Ad Config - Website header

 

Article_top

Европейската комисия започва наказателна процедура срещу България заради последните промени в Закона за ДДС, свързани с горивата. 

Комисията настоява българските власти да променят сегашното положение, при което малките фирми, които търгуват с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми, за да гарантират, че могат да платят дължимото от тях ДДС. За големите дружества е достатъчно само да внесат гаранция в размер, равен на дължимото по сделките им ДДС.

Комисията смята, че националното законодателство не е съвместимо с нормите на ЕС (Директивата за ДДС, Директива 2006/112/ЕО на Съвета) и със свободата на стопанска инициатива (член 16 от Хартата на основните права на ЕС).

Освен това България се приканва да промени правилата си за начисляване на дължимия ДДС, когато служебни активи се използват за частни или нестопански цели - т.нар. данък уикенд, и когато стопански активи се прехвърлят в друга държава членка.

Ако България не предприеме действия по тези две искания в следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на българските органи. Това е втората стъпка по пътя към евентуална наказателна процедура. Процедурата се задейства, ако и след мотивираното становище страната-членка не се съобрази с мотивите на Брюксел и не въведе необходимите корекции.

Вече може да съдим, ако сме жертви на картели 

Комисията прекратява производства за установяване на нарушение срещу 18 държави членки, в това число и България, които са транспонирали в националното си право Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила.

С тази директива се помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на антитръстовите правила на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. Благодарение на нея пострадалите също така получават по-лесен достъп до доказателствата, от които се нуждаят, за да докажат претърпените вреди, и повече време, за да предявят претенциите си.

Държавите членки бяха задължени да транспонират директивата в националното си законодателство до 27 декември 2016 г. В началото на 2018 г. България уведоми ЕК, че е транспонирала Директивата, и извършва оценка на пълнотата на мерките за транспониране.

Освен спрямо България, ЕК прекратява производствата за установяване на нарушения срещу Австрия, Белгия, Кипър, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словения, Испания и Обединеното кралство, тъй като те вече са транспонирали Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила (Директива 2014/104/ЕС) в националното си право.

 
европейска комисия бгнес(1)

Европейската комисия започва наказателна процедура срещу България заради последните промени в Закона за ДДС, свързани с горивата. 

Комисията настоява българските власти да променят сегашното положение, при което малките фирми, които търгуват с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми, за да гарантират, че могат да платят дължимото от тях ДДС. За големите дружества е достатъчно само да внесат гаранция в размер, равен на дължимото по сделките им ДДС.

Комисията смята, че националното законодателство не е съвместимо с нормите на ЕС (Директивата за ДДС, Директива 2006/112/ЕО на Съвета) и със свободата на стопанска инициатива (член 16 от Хартата на основните права на ЕС).

Освен това България се приканва да промени правилата си за начисляване на дължимия ДДС, когато служебни активи се използват за частни или нестопански цели - т.нар. данък уикенд, и когато стопански активи се прехвърлят в друга държава членка.

Ако България не предприеме действия по тези две искания в следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на българските органи. Това е втората стъпка по пътя към евентуална наказателна процедура. Процедурата се задейства, ако и след мотивираното становище страната-членка не се съобрази с мотивите на Брюксел и не въведе необходимите корекции.

Вече може да съдим, ако сме жертви на картели 

Комисията прекратява производства за установяване на нарушение срещу 18 държави членки, в това число и България, които са транспонирали в националното си право Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила.

С тази директива се помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на антитръстовите правила на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. Благодарение на нея пострадалите също така получават по-лесен достъп до доказателствата, от които се нуждаят, за да докажат претърпените вреди, и повече време, за да предявят претенциите си.

Държавите членки бяха задължени да транспонират директивата в националното си законодателство до 27 декември 2016 г. В началото на 2018 г. България уведоми ЕК, че е транспонирала Директивата, и извършва оценка на пълнотата на мерките за транспониране.

Освен спрямо България, ЕК прекратява производствата за установяване на нарушения срещу Австрия, Белгия, Кипър, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словения, Испания и Обединеното кралство, тъй като те вече са транспонирали Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила (Директива 2014/104/ЕС) в националното си право.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията