Ad Config - Website header

 

Article_top

Пленумът на ВСС продължи по забележителен начин една дискусия, започнала още в съдийската колегия в резултат на осуетения международен одит варху Върховния административен съд (ВАС) и другите административни съдилища.

Както Клуб Z писа, още миналата година през април старият съвет "в момент на разсейване" на тогавашния шеф на ВАС Георги Колев взе, че гласува да се отправи молба до ЕК за пълен функционален анализ на адмнистративното ни правосъдие. Трябваше да го извърши Службата за подкрепа на структурните реформи на ЕК - същото сравнително ново звено, което изпрати прокурори от 4 западни държави на одит в българското държавно обвинение. Не, че от това произлезе нещо кой знае какво, но друга е темата...

Съвсем скоро след това ВСС спешно размисли и се отказа от идеята си.

Топката обаче вече бе набрала скорост и "се тупаше" и в Министерския съвет.

След единодушна съпротива дори от самите административни съдии в дух: "работим много, откъде-накъде ще ни проверяват...", накрая и МС дръпна ръчната с отривисто движение. С две свои решения - от 20 октомври 2017 г. и 29 май 2018 г. един и същи кабинет - "Борисов 3" - първо прави до ЕК приоритизирано искане за...:

"Осигуряване на експерти за подготовка на функционален анализ на Върховния административен съд и на системата на административните съдилища. Изготвяне на предложения за оптимизиране и регулиране на натовареността на Върховния административен съд и на системата на административните съдилища, включително чрез промяна на подсъдността на определени видове дела, и структурни мерки."

И на 29 май решава:

"Правителството оттегли от втория списък с приоритизирани искания за предоставяне на техническа помощ от Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия искането за осигуряване на експерти за подготовка на функционален анализ на ВАС и системата на административните съдилища...

... Преценката е, че необходимите мерки за намаляване на натовареността на съдиите ще бъдат предприети чрез законодателни промени. В тази връзка в Народното събрание вече е внесен проект на закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс."

Така, де - според медии, една проверка след 7-годишния мандат на Георги Колев би могла да даде... какви ли не резултати.

Но ако си мислите, че няма накъде да става по-смешно, сте в огромна грешка.

Днес пленумът обсъди, че в Министерството на правосъдието е постъпило писмо от Министерството на финансите във връзка с оттеглянето на решението за функционален анализ, поради което "се открива възможност" (по думите на представляващия ВСС Боян Магдалинчев), какво да се прави с тези средства.

МП естествено препратило писмото на висшия колективен орган на Темида - те да решават. А там Даниела Марчева и Боряна Димитрова вече са готови: внесли предложние да се изгради централизирана система за електронна обработка на заповедните дела. Не че е лошо.

"Ние внасяме това искане, дали ще го възприеме или не ЕК, е друг въпрос", заключи днес Боян Магдалинчев.

В общото бърборене, преди точката да мине "като по вода", се намеси Атанаска Дишева, за да обясни защо ще гласува против.

Първо, кое налага да се внася точката като извънредна в дневния ред и много членове да не могат да се запознаят за какво става въпрос, попита Дишева (която е съдия именно от ВАС, б.р.)

Второ - средствата са целево за реформи, каза тя, независимо от оттегленото решение на МС. И по името на службата на ЕК напомни, че заповедното производство едва ли представлява структурна реформа.

"Въобще не смятам, че това е в предмета на дейностите, които може де бъдат финансирани от това звено на Европейския съвет", каза Дишева.

Тя добави, че създаването на втора система за пряка обработка на делата ще е в портиворечие със съществуващата законова уредба (по-надолу стана ясно защо, от думите на Олга Керелска).

И за да е пълен майтапът, стана ясно, че ВСС "дели" едни пари, които не знае колко са:

"Освен това на съдийска колегия стана ясно, че не е известен размерът на средствата. Предлагам да изясним въпроса за какви средства става въпрос и действително дали биха могли да покрият разходите по тази реформа", отбеляза съдийката.

Колежката й Олга Керелска попита:

"Дали централизираното разпределение на заповедни дела би представлявало стуркутра реформа? Ако тръгнем по тази линия, би трябвало да направим информационна система за разпределение на наказателните дела, може да направим система за административините дела, за различните категории граждански дела, търговските дела също се делят на различни категории. Ние може да направим не една, не две не три, не пет електронни системи за разпределение на дела!

Това влиза в противоречие не само със Закона засъдебната власт, а със стратегията за развитие не съдебната реформа: всеки, ако я е разлистил тази стратегия, може да види, че това е наистина така – там е залегнало създаванто на ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – не може ние да правим 10 системи!"

Керелска напомни, че освен това изпадналата електронна ситема за заповедните производства би дублирала дейности, по които вече се работи - а ЕС и ЕК не допускат разходване на средства за дублиращи дейности.

Тук се намеси главният прокурор Сотир Цацаров, който... "не от позицията на знаещ повече и не, за да се меси в темата, която касае съдилищата", разясни още нещо, което произведе ситуацията в лека гротеска. Всъщност две неща:

"Службата за подкрепа на структурната реформа на ЕК не финансира само структурни проекти. Това че тя се превежда така, не значи, че се финансират само проекти в структурна реформа.. Ще видите поректи, които са свързани с транспорт, комуника;и, правосъдие и какво ли още не - каза главният прокурор, като човек, взаимодействал си със службата.

Но има и грешно разбиране... Ситуация, при която си мислим, че се кандидатства за проект и ако спечелим, в рамките на този проект  се отпускат определени средства. Службата за подкрепа на структурните реформи не отпуска пари. Участието в този проект ще се изразява в експертна помощ, както и във всеки друг проект.

Не е вярно, че се финансират само проекти в стрктурната рефома, но тук не става дума за пряко отпускане на пари. Става дума единствено и само за експертна помощ, в която службата пряко и единствено финансира самите експерти."

Така дискусията свърши. Но пък Цацаров гласува с още 21 души "за": да се опитаме да искаме несъществуващите пари, които не знаем колко са, за електронна система (неясно защо само) за заповедни производства, която не е ясно защо ще е извън единната електронната система, която сме обещали на ЕК...

"Против" гласуваха само двете съдийки - Атанаска Дишева и Олга Керелска.

 

Пленумът на ВСС продължи по забележителен начин една дискусия, започнала още в съдийската колегия в резултат на осуетения международен одит варху Върховния административен съд (ВАС) и другите административни съдилища.

Както Клуб Z писа, още миналата година през април старият съвет "в момент на разсейване" на тогавашния шеф на ВАС Георги Колев взе, че гласува да се отправи молба до ЕК за пълен функционален анализ на адмнистративното ни правосъдие. Трябваше да го извърши Службата за подкрепа на структурните реформи на ЕК - същото сравнително ново звено, което изпрати прокурори от 4 западни държави на одит в българското държавно обвинение. Не, че от това произлезе нещо кой знае какво, но друга е темата...

Съвсем скоро след това ВСС спешно размисли и се отказа от идеята си.

Топката обаче вече бе набрала скорост и "се тупаше" и в Министерския съвет.

След единодушна съпротива дори от самите административни съдии в дух: "работим много, откъде-накъде ще ни проверяват...", накрая и МС дръпна ръчната с отривисто движение. С две свои решения - от 20 октомври 2017 г. и 29 май 2018 г. един и същи кабинет - "Борисов 3" - първо прави до ЕК приоритизирано искане за...:

"Осигуряване на експерти за подготовка на функционален анализ на Върховния административен съд и на системата на административните съдилища. Изготвяне на предложения за оптимизиране и регулиране на натовареността на Върховния административен съд и на системата на административните съдилища, включително чрез промяна на подсъдността на определени видове дела, и структурни мерки."

И на 29 май решава:

"Правителството оттегли от втория списък с приоритизирани искания за предоставяне на техническа помощ от Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия искането за осигуряване на експерти за подготовка на функционален анализ на ВАС и системата на административните съдилища...

... Преценката е, че необходимите мерки за намаляване на натовареността на съдиите ще бъдат предприети чрез законодателни промени. В тази връзка в Народното събрание вече е внесен проект на закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс."

Така, де - според медии, една проверка след 7-годишния мандат на Георги Колев би могла да даде... какви ли не резултати.

Но ако си мислите, че няма накъде да става по-смешно, сте в огромна грешка.

Днес пленумът обсъди, че в Министерството на правосъдието е постъпило писмо от Министерството на финансите във връзка с оттеглянето на решението за функционален анализ, поради което "се открива възможност" (по думите на представляващия ВСС Боян Магдалинчев), какво да се прави с тези средства.

МП естествено препратило писмото на висшия колективен орган на Темида - те да решават. А там Даниела Марчева и Боряна Димитрова вече са готови: внесли предложние да се изгради централизирана система за електронна обработка на заповедните дела. Не че е лошо.

"Ние внасяме това искане, дали ще го възприеме или не ЕК, е друг въпрос", заключи днес Боян Магдалинчев.

В общото бърборене, преди точката да мине "като по вода", се намеси Атанаска Дишева, за да обясни защо ще гласува против.

Първо, кое налага да се внася точката като извънредна в дневния ред и много членове да не могат да се запознаят за какво става въпрос, попита Дишева (която е съдия именно от ВАС, б.р.)

Второ - средствата са целево за реформи, каза тя, независимо от оттегленото решение на МС. И по името на службата на ЕК напомни, че заповедното производство едва ли представлява структурна реформа.

"Въобще не смятам, че това е в предмета на дейностите, които може де бъдат финансирани от това звено на Европейския съвет", каза Дишева.

Тя добави, че създаването на втора система за пряка обработка на делата ще е в портиворечие със съществуващата законова уредба (по-надолу стана ясно защо, от думите на Олга Керелска).

И за да е пълен майтапът, стана ясно, че ВСС "дели" едни пари, които не знае колко са:

"Освен това на съдийска колегия стана ясно, че не е известен размерът на средствата. Предлагам да изясним въпроса за какви средства става въпрос и действително дали биха могли да покрият разходите по тази реформа", отбеляза съдийката.

Колежката й Олга Керелска попита:

"Дали централизираното разпределение на заповедни дела би представлявало стуркутра реформа? Ако тръгнем по тази линия, би трябвало да направим информационна система за разпределение на наказателните дела, може да направим система за административините дела, за различните категории граждански дела, търговските дела също се делят на различни категории. Ние може да направим не една, не две не три, не пет електронни системи за разпределение на дела!

Това влиза в противоречие не само със Закона засъдебната власт, а със стратегията за развитие не съдебната реформа: всеки, ако я е разлистил тази стратегия, може да види, че това е наистина така – там е залегнало създаванто на ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – не може ние да правим 10 системи!"

Керелска напомни, че освен това изпадналата електронна ситема за заповедните производства би дублирала дейности, по които вече се работи - а ЕС и ЕК не допускат разходване на средства за дублиращи дейности.

Тук се намеси главният прокурор Сотир Цацаров, който... "не от позицията на знаещ повече и не, за да се меси в темата, която касае съдилищата", разясни още нещо, което произведе ситуацията в лека гротеска. Всъщност две неща:

"Службата за подкрепа на структурната реформа на ЕК не финансира само структурни проекти. Това че тя се превежда така, не значи, че се финансират само проекти в структурна реформа.. Ще видите поректи, които са свързани с транспорт, комуника;и, правосъдие и какво ли още не - каза главният прокурор, като човек, взаимодействал си със службата.

Но има и грешно разбиране... Ситуация, при която си мислим, че се кандидатства за проект и ако спечелим, в рамките на този проект  се отпускат определени средства. Службата за подкрепа на структурните реформи не отпуска пари. Участието в този проект ще се изразява в експертна помощ, както и във всеки друг проект.

Не е вярно, че се финансират само проекти в стрктурната рефома, но тук не става дума за пряко отпускане на пари. Става дума единствено и само за експертна помощ, в която службата пряко и единствено финансира самите експерти."

Така дискусията свърши. Но пък Цацаров гласува с още 21 души "за": да се опитаме да искаме несъществуващите пари, които не знаем колко са, за електронна система (неясно защо само) за заповедни производства, която не е ясно защо ще е извън единната електронната система, която сме обещали на ЕК...

"Против" гласуваха само двете съдийки - Атанаска Дишева и Олга Керелска.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията