуване с КПКОНПИ с оглед превенция на рисковете за корупционни практики. "За да е ефективна тази мярка, трябва да се предвиди, че неспазването на ангажимента за съгласуване с комисията опорочава съгласувателната процедура", смята кандидат-председателят. И кръгли маси ще се организират - за оценка на корупционния риск в законодателството.

Не е пропуснато и "сътрудничеството с прокуратурата", което е дало изключително добри резултати в работата по конфискация на имущество. Акцент има и върху сътрудничеството с други държавни институции, което трябва да се засили в бъдеще.

Коментари

Simeon Simeonov's picture
Simeon Simeonov
s.simeonov

Този що гледа като настъпена жаба?

Да не е болен от базедова болест?
На всичко отгоре иска и по-голям шеф от президента да става.
Нещо като вето на законите да имал!
Наглец та дрънка!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Как трябва да се явят партиите от десния политически спектър на изборите за европейски парламент?