Ad Config - Website header

 

Article_top

Повече от 9 години г-н Тодор Попов е в нарушение на законовите изисквания за деклариране на потенциален конфликт на интереси, пишат от Антикорупционния фонд в изявление до медиите. Те обвиняват несменяемия кмет на Пазарджик.

От публично достъпната информация на интернет страницата на община Пазарджик става ясно, че г-н Тодор Попов няма подадени декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

"Г-н Тодор Попов заема длъжността кмет на община Пазарджик от 2007 година и съгласно § 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗПУКИ /отм./ е бил длъжен като лице, което заема публична длъжност, в тримесечен срок от влизане на закона в сила (1.01.2009 г.) да подаде съответната декларация. Задължение за подаване на декларация като лице, заемащо висша публична длъжност, г-н Тодор Попов има и по новоприетия ЗПКОНПИ (чл. 35, ал. 1, т. 2). Такава декларация също не е публикувана към настоящия момент."

Според фонда, представляван от Николай Стайков, видно е, че в продължение на повече от 9 години Попов е в нарушение на императивните законови изисквания за деклариране на потенциален конфликт на интереси. А пък неизпълнението на законовото задължение за подаване на декларация представлява административно нарушение.

Предвид установените данни правният екип на АКФ счита, че комисията следва да извърши преценка налице ли са основанията за издаване на наказателно постановление на основание чл. 177, ал. 1 ЗПКОНПИ от председателя на Комисията и за налагането на административно-наказателната санкция по чл. 173, ал. 1 ЗПКОНПИ.

"Освен това по поредица данни от медийни разследвания и публикации от изминалите години, в които се посочва високият стандарт на живот на семейството и се твърди несъответствие между доходите, които се декларират, и разходите за осигуряването на този стандарт (извод, до който стигат първоначално и органите на НАП, видно от ревизионен акт № Р-16001315002845-091-001 от 02.12.2015 г.), правният екип на АКФ насочва за преценка от органа дали е налице хипотезата на чл. 108, ал. 6 ЗПКОНПИ – започване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество при неподаване в срок на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 или 4 от закона."

Клуб Z  припомня, че Пазарджик - и в частност кметът му Попов, е много интересен случай. Още през май 2015 г. репортаж на бТВ с дрон показа, че той има къща за около 1,5 млн. лв.

Премиерът (и тогава) Бойко Борисов коментира, че "с това, което видяхме по телевизията, не виждам шанс за него и трябва да намери начин да се оправдае" (това се разви преди местните избори, б.р.).

"Поне от това, което видяхме, съм разочарован. Мисля, че съм ясен", каза Борисов.

Преди това - през януари, е застреляна в типичен за мафията показен стил 34-годишната Татяна Стоянова, която работи като шеф на кабинета на Попов 8 години - от 2007 г., когато той печели първия си мандат. Според мнозина тя е била много доверено лице на градоначалника. Показното убийство става на рождения й ден.

Най-актуалната случка около кмета Попов бе как обяснява на местен журналист, че градът трябва да се гордее с Гинка Върбакова и... Русата Златка. При това, говорейки за сделката за ЧЕЗ в първо множествено - "ще я финализираме...".

След което приканваше журналиста Валентин Ненков.

"А ти що не се преместиш в друга държава, аз не мога да разбера. Да се куртулисаш."

 
тодор попов

Повече от 9 години г-н Тодор Попов е в нарушение на законовите изисквания за деклариране на потенциален конфликт на интереси, пишат от Антикорупционния фонд в изявление до медиите. Те обвиняват несменяемия кмет на Пазарджик.

От публично достъпната информация на интернет страницата на община Пазарджик става ясно, че г-н Тодор Попов няма подадени декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

"Г-н Тодор Попов заема длъжността кмет на община Пазарджик от 2007 година и съгласно § 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗПУКИ /отм./ е бил длъжен като лице, което заема публична длъжност, в тримесечен срок от влизане на закона в сила (1.01.2009 г.) да подаде съответната декларация. Задължение за подаване на декларация като лице, заемащо висша публична длъжност, г-н Тодор Попов има и по новоприетия ЗПКОНПИ (чл. 35, ал. 1, т. 2). Такава декларация също не е публикувана към настоящия момент."

Според фонда, представляван от Николай Стайков, видно е, че в продължение на повече от 9 години Попов е в нарушение на императивните законови изисквания за деклариране на потенциален конфликт на интереси. А пък неизпълнението на законовото задължение за подаване на декларация представлява административно нарушение.

Предвид установените данни правният екип на АКФ счита, че комисията следва да извърши преценка налице ли са основанията за издаване на наказателно постановление на основание чл. 177, ал. 1 ЗПКОНПИ от председателя на Комисията и за налагането на административно-наказателната санкция по чл. 173, ал. 1 ЗПКОНПИ.

"Освен това по поредица данни от медийни разследвания и публикации от изминалите години, в които се посочва високият стандарт на живот на семейството и се твърди несъответствие между доходите, които се декларират, и разходите за осигуряването на този стандарт (извод, до който стигат първоначално и органите на НАП, видно от ревизионен акт № Р-16001315002845-091-001 от 02.12.2015 г.), правният екип на АКФ насочва за преценка от органа дали е налице хипотезата на чл. 108, ал. 6 ЗПКОНПИ – започване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество при неподаване в срок на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 или 4 от закона."

Клуб Z  припомня, че Пазарджик - и в частност кметът му Попов, е много интересен случай. Още през май 2015 г. репортаж на бТВ с дрон показа, че той има къща за около 1,5 млн. лв.

Премиерът (и тогава) Бойко Борисов коментира, че "с това, което видяхме по телевизията, не виждам шанс за него и трябва да намери начин да се оправдае" (това се разви преди местните избори, б.р.).

"Поне от това, което видяхме, съм разочарован. Мисля, че съм ясен", каза Борисов.

Преди това - през януари, е застреляна в типичен за мафията показен стил 34-годишната Татяна Стоянова, която работи като шеф на кабинета на Попов 8 години - от 2007 г., когато той печели първия си мандат. Според мнозина тя е била много доверено лице на градоначалника. Показното убийство става на рождения й ден.

Най-актуалната случка около кмета Попов бе как обяснява на местен журналист, че градът трябва да се гордее с Гинка Върбакова и... Русата Златка. При това, говорейки за сделката за ЧЕЗ в първо множествено - "ще я финализираме...".

След което приканваше журналиста Валентин Ненков.

"А ти що не се преместиш в друга държава, аз не мога да разбера. Да се куртулисаш."

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията