Ad Config - Website header

 

Article_top

Президентът Румен Радев е сезирал Конституционния съд заради текст от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), засягащ смяната на кадри в Съвета за електронни медии. Става дума за законова разпоредба, действаща от 2010 г. до днес, стана ясно от съобщението на прессекретариата на държавния глава. 

Президентът иска КС да установи разминаване с основния закон на чл. 24, ал 2 от ЗРТ. Разпоредбата гласи следното:

чл. 24

(1) Съветът за електронни медии се състои от 5-има членове, от които 3-ма се избират от Народното събрание и 2-ма се назначават от президента на републиката.

(2) Решението на Народното събрание и указът на президента по ал. 1 влизат в сила едновременно.

Според държавния глава обаче има противоречие с конституцията  в това, че решението на Народното събрание за избор на член на СЕМ на мястото на някой с изтекъл мандат и указът на президента за смяна на човек от неговата квора влизат в сила едновременно, въпреки че периодът, през който Народното събрание и президентът са длъжни да обновяват своята квота, е различен.

Всеки от петимата членове на СЕМ има мандат от 6 години, а заради начина на ротация в органа смяната на състава не става едновременно - тоест мандатите на членовете изтичат по различно време. 

"Президентът счита, че чл. 24, ал. 2 не съответства на общата идея, вложена в правилата за състава на Съвета за електронни медии, и води до неадекватно регулиране на обществените отношения. Според държавния глава тази разпоредба нарушава принципа за разделение на властите и мандатността като основно начало при конституирането и функционирането на органи на публичната власт", пише в съобщението от "Дондуков" 2 за основанията тексът от ЗРТ да бъде пратен в КС.

Проверка на Клуб Z показа, че тази година през лятото изтича мандатът на Мария Стоянова от СЕМ - назначена през 2012 г. от президента Росен Плевнелиев. Тоест Румен Радев трябва да посочи нов човек на нейно място през юни.

Година по-късно - през лятото на 2019 г., пък изтича мандатът на Иво Атанасов - избран от парламентарната квота в медийния регулатор.

Ако се следва в този случай логиката на закона, излиза, че номинацията на Румен Радев не може да встъпи в длъжност, преди парламентът да избере човек на мястото на Атанасов, чийто мандат обаче приключва година след този на Стоянова.

Подобен казус с член на СЕМ, който дълго време не можеше да влезе във функциите си, имаше през 2015 г. Тогава Плевнелиев посочи за медийния регулатор с указ Бетина Жотева. Мандатът й обаче реално започна не тогава, а през април 2016 г., когато със сериозно закъснение Народното събрание благоволи да попълни своята квота в СЕМ.

Членовете на СЕМ имат право на повторен мандат, но не пореден.

 

Президентът Румен Радев е сезирал Конституционния съд заради текст от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), засягащ смяната на кадри в Съвета за електронни медии. Става дума за законова разпоредба, действаща от 2010 г. до днес, стана ясно от съобщението на прессекретариата на държавния глава. 

Президентът иска КС да установи разминаване с основния закон на чл. 24, ал 2 от ЗРТ. Разпоредбата гласи следното:

чл. 24

(1) Съветът за електронни медии се състои от 5-има членове, от които 3-ма се избират от Народното събрание и 2-ма се назначават от президента на републиката.

(2) Решението на Народното събрание и указът на президента по ал. 1 влизат в сила едновременно.

Според държавния глава обаче има противоречие с конституцията  в това, че решението на Народното събрание за избор на член на СЕМ на мястото на някой с изтекъл мандат и указът на президента за смяна на човек от неговата квора влизат в сила едновременно, въпреки че периодът, през който Народното събрание и президентът са длъжни да обновяват своята квота, е различен.

Всеки от петимата членове на СЕМ има мандат от 6 години, а заради начина на ротация в органа смяната на състава не става едновременно - тоест мандатите на членовете изтичат по различно време. 

"Президентът счита, че чл. 24, ал. 2 не съответства на общата идея, вложена в правилата за състава на Съвета за електронни медии, и води до неадекватно регулиране на обществените отношения. Според държавния глава тази разпоредба нарушава принципа за разделение на властите и мандатността като основно начало при конституирането и функционирането на органи на публичната власт", пише в съобщението от "Дондуков" 2 за основанията тексът от ЗРТ да бъде пратен в КС.

Проверка на Клуб Z показа, че тази година през лятото изтича мандатът на Мария Стоянова от СЕМ - назначена през 2012 г. от президента Росен Плевнелиев. Тоест Румен Радев трябва да посочи нов човек на нейно място през юни.

Година по-късно - през лятото на 2019 г., пък изтича мандатът на Иво Атанасов - избран от парламентарната квота в медийния регулатор.

Ако се следва в този случай логиката на закона, излиза, че номинацията на Румен Радев не може да встъпи в длъжност, преди парламентът да избере човек на мястото на Атанасов, чийто мандат обаче приключва година след този на Стоянова.

Подобен казус с член на СЕМ, който дълго време не можеше да влезе във функциите си, имаше през 2015 г. Тогава Плевнелиев посочи за медийния регулатор с указ Бетина Жотева. Мандатът й обаче реално започна не тогава, а през април 2016 г., когато със сериозно закъснение Народното събрание благоволи да попълни своята квота в СЕМ.

Членовете на СЕМ имат право на повторен мандат, но не пореден.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията