Ad Config - Website header

 

Article_top

Възможността частни охранителни фирми да сключват договори с кметове за охрана на населените места противоречи на принципите на правовата държава. Това се оказа в оценката на главния прокурор Сотир Цацаров за част от чисто новия Закон за частната охранителна дейност, предложен от Министерския съвет и приет неотдавна от Народното събрание. Именно частта за частна охрана в градове и села беше основният спор по време на гласуванията. От ГЕРБ обаче до последно защитаваха текстовете.

Цацаров сезира днес Конституционния съд с искане да обяви за противоречащите на основния закон разпоредби, свързани с охраната на урбанизирана територия съобщиха от прокуратурата.

В документите главният прокурор припомня, че според Конституцията (чл. 105) Министерският съвет е този, който е натоварен с отговорността да осигурява обществения ред. С приетите от управляващите текстове се нарушава тази конституционна компетентност на правителството, категоричен е Цацаров.

Нещо повече:

"Наред с това недопустимо се засягат (прехвърлят се) правомощия на държавата, реализирани от МС и конкретно от Министерството на вътрешните работи (МВР), по опазване на обществения ред и националната сигурност, като тези правомощия се възлагат на търговци.

Предвидената в чл. 28 ЗЧОД възможност за сключване на договор за охрана на урбанизирана територия от страна на кмета на общината ще постави гражданите в положение на зависимост от неговата воля дали, доколко и чрез кого да се осъществява частна охранителна дейност в съответното населено място.

Това на практика обективно ограничава възможността на държавните органи по Конституция, съобразно техните законови задължения, да гарантират обществения ред", обяснява още Цацаров в искането си до Конституционния съд да отмени текстовете.

Освен това в Закона за МВР сега съществува възможност да се изграждат звена „Общинска полиция“ (каквато има и в София, б.р.) за опазване на обществения ред, охраната на обекти и т.н., които функционират при ясна законова уредба. В искането на Цацаров до КС пише още, че с атакуваните разпоредби на законово ниво се позволява "неограничено въздействие от страна на частни охранители върху живота в населените места, независимо дали се касае за извършване на действия, засягащи личния живот и имущество, упражняването на политически права, икономически дейности или други".

"Създава се непропорционална (и затова недопустима) зависимост на поддържането на обществения ред в населените места от преценката и активността на частно-правни субекти, а не от предвидените по Конституция и съответните закони държавни органи", казва още главният прокурор.

 

Възможността частни охранителни фирми да сключват договори с кметове за охрана на населените места противоречи на принципите на правовата държава. Това се оказа в оценката на главния прокурор Сотир Цацаров за част от чисто новия Закон за частната охранителна дейност, предложен от Министерския съвет и приет неотдавна от Народното събрание. Именно частта за частна охрана в градове и села беше основният спор по време на гласуванията. От ГЕРБ обаче до последно защитаваха текстовете.

Цацаров сезира днес Конституционния съд с искане да обяви за противоречащите на основния закон разпоредби, свързани с охраната на урбанизирана територия съобщиха от прокуратурата.

В документите главният прокурор припомня, че според Конституцията (чл. 105) Министерският съвет е този, който е натоварен с отговорността да осигурява обществения ред. С приетите от управляващите текстове се нарушава тази конституционна компетентност на правителството, категоричен е Цацаров.

Нещо повече:

"Наред с това недопустимо се засягат (прехвърлят се) правомощия на държавата, реализирани от МС и конкретно от Министерството на вътрешните работи (МВР), по опазване на обществения ред и националната сигурност, като тези правомощия се възлагат на търговци.

Предвидената в чл. 28 ЗЧОД възможност за сключване на договор за охрана на урбанизирана територия от страна на кмета на общината ще постави гражданите в положение на зависимост от неговата воля дали, доколко и чрез кого да се осъществява частна охранителна дейност в съответното населено място.

Това на практика обективно ограничава възможността на държавните органи по Конституция, съобразно техните законови задължения, да гарантират обществения ред", обяснява още Цацаров в искането си до Конституционния съд да отмени текстовете.

Освен това в Закона за МВР сега съществува възможност да се изграждат звена „Общинска полиция“ (каквато има и в София, б.р.) за опазване на обществения ред, охраната на обекти и т.н., които функционират при ясна законова уредба. В искането на Цацаров до КС пише още, че с атакуваните разпоредби на законово ниво се позволява "неограничено въздействие от страна на частни охранители върху живота в населените места, независимо дали се касае за извършване на действия, засягащи личния живот и имущество, упражняването на политически права, икономически дейности или други".

"Създава се непропорционална (и затова недопустима) зависимост на поддържането на обществения ред в населените места от преценката и активността на частно-правни субекти, а не от предвидените по Конституция и съответните закони държавни органи", казва още главният прокурор.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията