Ad Config - Website header

 

Article_top

Омбудсманът  Мая Манолова даде на Конституционния съд текст от Закона за енергетиката, който лишава гражданите от възможността да обжалват в съда решенията на КЕВР за цените на ток, вода, парно и газ. Според Манолова този законов текст в сегашния му вид отнема на хората правото на защита, когато са нарушени техните права и интереси, което от своя страна противоречи на Конституцията. 

Става въпрос за чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, който определя тези решения като индивидуални административни актове.

Омбудсманът е изпратила и писмо до председателя на 44-ото НС Цвета Караянчева, в което препоръчва и законодателни промени в тази насока.

"В резултат от възприетото законодателно решение на практика гражданите се лишават от право на защита, когато са нарушени или застрашени техни права и законни интереси, както повелява чл. 56 от Конституцията", казва Манолова.

Според нея това не е в съответствие и с европейската директива 2009/72/ЕО, според която държавите-членки на ЕС трябва да въведат на национално ниво механизми, които да гарантират на всяка засегната страна възможност за обжалване на такива решения пред независим орган.

Макар чл. 13, ал. 9 от ЗЕ да предпоставя възможност за обжалване законосъобразността на актовете на КЕВР, разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ, която обявява решенията за утвърждаване на цени за доставка на електрическа енергия, природен газ и вода на гражданите за индивидуални административни актове, по същество ограничава тази възможност, пише омбудсманът

     Общественият защитник посочва, че така се нарушава принципа на правовата държава -  чл. 4, ал. 1 от Конституцията, както и възможността гражданите да обжалват всички административни актове, които ги засягат, както прокламира чл. 120, ал. 2 от основния закон. Мая Манолова припомня, че институцията на омбудсмана е помогнала на потребителски организации при обжалването на решения на КЕВР, с които се увеличава цената на природния газ, топлинната и електрическата енергия, но не е даден ход на делата.

В същото време, тъй като адресати са само дружествата лицензианти, които нямат интерес от обжалване, някои от решенията на КЕВР, дори и незаконосъобразни, влизат в сила. А, както омбудсманът вече се убеди, има случаи, в които решенията на регулатора са приети при неспазване на законовите правила. Това се потвърждава и от действията на прокуратурата, която, сезирана от омбудсмана през декември 2017 г., внесе 16 броя протести срещу решение на КЕВР относно цената на ВиК услугите, аргументира се Манолова.

 
Омбудсманът Мая Манолова. Снимка БГНЕС

Омбудсманът  Мая Манолова даде на Конституционния съд текст от Закона за енергетиката, който лишава гражданите от възможността да обжалват в съда решенията на КЕВР за цените на ток, вода, парно и газ. Според Манолова този законов текст в сегашния му вид отнема на хората правото на защита, когато са нарушени техните права и интереси, което от своя страна противоречи на Конституцията. 

Става въпрос за чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, който определя тези решения като индивидуални административни актове.

Омбудсманът е изпратила и писмо до председателя на 44-ото НС Цвета Караянчева, в което препоръчва и законодателни промени в тази насока.

"В резултат от възприетото законодателно решение на практика гражданите се лишават от право на защита, когато са нарушени или застрашени техни права и законни интереси, както повелява чл. 56 от Конституцията", казва Манолова.

Според нея това не е в съответствие и с европейската директива 2009/72/ЕО, според която държавите-членки на ЕС трябва да въведат на национално ниво механизми, които да гарантират на всяка засегната страна възможност за обжалване на такива решения пред независим орган.

Макар чл. 13, ал. 9 от ЗЕ да предпоставя възможност за обжалване законосъобразността на актовете на КЕВР, разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ, която обявява решенията за утвърждаване на цени за доставка на електрическа енергия, природен газ и вода на гражданите за индивидуални административни актове, по същество ограничава тази възможност, пише омбудсманът

     Общественият защитник посочва, че така се нарушава принципа на правовата държава -  чл. 4, ал. 1 от Конституцията, както и възможността гражданите да обжалват всички административни актове, които ги засягат, както прокламира чл. 120, ал. 2 от основния закон. Мая Манолова припомня, че институцията на омбудсмана е помогнала на потребителски организации при обжалването на решения на КЕВР, с които се увеличава цената на природния газ, топлинната и електрическата енергия, но не е даден ход на делата.

В същото време, тъй като адресати са само дружествата лицензианти, които нямат интерес от обжалване, някои от решенията на КЕВР, дори и незаконосъобразни, влизат в сила. А, както омбудсманът вече се убеди, има случаи, в които решенията на регулатора са приети при неспазване на законовите правила. Това се потвърждава и от действията на прокуратурата, която, сезирана от омбудсмана през декември 2017 г., внесе 16 броя протести срещу решение на КЕВР относно цената на ВиК услугите, аргументира се Манолова.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията