Ad Config - Website header

 

Article_top

Европейската комисия внася днес предложение за намаляване на таксите за презгранични плащания в евро за целия ЕС, съобщиха от представителството на ЕК в България. Съгласно действащите понастоящем правила за предприятията и лицата, живеещи в еврозоната, няма разлика дали ще извършват операции в собствената си държава или в друга държава членка на еврозоната.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви:

"С днешното предложение ние осигуряваме на гражданите и предприятията в държавите извън еврозоната същите условия, от които се ползват тези в еврозоната при извършването на презгранични плащания в евро. Всички европейци ще могат да извършват презгранични парични преводи в евро при същата такса, каквато биха заплатили за вътрешна операция.

Днешното предложение предвижда и изисквания за пълна прозрачност при конвертирането на валута, когато потребителите плащат с карта в държава, чиято валута е различна от тази в собствената им страна. Потребителите и предприятията в еврозоната вече се ползват от много ниски такси за презгранични плащания в евро благодарение на Регламента относно презграничните плащания, въведен през 2001 г. Съгласно действащите понастоящем правила за предприятията и лицата, живеещи в еврозоната, няма разлика дали ще извършват операции в собствената си държава или в друга държава членка на еврозоната."

Днешното предложение има за цел да разшири това предимство и до гражданите и предприятията в държавите извън еврозоната, когато пътуват или извършват плащания в чужбина, като по този начин постави край на високите разходи за презграничните операции в евро на територията на ЕС. Предложението предвижда по-специално таксите, събирани за презгранични плащания в евро, да бъдат същите, каквито биха били за вътрешни плащания в местната валута. Това ще намали цените до няколко евро или дори цента.

Например презграничен банков превод в евро от България ще бъде таксуван като вътрешен банков превод в български левове. Това е важна промяна, тъй като таксите за обикновен банков превод могат да достигнат баснословни нива в някои държави членки извън еврозоната (до 24 евро за превод на 10 евро).

Съществуващите прекомерни такси са пречка пред единния пазар, тъй като възпрепятстват презграничните дейности на домакинствата (купуване на стоки и услуги в зона с различна валута), както и на предприятията, особено влизащите в категория "малки и средни предприятия". Това поражда съществени несъответствия между положението на живеещите в еврозоната, които се ползват от предимствата на единната валута, и тези извън еврозоната, които могат да осъществяват евтини операции само на територията на своята държава.

Днешното предложение ще осигури също така прозрачност на плащанията, осъществявани с различни валути в рамките на Съюза. Понастоящем потребителите обикновено не са осведомени за разходите по трансакция, която включва конвертиране на валута. Ето защо в предложението се изисква потребителите да бъдат подробно информирани за разходите за обмена на валута, преди да извършат такова плащане (например с картата си в чужбина, независимо дали става дума за теглене на пари в брой от банкомат или плащане с карта на терминал в търговски обект, или онлайн плащане). Това означава, че те ще могат да сравнят разходите за различните варианти за обмяна и да направят добър избор.

Неотдавнашни изследвания показват, че потребителите се оплакват от практиките на динамично конвертиране на валута, т.е. плащания в чужбина в националната им валута, и настояват за забраната им, след като са установили, че в мнозинството проучени случаи потребителите са на загуба. Липсата на нужната информация, която да им помогне да направят най-добрия избор, често води дотам, че потребителите са подвеждани да изберат по-скъпия вариант за обмен на валута.

Европейският банков орган ще бъде натоварен с изготвянето на необходимия регулаторен технически стандарт за въвеждане на тази подобрена прозрачност. Законодателното предложение ще бъде внесено за приемане в Европейския парламент и в Съвета.

 

Европейската комисия внася днес предложение за намаляване на таксите за презгранични плащания в евро за целия ЕС, съобщиха от представителството на ЕК в България. Съгласно действащите понастоящем правила за предприятията и лицата, живеещи в еврозоната, няма разлика дали ще извършват операции в собствената си държава или в друга държава членка на еврозоната.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви:

"С днешното предложение ние осигуряваме на гражданите и предприятията в държавите извън еврозоната същите условия, от които се ползват тези в еврозоната при извършването на презгранични плащания в евро. Всички европейци ще могат да извършват презгранични парични преводи в евро при същата такса, каквато биха заплатили за вътрешна операция.

Днешното предложение предвижда и изисквания за пълна прозрачност при конвертирането на валута, когато потребителите плащат с карта в държава, чиято валута е различна от тази в собствената им страна. Потребителите и предприятията в еврозоната вече се ползват от много ниски такси за презгранични плащания в евро благодарение на Регламента относно презграничните плащания, въведен през 2001 г. Съгласно действащите понастоящем правила за предприятията и лицата, живеещи в еврозоната, няма разлика дали ще извършват операции в собствената си държава или в друга държава членка на еврозоната."

Днешното предложение има за цел да разшири това предимство и до гражданите и предприятията в държавите извън еврозоната, когато пътуват или извършват плащания в чужбина, като по този начин постави край на високите разходи за презграничните операции в евро на територията на ЕС. Предложението предвижда по-специално таксите, събирани за презгранични плащания в евро, да бъдат същите, каквито биха били за вътрешни плащания в местната валута. Това ще намали цените до няколко евро или дори цента.

Например презграничен банков превод в евро от България ще бъде таксуван като вътрешен банков превод в български левове. Това е важна промяна, тъй като таксите за обикновен банков превод могат да достигнат баснословни нива в някои държави членки извън еврозоната (до 24 евро за превод на 10 евро).

Съществуващите прекомерни такси са пречка пред единния пазар, тъй като възпрепятстват презграничните дейности на домакинствата (купуване на стоки и услуги в зона с различна валута), както и на предприятията, особено влизащите в категория "малки и средни предприятия". Това поражда съществени несъответствия между положението на живеещите в еврозоната, които се ползват от предимствата на единната валута, и тези извън еврозоната, които могат да осъществяват евтини операции само на територията на своята държава.

Днешното предложение ще осигури също така прозрачност на плащанията, осъществявани с различни валути в рамките на Съюза. Понастоящем потребителите обикновено не са осведомени за разходите по трансакция, която включва конвертиране на валута. Ето защо в предложението се изисква потребителите да бъдат подробно информирани за разходите за обмена на валута, преди да извършат такова плащане (например с картата си в чужбина, независимо дали става дума за теглене на пари в брой от банкомат или плащане с карта на терминал в търговски обект, или онлайн плащане). Това означава, че те ще могат да сравнят разходите за различните варианти за обмяна и да направят добър избор.

Неотдавнашни изследвания показват, че потребителите се оплакват от практиките на динамично конвертиране на валута, т.е. плащания в чужбина в националната им валута, и настояват за забраната им, след като са установили, че в мнозинството проучени случаи потребителите са на загуба. Липсата на нужната информация, която да им помогне да направят най-добрия избор, често води дотам, че потребителите са подвеждани да изберат по-скъпия вариант за обмен на валута.

Европейският банков орган ще бъде натоварен с изготвянето на необходимия регулаторен технически стандарт за въвеждане на тази подобрена прозрачност. Законодателното предложение ще бъде внесено за приемане в Европейския парламент и в Съвета.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията