Ad Config - Website header

 

Article_top

Поради куп процесуални нередности съдът не даде днес ход дори на разпоредителното заседание срещу Петър Москов, бившия му заместник Адам Персенски и още 3-ма. 

През март тази година Софийската градска прокуратура внесе в спецсъда обвинителния акт срещу бившия министър на здравеопазването и заместника му във връзка с ваксините „Пентаксим“, „Еувакс Б“ и „Тетадиф”. Обвинения получиха още три лица от държавната „Бул Био НЦЗПБ” ЕООД.

Обвиненията са в две посоки: от една страна, че Москов е приел като дарение от турското министерство на здравеопазването 100 000 дози от изредените първи два модела ваксини, които не са разрешени за употреба на територията на България. Освен това като министър на здравеопазването и принципал на „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД не е упражнил достатъчно контрол върху работа на лица, на които е възложено управлението на обществено имущество, и от това са произтекли значителни щети в размер на 110 003, 46 лв. Според обвинението в резултат на престъпното бездействие на Москов е "допуснато в база на „Бул Био“ в кв. Суходол, гр. София, да бъде произведена и съхранявана ваксина „Тетадиф“, без Изпълнителната агенция по лекарствата да е била уведомена и без да е дала разрешение за нейното производство конкретно в тази база на „Бул Био“ ЕООД. Така са осъществени значителни разходи за производството на ваксината".

Днес стана ясно, че наблюдаващ прокурор от СГП и съответно - вносител на обвинителния акт, е прокурор Емил Петров, брат на "фамозния" бивш вече следовател и шеф на Столичното следствие Петър Петров - Пепи Еврото. След поредица "лупинги" и отказ на прокуратурата да го разследва предишният ВСС допусна Петър Петров да подаде оставка, да си тръгне с всичките дължими обезщетения и в момента е адвокат от видинската колегия.

С нарочна заповед на Сотир Цацаров от 13 април т. г. Петров-брат е командирован в Специализираната прокуратура специално за процеса пред Специализирания наказателен съд.

 

Най-остър бе наказателният адвокат Васил Т. Василев, който в случая защитава Любомир Димитров от "Бул Био". Той директно пледира съдът да прекрати "незаконосъобразното присъствие и участие по делото на прокурор Емил Петров".

"С промените на правилата за командироване в Закона за съдебната власт (ЗСВ) изрично бяха ограничени преди година правомощията на главния прокурор. Вярно е, че съдилищата масово не се съобразяват със ЗСВ и правят реверанс на главния прокурор", каза Василев.

Става въпрос, че в ЗСВ е разписано, че командировки на прокурори от една в друга друга прокуратура могат да бъдат правени "когато прокурор от съответната прокуратура е възпрепятстван да изпълнява длъжността си", по изключение, само след изчерпване на всички други възможности, и то от състава сътоветно на Апелативната спецпрокуратура и Върховната касационна (мнението, което потвърид и Менко Менков, адвокат на Москов). Такава хипотеза всъщност в момента не е налице.

"Въпреки това заповедта на главния прокурор не е предвидена като акт, който може да бъде по-силен от Закона за съдебната власт - продължи иронично Василев.Главният прокурор системно нарушава изсикванията на ЗСВ. Надявам се поне вашият състав да не го прави, защото това допускане на лице, което ще представлява прокуратурата в разрез с разпоредбите на ЗСВ, ще опорочи изначално процеса."

Интересен се оказа и въпросът - кой е потърпевш от евентуалните противоправни деяния на Петър Москов и сие (една от целите на разпоредителното заседание е да събере всички ощетени лица, да ги информира за правата им, съответно да им даде възможност за частни искове и пр.). От заседанието стана ясно, че Министерството на финансите е "редовно призовано по факса", но не се явява..

Постъпило е обаче писмо, подписано от министър Владислав Горанов, с което той уведомява съда, че според внесения от прокуратурата обвинителен акт са нанесени значителни вредни последици... за Министерството на здравеопазването и "Бул био".

От ведомството на Горанов напомнят, че "Бул био" е търговско дружество, а МЗ е самостоятелно юридическо лице. Те биха могли да се явят като граждански ищци да си претендират вредите.

"Считам, че не следва МФ да бъде въведено като граждански ищец. Смятам, че трябва да бъде дадена възможност на "Бул био" и МЗ за конституиране като граждански ищци", казва Горанов.

С думи прости - че неговото министерство няма какво да прави в това дело, нищо че то е призовано, а другите две не са.

"Разликата е, че юристите на МФ, които са подговили писмото на министъра, правно грамотно са разчели кои според обвинителния акт са пострадалите лица - а именно МЗ и търговската фирма "Бул био". Поради съдържанието на обвинителния акт и поради грешно посочване, делото също трябва да бъде отложено", каза Василев.

От изказванията на другите адвокати стана ясно, че документацията, както и призовките на някои са пратени или на 5 април - преди Великденските празници, или дори на 10-и. Така не е спазен исконният срок от 7 дни за предявяване. Да не говорим каква възможност са имали за искания за извлечения от документи или запознаване със 195-те тома на делото.

На базата на това и на факта - че има евентуално непризовани две ощетени юридически лица, съдът не даде ход на разпоредителното заседание.

Първо от залата най-напред бе отстранена журналистката Валя Ахчиева, която слушаше като публика. Адвокат Васил Василев обаче отбеляза, че тя фигурира в томовете на делото като свидетел и не е редно да слуша в зала.

Накрая и една от съдебните заседателки си направи отвод, защото някога е била пък... вещо лице в дело, касаещо и "Бул био" ЕООД

Що се отнася до - не само днешната, а серийна практика Цацаров да командирова по всички дела за "висока" корупция, които първо бяха работени в СГП, а след като законът бе променен, отидоха в Спецсъда, съдийката се произнесе, че намира възражението за основателно.

"Съгласно конституцията и ЗСВ прокуратурата в нашата държава е единна и централизирана. Начело на прокуратурата е поставен главният прокурор на Република България, като част от неговата компетентност е в случай, че намери за необходимо за реализиране на обвинителната теза да командирова прокурор от състава на прокуратурата с ранг, равен на този на съответната прокуратура.

Прокурор Петров е неслучайно избран – той е наблюдавал досъдебното производство и е внесъл обвинителния акт. Неговото участие е съвместно с участието на прокурор от специализираната прокуратура", смята тя.

Съдът не приема, че участието му би застрашило в някаква степен законосъобразното провеждане на съдебното производство.

 

Поради куп процесуални нередности съдът не даде днес ход дори на разпоредителното заседание срещу Петър Москов, бившия му заместник Адам Персенски и още 3-ма. 

През март тази година Софийската градска прокуратура внесе в спецсъда обвинителния акт срещу бившия министър на здравеопазването и заместника му във връзка с ваксините „Пентаксим“, „Еувакс Б“ и „Тетадиф”. Обвинения получиха още три лица от държавната „Бул Био НЦЗПБ” ЕООД.

Обвиненията са в две посоки: от една страна, че Москов е приел като дарение от турското министерство на здравеопазването 100 000 дози от изредените първи два модела ваксини, които не са разрешени за употреба на територията на България. Освен това като министър на здравеопазването и принципал на „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД не е упражнил достатъчно контрол върху работа на лица, на които е възложено управлението на обществено имущество, и от това са произтекли значителни щети в размер на 110 003, 46 лв. Според обвинението в резултат на престъпното бездействие на Москов е "допуснато в база на „Бул Био“ в кв. Суходол, гр. София, да бъде произведена и съхранявана ваксина „Тетадиф“, без Изпълнителната агенция по лекарствата да е била уведомена и без да е дала разрешение за нейното производство конкретно в тази база на „Бул Био“ ЕООД. Така са осъществени значителни разходи за производството на ваксината".

Днес стана ясно, че наблюдаващ прокурор от СГП и съответно - вносител на обвинителния акт, е прокурор Емил Петров, брат на "фамозния" бивш вече следовател и шеф на Столичното следствие Петър Петров - Пепи Еврото. След поредица "лупинги" и отказ на прокуратурата да го разследва предишният ВСС допусна Петър Петров да подаде оставка, да си тръгне с всичките дължими обезщетения и в момента е адвокат от видинската колегия.

С нарочна заповед на Сотир Цацаров от 13 април т. г. Петров-брат е командирован в Специализираната прокуратура специално за процеса пред Специализирания наказателен съд.

 

Най-остър бе наказателният адвокат Васил Т. Василев, който в случая защитава Любомир Димитров от "Бул Био". Той директно пледира съдът да прекрати "незаконосъобразното присъствие и участие по делото на прокурор Емил Петров".

