Ad Config - Website header

 

Article_top

Глобите при пране на пари достигат до 10 милиона лева, предвиждат окончателно приети в парламента промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. При повторни нарушения за юридически лица или едноличен търговец имуществената санкция е от 20 000 лева до 10 000 000 лева, или 10% от годишния оборот, а при физическите лица глобите са от 10 000 лева, като са със същия таван.

При извършване или допускане на нарушение глобите са от 2000 до 20 000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци, а при повторно нарушение - 5000 до 50 000 лева. За финансови и кредитни институции, както и за доставчици на платежни услуги, обменни бюра, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пенсионни дружества при извършване на нарушение санкциите са от 5000 до 50 000 лв., при повторно - от 10 000 до 100 000.

При откриване на системни нарушения от физически и юридически лица глобите стигат 2 милиона лева. С промените се въвежда определение за комплексната проверка, която включва идентифициране на клиентите, събиране на информация за целта и характера на действията на лицето, както и изясняване на произхода на средствата.

При потенциален иск може да се предприемат наблюдение на операциите и сделките, но съобразно с риска, предвижда законът относно мерките срещу финансирането на тероризма.

Държавна агенция "Национална сигурност" е длъжна да публикува на интернет страницата си информация за наказателните постановления, които са влезли в сила, както и видът и размерът им. Информацията ще се публикува в обобщен вариант по преценка на шефа на ДАНС. Създава се и междуведомствена работна група за национална оценка на риска от изпиране на пари, която ще включва представители на финансовото министерство, прокуратурата, комисията за борба с корупцията и други контролни органи.

 

Глобите при пране на пари достигат до 10 милиона лева, предвиждат окончателно приети в парламента промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. При повторни нарушения за юридически лица или едноличен търговец имуществената санкция е от 20 000 лева до 10 000 000 лева, или 10% от годишния оборот, а при физическите лица глобите са от 10 000 лева, като са със същия таван.

При извършване или допускане на нарушение глобите са от 2000 до 20 000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци, а при повторно нарушение - 5000 до 50 000 лева. За финансови и кредитни институции, както и за доставчици на платежни услуги, обменни бюра, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пенсионни дружества при извършване на нарушение санкциите са от 5000 до 50 000 лв., при повторно - от 10 000 до 100 000.

При откриване на системни нарушения от физически и юридически лица глобите стигат 2 милиона лева. С промените се въвежда определение за комплексната проверка, която включва идентифициране на клиентите, събиране на информация за целта и характера на действията на лицето, както и изясняване на произхода на средствата.

При потенциален иск може да се предприемат наблюдение на операциите и сделките, но съобразно с риска, предвижда законът относно мерките срещу финансирането на тероризма.

Държавна агенция "Национална сигурност" е длъжна да публикува на интернет страницата си информация за наказателните постановления, които са влезли в сила, както и видът и размерът им. Информацията ще се публикува в обобщен вариант по преценка на шефа на ДАНС. Създава се и междуведомствена работна група за национална оценка на риска от изпиране на пари, която ще включва представители на финансовото министерство, прокуратурата, комисията за борба с корупцията и други контролни органи.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията