Ad Config - Website header

 

Article_top

И президентът Румен Радев прати в Конституционния съд текстовете от новия Закон за частната охранителна дейност малко след като това направи и главният прокурор Сотир Цацаров.

И двамата оспорват разпоредбите, с които бе създаден нов вид частна охрана - "на урбанизираните теритотии". С приетите норми се дава право на кметовете да сключват договори с частни охранителни фирми за дейности, свързани с опазване на имуществото и здравето на гражданите.

„Държавата  няма право да абдикира от грижата за сигурността и спокойствието на хората в населените места, вкл. в т.нар. урбанизирани територии. Възможността, която дава Законът за частната охранителна дейност на търговски дружества да извършват действия по охрана на урбанизирани територии, по същество е отказ от страна на държавата чрез нейните изпълнителни органи да осъществява възложените функции по охрана на обществения ред“, пише в обръщението си до Конституционния съд държавният глава. 

Радев и юристите му припомнят, че конституцията натоварва с функции за осигуряването на общественото спокойствие и обществената безопасност изрично Министерския съвет и областните управители, а осигуряването на обществения ред е част от ръководенето и осъществяването на вътрешната политика на страната.

Президентът посочва още, че в закона, внесен от Министерския съвет и приет от мнозинството в Народното събрание неотдавна, не е поставено изискване служителите, които се грижат за опазването на обществения ред, независимо от длъжността, която заемат, да са политически неутрални и да се ръководят единствено от закона.

„Министерството на вътрешните работи е строго йерархична структура с присъщата й субординация, отчетност и контрол. Поверяването на функции по опазване на обществения ред на частноправни субекти, спрямо които са неприложими посочените принципи, поражда риск при осъществяване на тази дейност“, категоричен е още Радев в искането си до Конституционния съд.

Сред аргументите на президента да прави закона за ревизия са и липсата на специфични изисквания и конкретика относно патрулирането и комплекса специфични дейности, които ще бъдат прилагани за защита на имуществото и населението в урбанизираните територии, както и ограничаването на конституционната защита, която получават гражданите под формата на отговорност на държавата за вредите, причинени от собствените ѝ органи и лица, поставяйки охраната на урбанизираните територии във формата на частната охранителна дейност.

 

И президентът Румен Радев прати в Конституционния съд текстовете от новия Закон за частната охранителна дейност малко след като това направи и главният прокурор Сотир Цацаров.

И двамата оспорват разпоредбите, с които бе създаден нов вид частна охрана - "на урбанизираните теритотии". С приетите норми се дава право на кметовете да сключват договори с частни охранителни фирми за дейности, свързани с опазване на имуществото и здравето на гражданите.

„Държавата  няма право да абдикира от грижата за сигурността и спокойствието на хората в населените места, вкл. в т.нар. урбанизирани територии. Възможността, която дава Законът за частната охранителна дейност на търговски дружества да извършват действия по охрана на урбанизирани територии, по същество е отказ от страна на държавата чрез нейните изпълнителни органи да осъществява възложените функции по охрана на обществения ред“, пише в обръщението си до Конституционния съд държавният глава. 

Радев и юристите му припомнят, че конституцията натоварва с функции за осигуряването на общественото спокойствие и обществената безопасност изрично Министерския съвет и областните управители, а осигуряването на обществения ред е част от ръководенето и осъществяването на вътрешната политика на страната.

Президентът посочва още, че в закона, внесен от Министерския съвет и приет от мнозинството в Народното събрание неотдавна, не е поставено изискване служителите, които се грижат за опазването на обществения ред, независимо от длъжността, която заемат, да са политически неутрални и да се ръководят единствено от закона.

„Министерството на вътрешните работи е строго йерархична структура с присъщата й субординация, отчетност и контрол. Поверяването на функции по опазване на обществения ред на частноправни субекти, спрямо които са неприложими посочените принципи, поражда риск при осъществяване на тази дейност“, категоричен е още Радев в искането си до Конституционния съд.

Сред аргументите на президента да прави закона за ревизия са и липсата на специфични изисквания и конкретика относно патрулирането и комплекса специфични дейности, които ще бъдат прилагани за защита на имуществото и населението в урбанизираните територии, както и ограничаването на конституционната защита, която получават гражданите под формата на отговорност на държавата за вредите, причинени от собствените ѝ органи и лица, поставяйки охраната на урбанизираните територии във формата на частната охранителна дейност.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията