Ad Config - Website header

 

Article_top

Производството на електроенергия в периода от 1 януари до 1 април 2018 г. е спаднало с 3,37 на сто в сравнение със същия период на 2017 г. Това сочат оперативни данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), съобщава БТА.

Ако през първите три месеца на 2017 г. са били произведени 12 756 199 мегаватчаса (MWh) електроенергия, то за първото тримесечие на тази година произведеният ток е 12 326 549 MWh. 

Потреблението в страната за посочения период е спаднало с 4,89 пункта. Данните на ЕСО сочат, че през първите три месеца на изминалата година са били изразходени 11 836 918 MWh ток, докато през аналогичния период на тази година потребеното количество електроенергия е 11 258 246 MWh.

Данните показват също, че през първото тримесечие на тази година България е изнесла с 16,21 процента повече ток. За периода 01.01.2018 г. - 01.04.2018 г. страната ни е изнесла 1 068 303 MWh електроенергия, докато 01.01.2017 г. - 01.04.2017 г. - 919 281 MWh.

Със 7,08 на сто по-малко е произведената електроенергия от базовите мощности като АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и т.нар. американски централи - ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3". През първите три месеца на 2017 г. от базови мощности са произведени общо 11 150 152 MWh, докато за аналогичния период на 2018 г. произведеният ток от базовите централи е 10 361 220 MWh.

С 5,23 пункта по-малък е делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа. Вятърните електроцентрали (ВяЕЦ) са произвели с 2.29 процента по-малко ток, а фотоволтаичните централи (ФЕЦ) - с 13,16 на сто по-малко. При централите, които работят на биомаса, спадът е с 7,85 пункта.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е с 16,89 на сто по-малко. В този сегмент най-голям е спадът при фотоволтаичните централи (минус 25,94 на сто), ВяЕЦ (минус 13.81 на сто). При производството на ток от биомаса обаче се забелязва увеличение с 7,32 пункта.

През първите три месеца на годината ВЕЦ-овете са генерирали с 54.14 процента повече електроенергия в сравнение с аналогичния период на 2017 г. През първите три месеца на изминалата година от ВЕЦ са се произвели 833 532 MWh електроенергия, докато за 2018 г. произведеното количество ток е 1 284 823 MWh.

Цените

Средната цена (базов товар) на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през март 2018 г. е била 53,84 лева за мегаватчас, което с 25 на сто (17,53 лв) по-малко в сравнение с февруари, когато токът на борсата се е продавал средно за 71,37 лева за мегаватчас. Това показват основните данни за пазара "ден напред" на БНЕБ. Статистиката показва, че от началото на годината цените на енергийната борса продължават да падат. Ако през последния месец на 2017 г. средно-претеглената цена на борсата е била 80,29 лева за мегаватчас, то през януари спадна с 5 на сто, за да стигне до 76,19 лева за мегаватчас.

Данните сочат, че през март средната цена (дневен товар) е била 62,50 лева за мегаватчас, а за нощен товар - 45,17 лева за мегаватчас. Най-високата цена на борсата през изминалия месец е достигнала 213,09 лева за мегаватчас, докато най-ниската е 0,65 лева за мегаватчас. Среднопретеглената цена през март е 58,41 лева за мегаватчас, което с 22 на сто по-ниска в сравнение с февруари.

 

Производството на електроенергия в периода от 1 януари до 1 април 2018 г. е спаднало с 3,37 на сто в сравнение със същия период на 2017 г. Това сочат оперативни данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), съобщава БТА.

Ако през първите три месеца на 2017 г. са били произведени 12 756 199 мегаватчаса (MWh) електроенергия, то за първото тримесечие на тази година произведеният ток е 12 326 549 MWh. 

Потреблението в страната за посочения период е спаднало с 4,89 пункта. Данните на ЕСО сочат, че през първите три месеца на изминалата година са били изразходени 11 836 918 MWh ток, докато през аналогичния период на тази година потребеното количество електроенергия е 11 258 246 MWh.

Данните показват също, че през първото тримесечие на тази година България е изнесла с 16,21 процента повече ток. За периода 01.01.2018 г. - 01.04.2018 г. страната ни е изнесла 1 068 303 MWh електроенергия, докато 01.01.2017 г. - 01.04.2017 г. - 919 281 MWh.

Със 7,08 на сто по-малко е произведената електроенергия от базовите мощности като АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и т.нар. американски централи - ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3". През първите три месеца на 2017 г. от базови мощности са произведени общо 11 150 152 MWh, докато за аналогичния период на 2018 г. произведеният ток от базовите централи е 10 361 220 MWh.

С 5,23 пункта по-малък е делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа. Вятърните електроцентрали (ВяЕЦ) са произвели с 2.29 процента по-малко ток, а фотоволтаичните централи (ФЕЦ) - с 13,16 на сто по-малко. При централите, които работят на биомаса, спадът е с 7,85 пункта.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е с 16,89 на сто по-малко. В този сегмент най-голям е спадът при фотоволтаичните централи (минус 25,94 на сто), ВяЕЦ (минус 13.81 на сто). При производството на ток от биомаса обаче се забелязва увеличение с 7,32 пункта.

През първите три месеца на годината ВЕЦ-овете са генерирали с 54.14 процента повече електроенергия в сравнение с аналогичния период на 2017 г. През първите три месеца на изминалата година от ВЕЦ са се произвели 833 532 MWh електроенергия, докато за 2018 г. произведеното количество ток е 1 284 823 MWh.

Цените

Средната цена (базов товар) на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през март 2018 г. е била 53,84 лева за мегаватчас, което с 25 на сто (17,53 лв) по-малко в сравнение с февруари, когато токът на борсата се е продавал средно за 71,37 лева за мегаватчас. Това показват основните данни за пазара "ден напред" на БНЕБ. Статистиката показва, че от началото на годината цените на енергийната борса продължават да падат. Ако през последния месец на 2017 г. средно-претеглената цена на борсата е била 80,29 лева за мегаватчас, то през януари спадна с 5 на сто, за да стигне до 76,19 лева за мегаватчас.

Данните сочат, че през март средната цена (дневен товар) е била 62,50 лева за мегаватчас, а за нощен товар - 45,17 лева за мегаватчас. Най-високата цена на борсата през изминалия месец е достигнала 213,09 лева за мегаватчас, докато най-ниската е 0,65 лева за мегаватчас. Среднопретеглената цена през март е 58,41 лева за мегаватчас, което с 22 на сто по-ниска в сравнение с февруари.

Коментари

Белене

Да се строи бързо, данък Раша трябва да върви!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията