Ad Config - Website header

 

Article_top

Поради куп установени нередности Върховната касационна прокуратура образува разследване срещу длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Медицински одит" с подозрения за престъпления по служба, съобщават от държавното обвинение.

Това става, след като от началото на годината прокуратурата образува вълна от проверки за всевъзможни нарушения в медицинските заведения, най-често по схемата "болница в болницата".

Проверките стартираха след бунтове на персонала във врачанската болница заради окаяното й финансово състояние, а прокуратурата изнесе фрапиращи случаи, като това болничен шеф да има частни линейки и да ги отдава под наем на държавното лечебно заведение, в което е на ръководна длъжност.

Още тогава бе намекнато, че не е известно какво е правила ИА "Медицински одит" през всички тези години, а на журналистически въпрос към Румяна Арнаудова - как е възможно от ИАМО да са "проспали" толкова безобразия в десетки болници, тя отговори: "Питайте тях..."

"Върховна административна прокуратура извърши проверка по реда на надзора за законност на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Медицински одит“(ИАМО)", съобщават от обвинението днес.

ВАП установява на първо място, че Инструкцията за осъществяване на контролната дейност на ИАМО и Методически указания към нея от изпълнителния директор противоречат на правните норми от по-висок ранг, и в частност на наредбата на Министерството на здравеопазването.

"Установено е, че в противоречие с Наредба № 14/2010 г. (на МЗ) се предвижда извършване на проверка без писмена заповед, допуска се възможност да не се съставя констативен протокол при проверка по документи в агенцията и при липса на нарушения и др.", откриват от административна прокуратура.

Според цитираната наредба на министъра на здравеопазването за резултатите от проверката се съставя констативен протокол, съдържащ ред обстоятелства, в т. ч. и разкрити нарушения, когато се съставя акт за установяването им. След това се изготвя доклад до изпълнителния директор на ИАМО. Само че от ВАП са открити случаи, при които едва в доклада се посочват констатираните нарушения. "По този начин на практика заключителният доклад до изпълнителния директор на ИАМО предхожда съставянето на актове за установяване на административни нарушения, въз основа на които същият орган взема решение за налагане или не на административно наказание", заключават прокурорите.

Съответно министърът на здравеопазването е сезиран - в рамките на правомощията му, да предприеме мерки за изменение на Инструкция за осъществяване на контролната дейност на ИАМО и указанията към нея.

"В хода на извършената от ВАП проверка са установени случаи на настъпила смърт в лечебни заведения, по които Изпълнителна агенция "Медицински одит" е извършвала проверки, но не е била сезирана прокуратурата.

Всички материали от проверката на ВАП по указание на главния прокурор бяха изпратени на Върховна касационна прокуратура (ВКП) за произнасяне предвид данните за извършени престъпления от общ характер.

След проучване и анализ на тези материали с  постановление от 7.06.2018 г. прокурор от Върховна касационна прокуратура образува досъдебно производство за престъпление по служба, извършено в периода от 1.01.2017 г. до 31.12.2017 г.", съобщават още от ведомството на Сотир Цацаров.

Оттам смятат, че са налице данни за превишаване на власт от длъжностни лица от ИАМО с цел да се набави за проверяваните физически и юридически лица облага - да не им бъдат съставяни актове и да не им бъдат налагани административни наказания и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици.

"Всички материали, касаещи смъртни случаи в лечебни заведения, са изпратени по компетентност на съответните окръжни прокуратури с оглед извършване на проверка за евентуални престъпления по чл. 123 НК (причиняване на смърт при професионална непредпазливост)", завършват от държавното обвинение.

Ето и пълния текст на съобщението от прокуратурата:

Върховната касационна прокуратура образува наказателно производство за престъпления по служба в Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

Върховната административна прокуратура сезира министъра на здравеопазването за предприемане на действия за изменение на вътрешните актове на ИАМО и привеждането им в съответствие със законови разпоредби.

Върховната административна прокуратура извърши проверка по реда на надзора за законност на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИАМО).

В хода на проверката се установи, че от изпълнителния директор на ИАМО са утвърдени Инструкция за осъществяване на контролната дейност на ИАМО и Методически указания към нея. При съпоставка с правни норми от по-висок ранг е установено противоречие с Наредба № 14 от 20.04.2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция "Медицински одит", издадена от министъра на здравеопазването. Установено е, че в противоречие с Наредба № 14 /2010 г. се предвижда извършване на проверка без писмена заповед, допуска се възможност да не се съставя констативен протокол при проверка по документи в агенцията и при липса на нарушения и др.

Според цитираната наредба на министъра на здравеопазването за резултатите от проверката се съставя констативен протокол, съдържащ ред обстоятелства, в т. ч. и разкрити нарушения, когато се съставя акт за установяването им. След това се изготвя доклад до изпълнителния директор на ИАМО за резултатите. Същевременно от ВАП са открити случаи, при които едва в доклада се посочват констатираните нарушения.

По този начин на практика заключителният доклад до изпълнителния директор на ИАМО предхожда съставянето на актове за установяване на административни нарушения, въз основа на които същият орган взема решение за налагане или не на административно наказание.

В тази връзка от ВАП е сезиран министърът на здравеопазването в рамките на правомощията му с оглед отпадане на задължението за изготвяне и представяне  на въпросния доклад пред изпълнителния директор на ИАМО /чл.18 от Наредбата/.

На следващо място, министърът на здравеопазването е сезиран от ВАП в рамките на правомощията му и по отношение на необходимостта от предприемане на действия по изменение на Инструкция за осъществяване на контролната дейност на ИАМО и Методически указания към нея, които да бъдат приведени в съответствие с Наредба № 14 от 20.04.2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция "Медицински одит". 

В хода на извършената от ВАП проверка са установени случаи на настъпила смърт в лечебни заведения, по които Изпълнителна агенция „Медицински одит“ е извършвала проверки, но не е била сезирана прокуратурата.

Всички материали от проверката на ВАП по указание на главния прокурор бяха изпратени на Върховната касационна прокуратура /ВКП/ за произнасяне предвид данните за извършени престъпления от общ характер.

След проучване и анализ на тези материали с  постановление от 7.06.2018 г. прокурор от Върховната касационна прокуратура образува досъдебно производство за престъпление по служба, извършено в периода от 1.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Прието е, че са налице данни за превишаване на власт от длъжностни лица от ИАМО с цел да се набави за проверяваните физически и юридически лица облага - да не им бъдат съставяни актове за административно нарушение и да не им бъдат налагани административни наказания и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, като деянието е извършено от лица, заемащи отговорно служебно положение – престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. 1 от НК.

Ръководството и надзорът върху разследването ще се осъществят от прокурор при Специализирана прокуратура – София, и ще се проведе от следовател.

Всички материали, касаещи смъртни случаи в лечебни заведения, са изпратени по компетентност на съответните окръжни прокуратури с оглед извършване на проверка за евентуални престъпления по чл. 123 НК (причиняване на смърт при професионална непредпазливост).

Ключови думи
 

Поради куп установени нередности Върховната касационна прокуратура образува разследване срещу длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Медицински одит" с подозрения за престъпления по служба, съобщават от държавното обвинение.

Това става, след като от началото на годината прокуратурата образува вълна от проверки за всевъзможни нарушения в медицинските заведения, най-често по схемата "болница в болницата".

Проверките стартираха след бунтове на персонала във врачанската болница заради окаяното й финансово състояние, а прокуратурата изнесе фрапиращи случаи, като това болничен шеф да има частни линейки и да ги отдава под наем на държавното лечебно заведение, в което е на ръководна длъжност.

Още тогава бе намекнато, че не е известно какво е правила ИА "Медицински одит" през всички тези години, а на журналистически въпрос към Румяна Арнаудова - как е възможно от ИАМО да са "проспали" толкова безобразия в десетки болници, тя отговори: "Питайте тях..."

"Върховна административна прокуратура извърши проверка по реда на надзора за законност на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Медицински одит“(ИАМО)", съобщават от обвинението днес.

ВАП установява на първо място, че Инструкцията за осъществяване на контролната дейност на ИАМО и Методически указания към нея от изпълнителния директор противоречат на правните норми от по-висок ранг, и в частност на наредбата на Министерството на здравеопазването.

"Установено е, че в противоречие с Наредба № 14/2010 г. (на МЗ) се предвижда извършване на проверка без писмена заповед, допуска се възможност да не се съставя констативен протокол при проверка по документи в агенцията и при липса на нарушения и др.", откриват от административна прокуратура.

Според цитираната наредба на министъра на здравеопазването за резултатите от проверката се съставя констативен протокол, съдържащ ред обстоятелства, в т. ч. и разкрити нарушения, когато се съставя акт за установяването им. След това се изготвя доклад до изпълнителния директор на ИАМО. Само че от ВАП са открити случаи, при които едва в доклада се посочват констатираните нарушения. "По този начин на практика заключителният доклад до изпълнителния директор на ИАМО предхожда съставянето на актове за установяване на административни нарушения, въз основа на които същият орган взема решение за налагане или не на административно наказание", заключават прокурорите.

Съответно министърът на здравеопазването е сезиран - в рамките на правомощията му, да предприеме мерки за изменение на Инструкция за осъществяване на контролната дейност на ИАМО и указанията към нея.

