Ad Config - Website header

 

Article_top

Общинска банка е с ново ръководство след смяната на собствеността й. Ангел Геков, Петър Джелепов и Борислав Чиликов ще са изпълнителни директори. Техните имена бяха одобрени от надзора на Общинска банка в края на януари тази година.

Чиликов е бил изпълнителен директор на Централна кооперативна банка, след което става регионален мениджър на СИБАНК, която се обединява с ОББ.

Джелепов започва в "Райфайфайзенбанк (България)", следва СИБАНК, след което работи като регионален мениджър в управление "Клонова мрежа" на ОББ.

Тримата са и новите членове на Управителния съвет на трезора, четвъртият е Владимир Котларски, чиято кариера стартира от Първа инвестиционна банка. От предишния мениджмънт на Общинска банка - петчленния УС с председател Сашо Чакалски, остава само Николай Колев. Отпадат Чакалски, Людмила Василева, Лидия Станкова и Иванка Попова.

 

Общинска банка е с ново ръководство след смяната на собствеността й. Ангел Геков, Петър Джелепов и Борислав Чиликов ще са изпълнителни директори. Техните имена бяха одобрени от надзора на Общинска банка в края на януари тази година.

Чиликов е бил изпълнителен директор на Централна кооперативна банка, след което става регионален мениджър на СИБАНК, която се обединява с ОББ.

Джелепов започва в "Райфайфайзенбанк (България)", следва СИБАНК, след което работи като регионален мениджър в управление "Клонова мрежа" на ОББ.

Тримата са и новите членове на Управителния съвет на трезора, четвъртият е Владимир Котларски, чиято кариера стартира от Първа инвестиционна банка. От предишния мениджмънт на Общинска банка - петчленния УС с председател Сашо Чакалски, остава само Николай Колев. Отпадат Чакалски, Людмила Василева, Лидия Станкова и Иванка Попова.

Коментари

номенклатура!

По-възрастните читатели разбират. Ето как навремето БКП връткаше на различни места и длъжности една и съща номенклатура на кадрите!

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията