Ad Config - Website header

 

Article_top

Няма формула за смятане - няма такса. Така може да се преведе решението на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) да отмени формулата, по която се изчислява количеството топлинна енергия, излъчена от сградната инсталация в блокове. 

С решение 4777/2018 г. на трето отделение на ВАС по гражданско дело 1372/2016 г. бе отменена формулата от Методиката към Наредба 16-334 за топлоснабдяването. То може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

Мотивите на съдиите са, че чрез формулата се изчислява произволно количество топлинна енергия, докато Законът за енергетиката, Законът за енергийната ефективност и Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност изискват на клиентите да се фактурират действителни количества енергия.

От групата граждани, които водиха съдебната сага, разпространиха изявление, в което благодарят на съдиите и заявяват: 

"И ето че се намериха достойни съдии, които да постановят решение действително в името на народа, отменяйки абсурдната формула за сградната инсталация. Представяме си на какъв натиск са били подложени от една малобройна организирана група, облагодетелстваща се финансово от беззаконието при централното топлоснабдяване. Естествено за сметка на студуващи през зимните месеци и парично изнемогващи наши съграждани в голямото си мнозинство пенсионери."

С тълкувателното решение на Върховния касационен съд от май миналата година таксата беше циментирана като законосъобразна и ненарушаваща член 62 от Закона за защита на потребителите, където се казва, че човек не трябва да плаща за непоискана услуга.

Тази година обаче се очаква да излезе тълкувателното решение на Съда на Европейския съюз, към който беше отправено преюдициално запитване от районен съд в България дали е допустимо начисляването на такса "сградна инсталация", когато отделни потребители са се отказали от централно отопление. 

Много българи, които живеят в чужбина и не ползват имотите си тук, бяха осъдени благодарение на заповедни производства от "Топлофикация", тъй като те влизат в сила веднага, а потърпевшите няма как да поискат отмяна на изпълнителните листове.

"Съдът на ЕС ще има възможност окончателно да каже дали таксата е законна или не. Дотогава всички потребители, срещу които "Топлофикация" е завела дела, могат да поискат спирането им до окончателното решение на Съда на ЕС по техния въпрос", заяви в края на м.г. председателят на Сдружението за правна помощ на потребителите адвокат Димитър Деков.

 

Няма формула за смятане - няма такса. Така може да се преведе решението на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) да отмени формулата, по която се изчислява количеството топлинна енергия, излъчена от сградната инсталация в блокове. 

С решение 4777/2018 г. на трето отделение на ВАС по гражданско дело 1372/2016 г. бе отменена формулата от Методиката към Наредба 16-334 за топлоснабдяването. То може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

Мотивите на съдиите са, че чрез формулата се изчислява произволно количество топлинна енергия, докато Законът за енергетиката, Законът за енергийната ефективност и Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност изискват на клиентите да се фактурират действителни количества енергия.

От групата граждани, които водиха съдебната сага, разпространиха изявление, в което благодарят на съдиите и заявяват: 

"И ето че се намериха достойни съдии, които да постановят решение действително в името на народа, отменяйки абсурдната формула за сградната инсталация. Представяме си на какъв натиск са били подложени от една малобройна организирана група, облагодетелстваща се финансово от беззаконието при централното топлоснабдяване. Естествено за сметка на студуващи през зимните месеци и парично изнемогващи наши съграждани в голямото си мнозинство пенсионери."

С тълкувателното решение на Върховния касационен съд от май миналата година таксата беше циментирана като законосъобразна и ненарушаваща член 62 от Закона за защита на потребителите, където се казва, че човек не трябва да плаща за непоискана услуга.

Тази година обаче се очаква да излезе тълкувателното решение на Съда на Европейския съюз, към който беше отправено преюдициално запитване от районен съд в България дали е допустимо начисляването на такса "сградна инсталация", когато отделни потребители са се отказали от централно отопление. 

Много българи, които живеят в чужбина и не ползват имотите си тук, бяха осъдени благодарение на заповедни производства от "Топлофикация", тъй като те влизат в сила веднага, а потърпевшите няма как да поискат отмяна на изпълнителните листове.

"Съдът на ЕС ще има възможност окончателно да каже дали таксата е законна или не. Дотогава всички потребители, срещу които "Топлофикация" е завела дела, могат да поискат спирането им до окончателното решение на Съда на ЕС по техния въпрос", заяви в края на м.г. председателят на Сдружението за правна помощ на потребителите адвокат Димитър Деков.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията