Ad Config - Website header

 

Article_top

Европейската комисия представи днес предложение за обособяване на Европейска служба по труда и инициатива за осигуряване на достъпа до социална закрила на всички работещи. 

Препоръката е насочена към подобряване на социалната закрила на европейските граждани, които не работят на пълно работно време по безсрочни трудови договори, или са самостоятелно заети лица. Те често не са достатъчно добре осигурени от системата за социална закрила - нямат осигуряване срещу безработица или достъп до пенсионни права. 

Препоръката предвижда улесняване на прехвърлянето на социалноосигурителните права от едно работно място на друго, гаранции, че работещите ще да могат да натрупват и предявяват подходящи права и равни условия за наетите и самостоятелно заетите лица при присъединяването им към съответните системи за социална сигурност.

"По-силна социална Европа означава по-стабилна Европа", каза зам.-председателят на Европейската комисия, отговарящ за еврото и социалния диалог, Валдис Домбровскис. "Европа бележи стабилен растеж и заетостта се повишава, но трябва да направим така, че растежът да бъде по-приобщаващ и от полза за всички."

Европейска служба по труда пък ще предоставя на гражданите и дружествата информация за възможности за работа, схеми за мобилност, стажове и обучения, както и насоки за правата и задълженията, когато европейците живеят или работят в друга страна от ЕС. 

Тя ще подкрепя сътрудничеството между националните власти в трансгранични спорове, като им помага да осигурят лесно спазване на правилата за защита на мобилността.

Досега в ЕС има обемно законодателство за свободното движение на работници, като много правила се изменят, например при съгласуване на системите за социална сигурност в ЕС и за командироването на работници за предоставяне на услуги. 

Очаква се Европейската служба по труда да бъде създадена като нова децентрализирана агенция на ЕС и се очаква да започне работа догодина. 

Предстои предложенията да бъдат разгледани и приети от Съвета на ЕС.

 

Европейската комисия представи днес предложение за обособяване на Европейска служба по труда и инициатива за осигуряване на достъпа до социална закрила на всички работещи. 

Препоръката е насочена към подобряване на социалната закрила на европейските граждани, които не работят на пълно работно време по безсрочни трудови договори, или са самостоятелно заети лица. Те често не са достатъчно добре осигурени от системата за социална закрила - нямат осигуряване срещу безработица или достъп до пенсионни права. 

Препоръката предвижда улесняване на прехвърлянето на социалноосигурителните права от едно работно място на друго, гаранции, че работещите ще да могат да натрупват и предявяват подходящи права и равни условия за наетите и самостоятелно заетите лица при присъединяването им към съответните системи за социална сигурност.

"По-силна социална Европа означава по-стабилна Европа", каза зам.-председателят на Европейската комисия, отговарящ за еврото и социалния диалог, Валдис Домбровскис. "Европа бележи стабилен растеж и заетостта се повишава, но трябва да направим така, че растежът да бъде по-приобщаващ и от полза за всички."

Европейска служба по труда пък ще предоставя на гражданите и дружествата информация за възможности за работа, схеми за мобилност, стажове и обучения, както и насоки за правата и задълженията, когато европейците живеят или работят в друга страна от ЕС. 

Тя ще подкрепя сътрудничеството между националните власти в трансгранични спорове, като им помага да осигурят лесно спазване на правилата за защита на мобилността.

Досега в ЕС има обемно законодателство за свободното движение на работници, като много правила се изменят, например при съгласуване на системите за социална сигурност в ЕС и за командироването на работници за предоставяне на услуги. 

Очаква се Европейската служба по труда да бъде създадена като нова децентрализирана агенция на ЕС и се очаква да започне работа догодина. 

Предстои предложенията да бъдат разгледани и приети от Съвета на ЕС.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?