"В хода на извършената от ВАП проверка са установени случаи на настъпила смърт в лечебни заведения, по които Изпълнителна агенция "Медицински одит" е извършвала проверки, но не е била сезирана прокуратурата.

Всички материали от проверката на ВАП по указание на главния прокурор бяха изпратени на Върховна касационна прокуратура (ВКП) за произнасяне предвид данните за извършени престъпления от общ характер.

След проучване и анализ на тези материали с  постановление от 7.06.2018 г. прокурор от Върховна касационна прокуратура образува досъдебно производство за престъпление по служба, извършено в периода от 1.01.2017 г. до 31.12.2017 г.", съобщават още от ведомството на Сотир Цацаров.

Оттам смятат, че са налице данни за превишаване на власт от длъжностни лица от ИАМО с цел да се набави за проверяваните физически и юридически лица облага - да не им бъдат съставяни актове и да не им бъдат налагани административни наказания и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици.

"Всички материали, касаещи смъртни случаи в лечебни заведения, са изпратени по компетентност на съответните окръжни прокуратури с оглед извършване на проверка за евентуални престъпления по чл. 123 НК (причиняване на смърт при професионална непредпазливост)", завършват от държавното обвинение.

Ето и пълния текст на съобщението от прокуратурата:

Върховната касационна прокуратура образува наказателно производство за престъпления по служба в Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

Върховната административна прокуратура сезира министъра на здравеопазването за предприемане на действия за изменение на вътрешните актове на ИАМО и привеждането им в съответствие със законови разпоредби.

Върховната административна прокуратура извърши проверка по реда на надзора за законност на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИАМО).

В хода на проверката се установи, че от изпълнителния директор на ИАМО са утвърдени Инструкция за осъществяване на контролната дейност на ИАМО и Методически указания към нея. При съпоставка с правни норми от по-висок ранг е установено противоречие с Наредба № 14 от 20.04.2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция "Медицински одит", издадена от министъра на здравеопазването. Установено е, че в противоречие с Наредба № 14 /2010 г. се предвижда извършване на проверка без писмена заповед, допуска се възможност да не се съставя констативен протокол при проверка по документи в агенцията и при липса на нарушения и др.

Според цитираната наредба на министъра на здравеопазването за резултатите от проверката се съставя констативен протокол, съдържащ ред обстоятелства, в т. ч. и разкрити нарушения, когато се съставя акт за установяването им. След това се изготвя доклад до изпълнителния директор на ИАМО за резултатите. Същевременно от ВАП са открити случаи, при които едва в доклада се посочват констатираните нарушения.

По този начин на практика заключителният доклад до изпълнителния директор на ИАМО предхожда съставянето на актове за установяване на административни нарушения, въз основа на които същият орган взема решение за налагане или не на административно наказание.

В тази връзка от ВАП е сезиран министърът на здравеопазването в рамките на правомощията му с оглед отпадане на задължението за изготвяне и представяне  на въпросния доклад пред изпълнителния директор на ИАМО /чл.18 от Наредбата/.

На следващо място, министърът на здравеопазването е сезиран от ВАП в рамките на правомощията му и по отношение на необходимостта от предприемане на действия по изменение на Инструкция за осъществяване на контролната дейност на ИАМО и Методически указания към нея, които да бъдат приведени в съответствие с Наредба № 14 от 20.04.2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция "Медицински одит". 

В хода на извършената от ВАП проверка са установени случаи на настъпила смърт в лечебни заведения, по които Изпълнителна агенция „Медицински одит“ е извършвала проверки, но не е била сезирана прокуратурата.

Всички материали от проверката на ВАП по указание на главния прокурор бяха изпратени на Върховната касационна прокуратура /ВКП/ за произнасяне предвид данните за извършени престъпления от общ характер.

След проучване и анализ на тези материали с  постановление от 7.06.2018 г. прокурор от Върховната касационна прокуратура образува досъдебно производство за престъпление по служба, извършено в периода от 1.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Прието е, че са налице данни за превишаване на власт от длъжностни лица от ИАМО с цел да се набави за проверяваните физически и юридически лица облага - да не им бъдат съставяни актове за административно нарушение и да не им бъдат налагани административни наказания и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, като деянието е извършено от лица, заемащи отговорно служебно положение – престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. 1 от НК.

Ръководството и надзорът върху разследването ще се осъществят от прокурор при Специализирана прокуратура – София, и ще се проведе от следовател.

Всички материали, касаещи смъртни случаи в лечебни заведения, са изпратени по компетентност на съответните окръжни прокуратури с оглед извършване на проверка за евентуални престъпления по чл. 123 НК (причиняване на смърт при професионална непредпазливост).

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?