"С промените на правилата за командироване в Закона за съдебната власт (ЗСВ) изрично бяха ограничени преди година правомощията на главния прокурор. Вярно е, че съдилищата масово не се съобразяват със ЗСВ и правят реверанс на главния прокурор", каза Василев.

Става въпрос, че в ЗСВ е разписано, че командировки на прокурори от една в друга друга прокуратура могат да бъдат правени "когато прокурор от съответната прокуратура е възпрепятстван да изпълнява длъжността си", по изключение, само след изчерпване на всички други възможности, и то от състава сътоветно на Апелативната спецпрокуратура и Върховната касационна (мнението, което потвърид и Менко Менков, адвокат на Москов). Такава хипотеза всъщност в момента не е налице.

"Въпреки това заповедта на главния прокурор не е предвидена като акт, който може да бъде по-силен от Закона за съдебната власт - продължи иронично Василев.Главният прокурор системно нарушава изсикванията на ЗСВ. Надявам се поне вашият състав да не го прави, защото това допускане на лице, което ще представлява прокуратурата в разрез с разпоредбите на ЗСВ, ще опорочи изначално процеса."

Интересен се оказа и въпросът - кой е потърпевш от евентуалните противоправни деяния на Петър Москов и сие (една от целите на разпоредителното заседание е да събере всички ощетени лица, да ги информира за правата им, съответно да им даде възможност за частни искове и пр.). От заседанието стана ясно, че Министерството на финансите е "редовно призовано по факса", но не се явява..

Постъпило е обаче писмо, подписано от министър Владислав Горанов, с което той уведомява съда, че според внесения от прокуратурата обвинителен акт са нанесени значителни вредни последици... за Министерството на здравеопазването и "Бул био".

От ведомството на Горанов напомнят, че "Бул био" е търговско дружество, а МЗ е самостоятелно юридическо лице. Те биха могли да се явят като граждански ищци да си претендират вредите.

"Считам, че не следва МФ да бъде въведено като граждански ищец. Смятам, че трябва да бъде дадена възможност на "Бул био" и МЗ за конституиране като граждански ищци", казва Горанов.

С думи прости - че неговото министерство няма какво да прави в това дело, нищо че то е призовано, а другите две не са.

"Разликата е, че юристите на МФ, които са подговили писмото на министъра, правно грамотно са разчели кои според обвинителния акт са пострадалите лица - а именно МЗ и търговската фирма "Бул био". Поради съдържанието на обвинителния акт и поради грешно посочване, делото също трябва да бъде отложено", каза Василев.

От изказванията на другите адвокати стана ясно, че документацията, както и призовките на някои са пратени или на 5 април - преди Великденските празници, или дори на 10-и. Така не е спазен исконният срок от 7 дни за предявяване. Да не говорим каква възможност са имали за искания за извлечения от документи или запознаване със 195-те тома на делото.

На базата на това и на факта - че има евентуално непризовани две ощетени юридически лица, съдът не даде ход на разпоредителното заседание.

Първо от залата най-напред бе отстранена журналистката Валя Ахчиева, която слушаше като публика. Адвокат Васил Василев обаче отбеляза, че тя фигурира в томовете на делото като свидетел и не е редно да слуша в зала.

Накрая и една от съдебните заседателки си направи отвод, защото някога е била пък... вещо лице в дело, касаещо и "Бул био" ЕООД

Що се отнася до - не само днешната, а серийна практика Цацаров да командирова по всички дела за "висока" корупция, които първо бяха работени в СГП, а след като законът бе променен, отидоха в Спецсъда, съдийката се произнесе, че намира възражението за основателно.

"Съгласно конституцията и ЗСВ прокуратурата в нашата държава е единна и централизирана. Начело на прокуратурата е поставен главният прокурор на Република България, като част от неговата компетентност е в случай, че намери за необходимо за реализиране на обвинителната теза да командирова прокурор от състава на прокуратурата с ранг, равен на този на съответната прокуратура.

Прокурор Петров е неслучайно избран – той е наблюдавал досъдебното производство и е внесъл обвинителния акт. Неговото участие е съвместно с участието на прокурор от специализираната прокуратура", смята тя.

Съдът не приема, че участието му би застрашило в някаква степен законосъобразното провеждане на съдебното производство.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията