Ad Config - Website header

 

Article_top

По коренно различен начин минаха днес през ВСС традиционните годишни доклади - на Прокуратурата на Република България и на Върховния касационен съд - две съседни точки от дневния ред, представени съответно от ръководителите на двете институции.

Законодателят е отредил, че ВСС "изслушва и приема годишните доклади на органите на съдебната власт", след което ги внася в Народното събрание и е посочил дата - до 31 май. Процедурата общо взето е стандартна и скучна, обичайно никога не повдига дискусии, освен че Цацаров преди време дори се оплакваше, че не му ги четат в парламента.

Забавно беше и когато преди няколко години в пристъп на спонтанен възторг един член на ВСС искаше за доклада на прокуратурата изрично безпрецедентно да се впише, че Съветът "одобрява и приема" написаното от Цацаров. Та се наложи да му се напомня да не дописва закона - че там няма предвидено "одобряване"...

Днес правната комисия излезе с еднакви становища: и двата доклада са добри, задълбочени - да се приемат и изпратят на депутатите. Отчетът за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2017 г. за няколко минути мина със стандартните 2-3 думи от Сотир Цацаров и бе приет с пълно единодушие от 22-мата присъстващи на заседанието на Пленума.

Тогава дойде ред на този на ВКС. Думата взе Даниела Марчева, която беше дошла с няколко страници забележки, включително - защо Лозан Панов 4-та година отчита, че има пробелми и дисбаланси в натовареността на съдиите (което всъщност е работа на... ВСС, а по-долу вижте и на кого, б.р.).

Оригинала на годишния доклад на ВКС може да видите тук.

Същевременно тя го обвини - защо не взима отношение към идеите на представители на Софийския районен съд - да се измести подсъдността на някои дела от при тях, защо се занимава с дребнотемия, свързни със Съдебната палата и най-вече "закриването на ненатоварени съдилища и защо според него това е единственият метод за преодоляване на натовареността" - нещо, което пък въобще не се твърди в доклада.

Тя попита председателя на ВКС - дава ли си сметка какъв социален ефект ще предизвика с това. И продължи по любимата "дъвка" на съветите от години насам: прекрояването на съдебната карта, което, разбира се, всички "желаят", но никой не се наема да начене нещо.

"Давате ли си сметка, че освен неефективна, предлаганата мярка е разрушителна за държавността", каза съдийката.

И това - при положение че главният прокурор Цацаров вече издейства, след съответното питане до КС, правото да закрива и обединява ненатоварени прокуратури.

"Личи едно непознаване или нежелание за разпознаване на проблемите на съдилищата... Той е като някакъв пачуърк (творба от кръпки, б.р.)", заключи Марчева.

Панов отговори, че едва ли ще убеди някого в нещо, но включил в доклада проблемите на Съдебната палата - включително изреждане на кабинети един по един, защото сградата, както определи, "наистина се разпъва по шевовете".

Така споменал и очаквания положителен ефект от даването на сградата на Механотехникума на Спецсъда.

Председателят на ВКС каза, че е абсолютно зад идеите на съдиите от СРС - да се изместят различни дела от подсъдност в София, но това касае сериозни законови промени, както има и доста противници (например застрахователите не искат делата им да се гедат в провинцията, б.р.).

Панов открай време ядосва определени кръгове с това, което изреди и днес записано в доклада: че ако един съдия от САС гледа 14,17 дела месечно, в апелативния спецсъд те са 3,3 броя на магистрат, а във Военноапелативния съд - "фамозните" 1,24 дела месечно.

"За съдебната карта - това е много дълга тема и се надявам, че точно новият състав на ВСС ще е я поднови - каза Панов, който бе един от малкото членове на стария ВСС (заедно например с Калин Калпакчиев и Елка Атанасова), които непрекъснато "натискаха" нещо да се свърши по темата. -

Има съдилища на отстояние по-малко от 15 км един от друг. Споделям идеята, че това е знак на държавността, но няма как да не отчетем и демографските промени, които са настъпили.

Съзнавам, че няма как да направим еднакво всичко за всички в съдебната система, но поне да дадем възможност колегите да заседават нормално", каза Панов по повод на други свои идеи, залегнали в доклада - като командироване и пр.

Тук се намеси Атанаска Дишеа, която напомни на Марчева, че най-важните теми, които повдига - макар и анализирани от Панов, всъщност не са от компетенцията му: 

"Въпросите за съдебните сгради, за натовареността на съдиите и за съдебната карта са въпроси от компетентността на ВСС. Ако ние не правим нищо по въпроса, ми се струва неразумно да очакваме председателят на ВКС, който в частта по тези въпроси има право само на 1 глас, да направи каквото и да е."

За да е още по-"весело", тя напомни, че най-тежката зачекната тема е от кометността на Комисия "Съдебна карта и натовареност", чиито председател е.... самата Марчева.

След това Марчева са запъна, че ако ще се праща докладът в Народното събрание, иска да е не само той, а и протоколът от днешния разговор. Членовете изпаднаха в дискусия - дали в Парламента, аджеба, имат нужда от това и дали се интересуват и редовно гледат онлайн излъчването на ВСС. Министър Цецка Цачева изрази непреодолима увереност в последното...

"А в правилника на НС дали фигурира такова изискване", подметна с усмивка Олга Керелска (съдия от ВАС, избрана от съдиите)

Настана дълго умуване - дали ще пращат протокола, в кои случаи и дали досега въобще са процедирали така.

Тук вече се ядоса Цацаров, който нарече дискусията "буквално безсмислена, изяждаща време и нераждаща нищо полезно".

"И дали ще го изпратим или няма да го изпрати – честно казано, това няма да реши нито един от проблемите, които дискутираме в момента."

Той предложи "соломоновски" (по собственото си определение) двата доклада да бъдат третирани еднакво и пратени в НС.

В крайна сметка анализът на ВКС бе приет с 20 гласа "за", вкючително този на Цацаров. Срещу гласуваха двама - членовете от квотата на БСП - Марчева и Драгомир Кояджиков. Трима отсъстваха.

По второто предложение - дали да се прати протоколът с разправиите им в НС, 18 гласуваха "за" - включително и Лозан Панов, и то бе прието.

 

По коренно различен начин минаха днес през ВСС традиционните годишни доклади - на Прокуратурата на Република България и на Върховния касационен съд - две съседни точки от дневния ред, представени съответно от ръководителите на двете институции.

Законодателят е отредил, че ВСС "изслушва и приема годишните доклади на органите на съдебната власт", след което ги внася в Народното събрание и е посочил дата - до 31 май. Процедурата общо взето е стандартна и скучна, обичайно никога не повдига дискусии, освен че Цацаров преди време дори се оплакваше, че не му ги четат в парламента.

Забавно беше и когато преди няколко години в пристъп на спонтанен възторг един член на ВСС искаше за доклада на прокуратурата изрично безпрецедентно да се впише, че Съветът "одобрява и приема" написаното от Цацаров. Та се наложи да му се напомня да не дописва закона - че там няма предвидено "одобряване"...

Днес правната комисия излезе с еднакви становища: и двата доклада са добри, задълбочени - да се приемат и изпратят на депутатите. Отчетът за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2017 г. за няколко минути мина със стандартните 2-3 думи от Сотир Цацаров и бе приет с пълно единодушие от 22-мата присъстващи на заседанието на Пленума.

Тогава дойде ред на този на ВКС. Думата взе Даниела Марчева, която беше дошла с няколко страници забележки, включително - защо Лозан Панов 4-та година отчита, че има пробелми и дисбаланси в натовареността на съдиите (което всъщност е работа на... ВСС, а по-долу вижте и на кого, б.р.).

Оригинала на годишния доклад на ВКС може да видите тук.

Същевременно тя го обвини - защо не взима отношение към идеите на представители на Софийския районен съд - да се измести подсъдността на някои дела от при тях, защо се занимава с дребнотемия, свързни със Съдебната палата и най-вече "закриването на ненатоварени съдилища и защо според него това е единственият метод за преодоляване на натовареността" - нещо, което пък въобще не се твърди в доклада.

Тя попита председателя на ВКС - дава ли си сметка какъв социален ефект ще предизвика с това. И продължи по любимата "дъвка" на съветите от години насам: прекрояването на съдебната карта, което, разбира се, всички "желаят", но никой не се наема да начене нещо.

"Давате ли си сметка, че освен неефективна, предлаганата мярка е разрушителна за държавността", каза съдийката.

И това - при положение че главният прокурор Цацаров вече издейства, след съответното питане до КС, правото да закрива и обединява ненатоварени прокуратури.

"Личи едно непознаване или нежелание за разпознаване на проблемите на съдилищата... Той е като някакъв пачуърк (творба от кръпки, б.р.)", заключи Марчева.

Панов отговори, че едва ли ще убеди някого в нещо, но включил в доклада проблемите на Съдебната палата - включително изреждане на кабинети един по един, защото сградата, както определи, "наистина се разпъва по шевовете".

Така споменал и очаквания положителен ефект от даването на сградата на Механотехникума на Спецсъда.

Председателят на ВКС каза, че е абсолютно зад идеите на съдиите от СРС - да се изместят различни дела от подсъдност в София, но това касае сериозни законови промени, както има и доста противници (например застрахователите не искат делата им да се гедат в провинцията, б.р.).

Панов открай време ядосва определени кръгове с това, което изреди и днес записано в доклада: че ако един съдия от САС гледа 14,17 дела месечно, в апелативния спецсъд те са 3,3 броя на магистрат, а във Военноапелативния съд - "фамозните" 1,24 дела месечно.

"За съдебната карта - това е много дълга тема и се надявам, че точно новият състав на ВСС ще е я поднови - каза Панов, който бе един от малкото членове на стария ВСС (заедно например с Калин Калпакчиев и Елка Атанасова), които непрекъснато "натискаха" нещо да се свърши по темата. -

Има съдилища на отстояние по-малко от 15 км един от друг. Споделям идеята, че това е знак на държавността, но няма как да не отчетем и демографските промени, които са настъпили.

Съзнавам, че няма как да направим еднакво всичко за всички в съдебната система, но поне да дадем възможност колегите да заседават нормално", каза Панов по повод на други свои идеи, залегнали в доклада - като командироване и пр.

Тук се намеси Атанаска Дишеа, която напомни на Марчева, че най-важните теми, които повдига - макар и анализирани от Панов, всъщност не са от компетенцията му: 

"Въпросите за съдебните сгради, за натовареността на съдиите и за съдебната карта са въпроси от компетентността на ВСС. Ако ние не правим нищо по въпроса, ми се струва неразумно да очакваме председателят на ВКС, който в частта по тези въпроси има право само на 1 глас, да направи каквото и да е."

За да е още по-"весело", тя напомни, че най-тежката зачекната тема е от кометността на Комисия "Съдебна карта и натовареност", чиито председател е.... самата Марчева.

След това Марчева са запъна, че ако ще се праща докладът в Народното събрание, иска да е не само той, а и протоколът от днешния разговор. Членовете изпаднаха в дискусия - дали в Парламента, аджеба, имат нужда от това и дали се интересуват и редовно гледат онлайн излъчването на ВСС. Министър Цецка Цачева изрази непреодолима увереност в последното...

"А в правилника на НС дали фигурира такова изискване", подметна с усмивка Олга Керелска (съдия от ВАС, избрана от съдиите)

Настана дълго умуване - дали ще пращат протокола, в кои случаи и дали досега въобще са процедирали така.

Тук вече се ядоса Цацаров, който нарече дискусията "буквално безсмислена, изяждаща време и нераждаща нищо полезно".

"И дали ще го изпратим или няма да го изпрати – честно казано, това няма да реши нито един от проблемите, които дискутираме в момента."

Той предложи "соломоновски" (по собственото си определение) двата доклада да бъдат третирани еднакво и пратени в НС.

В крайна сметка анализът на ВКС бе приет с 20 гласа "за", вкючително този на Цацаров. Срещу гласуваха двама - членовете от квотата на БСП - Марчева и Драгомир Кояджиков. Трима отсъстваха.

По второто предложение - дали да се прати протоколът с разправиите им в НС, 18 гласуваха "за" - включително и Лозан Панов, и то бе прието.

Коментари

Artur Schopenberg's picture
Artur Schopenberg
Schopenberg

Мнозинството некадърници у нас са от БСП

Прозира тежък, провинциален комплекс у всеки излъчен в общественото пространство кадър на БСП. Представям си каква тиня са редовите червени неграмотници.
Очевидно партията на Лъжата набира кадри с обезсърчаващо нисък прогимназиален резултат. Явно преминали в по-горен клас по милост и връзки. За по-висок ще изчакаме още 50 години.
Blagovesta Vasileva's picture
Blagovesta Vasileva
тутифрути

другарката е

от квотата на БСП.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?