Ad Config - Website header

 

Article_top

С 93 гласа "за", 20 "против" и "въздържали се" 42-ма, парламентът прие на първо четене измененията в Закона за обществените поръчки, целящи да се ограничи възможността т.нар. дежурни обжалватели да възпират търговете. Проектът бе подкрепен от ГЕРБ и Обединени патриоти, от левицата се обявиха срещу, а ДПС се въздържа.

За такива изменения настоя лично премиерът Бойко Борисов още преди година, определяйки тези фирми като "щатни обжалвателки". Тогава Борисов се ядоса, че заради обжалване на обществената поръчка за обходния път Поморие-Ахелой, строителството не може да започне вече втора година.

Какви са поправките

Проектът на ГЕРБ, начело с председателя на правната комисия в Народното събрание Данаил Кирилов, предвижда ограничаване на кръга от лица, които могат да обжалват обществени поръчки и търгове, изрично изискване жалбоподателите да приложат доказателства, че са "заинтересовани лица" по всяка конкретна поръчка, както и подробно описване на "всички възражения и основанията зя тах".

Появява чисто нов текст, който вменява на обжалващите обществени поръчки и търгове задължението да "упражняват предоставените им процесуални права добросъвестно". В текста не е описано какво точно значи това, но се дава възможност "отговорността  за вреди при недобросъвестното им упражняване са се търси по общия исков ред". В превод това значи, че всеки възложител на обществена поръчка - министерство, община, агенция и т.н. - ще може да съди жалбоподател по общия ред за това, ако смята, че са настъпили вреди. 

КЗК пък ще има задължението да преценява дали жалбоподателят отговаря на изискванията за "заинтересовано лице" - тоест дали новите задължителни обстоятелства за интерес, които трябва да декларира, са убедителни. 

Друга промяна гласи, че ако жалбоподателят е поискал временно спиране на обществена поръчка, то тази мярка може да влезе в сила едва когато Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вече е взела решение дали да образува производство по жалбата или не. В момента има случаи, в които временни мерки за спиране влизат в сила и докато КЗК още не е взела никакво конкретно решение. 

Жалбоподаелите вече ще се считат за уведомени, ако уведомлението им е изпратено на електронен адрес ими факс, затова в текстовете съществува и задължение жалбоподателят да упоменава в жалбата си и елестронен адрес, и факс. Въпреки че в днешно време факсът отдавна е извън масова употреба.

Реформаторско и красиво дръзновение

От ДПС обявиха, че ще се въздържат от подкрепа, но ако проектът бъде приет, ще внесат свои предложения между първо и второ четене.

"Одобряваме целите, но не и методите. Стар проблем е този порок, този спорт за някои участници в процеса на обжалване. Не е тайна, че има редица фирми, които са го превърнали в професия. Опитвахме се да увеличим таксите за обжалване и сме получавали укор от Брюксел с мотива, че това е опит за ограничаване на правосъдието. За сме голяма част от текстовете, но с основния текст, решавайки проблема с част от фирмите, които злоупотребяват, посягаме на огромен брой фирми, които смятат, че имат аргументи и този текст ще ги възпре. А това може да се тълкува като възпрепятстване достъп до правосъдие", заяви хамид Хамид..

Данаил Кирилов се изненада от тази позиция на Движението:

"Малко се изненадах от вашето изказване, в него имаше едно реформаторско, но и красиво дръзновение. Този законопроект е съгласуван и с трите бизнес организации (КРИБ, АИКБ и БСК). Поискали сме само жалбата да не е бланкетна, да се посочат конкретните основания. Нима това не е нормално? Това ще преодолее в голяма степен опитите на малоимотни притежатели на търговски дружества да изнудват по 7-9 месеца и да възпрепятстват другите участници в обществената поръчка."

От левицата в лицето на депутата Явор Божанков възразиха, че "макар законопроектът да има своята логика и добра идея", има доста пропуски, а този въпрос изобщо не бил най-големият проблем по темата "обществени поръчки". "Например – връчването. Този метод предвижда уведомяване по имейл адресатите, но това не е сигурно връчване. Това писмо може да попадне в спам, например и да се изпуснат всички срокове", посочи Божанков.

"Притеснява ни отношението към правовия ред като декор и досадна подробност. Проблемът на обществото е, че поръчките са нагласени и с предизвестен победител", посочи Божанков.

Мокрото и сухото

Христиан Митев от ОП защити проекта: 

"Освен по електронна поща известяването ще става императивно и чрез факс, колкото и да ви се струва архаичен този метод. Валиден е и за ГПК, и за АПК. И сега всеки един граждани, за да направи оспорване, трябва да покаже правния си интерес от това".

И към момента има възможност лицата да носят отговорност, ако вредят на обществото, възразиха обаче още от левицата. Не са съгласни и с въвеждането на "законовата фикция" по отношение на връчването – изискването лицата да притежават и електронна поща, и факс. С изпращането на документите те се приемат за връчени, което не било удостоверение, че адресатите наистина са ги получили и са запознати с тях, мотивират се "против" още от БСП. Според опозицията с измененията на практика се ограничава възможността за обжалване на търговете, а това можело да доведе до "доста сериозни санкции" от Брюксел. В заключение оттам поискаха да има широко обществено обсъждане преди приемане на подобни изменения и дадоха заявка, че няма да подкрепят законопроекта в този му вид.

"С тези промени се премахва един доста доходен бизнес на платени жалбоподатели. Нямат никакъв интерес към обществената поръчка и единствената им цел е да изнудват участниците в нея. Изненадан съм, че подкрепяте това явление", възрази отново Митев..

"При злоупотреба с право винаги има и вина. Вие на практика се опитвате заради дивото да изгорите и питомното. При голяма част от обществените поръчки има съмнения за прозрачност", каза в заключение преди гласуването Филип Попов от БСП, навярно имайки предвид израза, че трябва да се внимава покрай мокрото да не изгори и сухото.

 

С 93 гласа "за", 20 "против" и "въздържали се" 42-ма, парламентът прие на първо четене измененията в Закона за обществените поръчки, целящи да се ограничи възможността т.нар. дежурни обжалватели да възпират търговете. Проектът бе подкрепен от ГЕРБ и Обединени патриоти, от левицата се обявиха срещу, а ДПС се въздържа.

За такива изменения настоя лично премиерът Бойко Борисов още преди година, определяйки тези фирми като "щатни обжалвателки". Тогава Борисов се ядоса, че заради обжалване на обществената поръчка за обходния път Поморие-Ахелой, строителството не може да започне вече втора година.

Какви са поправките

Проектът на ГЕРБ, начело с председателя на правната комисия в Народното събрание Данаил Кирилов, предвижда ограничаване на кръга от лица, които могат да обжалват обществени поръчки и търгове, изрично изискване жалбоподателите да приложат доказателства, че са "заинтересовани лица" по всяка конкретна поръчка, както и подробно описване на "всички възражения и основанията зя тах".

Появява чисто нов текст, който вменява на обжалващите обществени поръчки и търгове задължението да "упражняват предоставените им процесуални права добросъвестно". В текста не е описано какво точно значи това, но се дава възможност "отговорността  за вреди при недобросъвестното им упражняване са се търси по общия исков ред". В превод това значи, че всеки възложител на обществена поръчка - министерство, община, агенция и т.н. - ще може да съди жалбоподател по общия ред за това, ако смята, че са настъпили вреди. 

КЗК пък ще има задължението да преценява дали жалбоподателят отговаря на изискванията за "заинтересовано лице" - тоест дали новите задължителни обстоятелства за интерес, които трябва да декларира, са убедителни. 

Друга промяна гласи, че ако жалбоподателят е поискал временно спиране на обществена поръчка, то тази мярка може да влезе в сила едва когато Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вече е взела решение дали да образува производство по жалбата или не. В момента има случаи, в които временни мерки за спиране влизат в сила и докато КЗК още не е взела никакво конкретно решение. 

Жалбоподаелите вече ще се считат за уведомени, ако уведомлението им е изпратено на електронен адрес ими факс, затова в текстовете съществува и задължение жалбоподателят да упоменава в жалбата си и елестронен адрес, и факс. Въпреки че в днешно време факсът отдавна е извън масова употреба.

Реформаторско и красиво дръзновение

От ДПС обявиха, че ще се въздържат от подкрепа, но ако проектът бъде приет, ще внесат свои предложения между първо и второ четене.

"Одобряваме целите, но не и методите. Стар проблем е този порок, този спорт за някои участници в процеса на обжалване. Не е тайна, че има редица фирми, които са го превърнали в професия. Опитвахме се да увеличим таксите за обжалване и сме получавали укор от Брюксел с мотива, че това е опит за ограничаване на правосъдието. За сме голяма част от текстовете, но с основния текст, решавайки проблема с част от фирмите, които злоупотребяват, посягаме на огромен брой фирми, които смятат, че имат аргументи и този текст ще ги възпре. А това може да се тълкува като възпрепятстване достъп до правосъдие", заяви хамид Хамид..

Данаил Кирилов се изненада от тази позиция на Движението:

"Малко се изненадах от вашето изказване, в него имаше едно реформаторско, но и красиво дръзновение. Този законопроект е съгласуван и с трите бизнес организации (КРИБ, АИКБ и БСК). Поискали сме само жалбата да не е бланкетна, да се посочат конкретните основания. Нима това не е нормално? Това ще преодолее в голяма степен опитите на малоимотни притежатели на търговски дружества да изнудват по 7-9 месеца и да възпрепятстват другите участници в обществената поръчка."

От левицата в лицето на депутата Явор Божанков възразиха, че "макар законопроектът да има своята логика и добра идея", има доста пропуски, а този въпрос изобщо не бил най-големият проблем по темата "обществени поръчки". "Например – връчването. Този метод предвижда уведомяване по имейл адресатите, но това не е сигурно връчване. Това писмо може да попадне в спам, например и да се изпуснат всички срокове", посочи Божанков.

"Притеснява ни отношението към правовия ред като декор и досадна подробност. Проблемът на обществото е, че поръчките са нагласени и с предизвестен победител", посочи Божанков.

Мокрото и сухото

Христиан Митев от ОП защити проекта: 

"Освен по електронна поща известяването ще става императивно и чрез факс, колкото и да ви се струва архаичен този метод. Валиден е и за ГПК, и за АПК. И сега всеки един граждани, за да направи оспорване, трябва да покаже правния си интерес от това".

И към момента има възможност лицата да носят отговорност, ако вредят на обществото, възразиха обаче още от левицата. Не са съгласни и с въвеждането на "законовата фикция" по отношение на връчването – изискването лицата да притежават и електронна поща, и факс. С изпращането на документите те се приемат за връчени, което не било удостоверение, че адресатите наистина са ги получили и са запознати с тях, мотивират се "против" още от БСП. Според опозицията с измененията на практика се ограничава възможността за обжалване на търговете, а това можело да доведе до "доста сериозни санкции" от Брюксел. В заключение оттам поискаха да има широко обществено обсъждане преди приемане на подобни изменения и дадоха заявка, че няма да подкрепят законопроекта в този му вид.

"С тези промени се премахва един доста доходен бизнес на платени жалбоподатели. Нямат никакъв интерес към обществената поръчка и единствената им цел е да изнудват участниците в нея. Изненадан съм, че подкрепяте това явление", възрази отново Митев..

"При злоупотреба с право винаги има и вина. Вие на практика се опитвате заради дивото да изгорите и питомното. При голяма част от обществените поръчки има съмнения за прозрачност", каза в заключение преди гласуването Филип Попов от БСП, навярно имайки предвид израза, че трябва да се внимава покрай мокрото да не изгори и сухото.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой трябва да поеме "Левски"?