Ad Config - Website header

 

Article_top

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е готова с анализа на конкурентната среда на медийния пазар, поръчан й през април от Министерския съвет. Това съобщиха от антимонополния орган и оповестиха кратко съобщение, в което описват четири извода и препоръки. Те засягат констатиран 

Ето ги и тях:

- Наблюдават се недобросъвестни практики при отчитането на абонатите на платформените оператори, които имат за резултат влошаване на пазарните условия и изкривяване конкуренцията на пазара на разпространение на телевизионни програми, както и на пазара на телевизионно съдържание. В тези условия, възстановяването на пазарната среда би следвало да се търси в провеждането на политики за изчистване на „сивия сектор“, за да могат да настъпят пазарните ефекти.

- На следващо място, с оглед установената тенденция за осъществяване на дейност от медийните участници едновременно на няколко медийни пазари, както и с цел наблюдаване на съществуващите вертикални ефекти и ниво на медийна концентрация, Комисията счита за удачно създаването на регистър, съдържащ информация относно крайните собственици на всички видове медии и разпространители на медийно съдържание.

- Като друг проблем в анализа се откроява насочването на основната част от рекламните бюджети към големите медийни групи, което поставя на изпитание оцеляването на по-малките участници, поради което Комисията счита, че всички допълнителни финансирания (извън установения начин на финансиране и/или бизнес модел) на участници на съответните пазари с публични средства, в т.ч. целеви средства по програми, следва да се извършват при ясни правила, прозрачни, недискриминационни условия и осъществяване на ефективен контрол във връзка с горното. 

- Относно посочения от част от пазарните участници проблем, касаещ липсата на надеждна информация за тиражите на печатните издания, КЗК счита за уместно да препоръча да се обсъдят от компетентните органи и съответните заинтересовани страни, направените в тази връзка предложения на браншовите организации и заинтересованите страни, с цел предприемане на политики за тяхното решаване.

Целият документ е 133 страници. От КЗК съобщават, че са направили преглед на относимата нормативна уредба и саморегулацията в сектора, проследени са характеристиките и структурата на отделните медийни пазари, участниците на тях, анализирана е дейността на всички видове медии и разпространители на медийно съдържание, установена е степента на пазарна концентрация и интеграция, очертани са пазарните тенденции и динамика.

До появата на анализа на КЗК се стигна, след като депутатите от ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хадим и Велислава Кръстева внесоха промени в Закона за депозиране на печатни издания, засягащи декларирането на собствеността на медиите, финансирането им и нов регламент за участниците на пазара с разпространението. Това се случи н началото на февруари. Въпросният законопроект още отлежава в медийната комисия в Народното събрание "без движение".

 
В резултат на тази законодателна дейност по инициатива лично на премиера Бойко Борисов на заседание на правителството бе създадена работна група от трима министри, които да подготвят също законови промени, свързани с медийния пазар. В решението на кабинета залегна и искането до КЗК да анализира пазара. Това се случи в края на февруари. Самата КЗК започна анализа си през април, а днес го публикува.
 
 
Ето и пълния текст на анализа на КЗК, публикуван в сайта на институцията:
 
 
 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е готова с анализа на конкурентната среда на медийния пазар, поръчан й през април от Министерския съвет. Това съобщиха от антимонополния орган и оповестиха кратко съобщение, в което описват четири извода и препоръки. Те засягат констатиран 

Ето ги и тях:

- Наблюдават се недобросъвестни практики при отчитането на абонатите на платформените оператори, които имат за резултат влошаване на пазарните условия и изкривяване конкуренцията на пазара на разпространение на телевизионни програми, както и на пазара на телевизионно съдържание. В тези условия, възстановяването на пазарната среда би следвало да се търси в провеждането на политики за изчистване на „сивия сектор“, за да могат да настъпят пазарните ефекти.

- На следващо място, с оглед установената тенденция за осъществяване на дейност от медийните участници едновременно на няколко медийни пазари, както и с цел наблюдаване на съществуващите вертикални ефекти и ниво на медийна концентрация, Комисията счита за удачно създаването на регистър, съдържащ информация относно крайните собственици на всички видове медии и разпространители на медийно съдържание.

- Като друг проблем в анализа се откроява насочването на основната част от рекламните бюджети към големите медийни групи, което поставя на изпитание оцеляването на по-малките участници, поради което Комисията счита, че всички допълнителни финансирания (извън установения начин на финансиране и/или бизнес модел) на участници на съответните пазари с публични средства, в т.ч. целеви средства по програми, следва да се извършват при ясни правила, прозрачни, недискриминационни условия и осъществяване на ефективен контрол във връзка с горното. 

- Относно посочения от част от пазарните участници проблем, касаещ липсата на надеждна информация за тиражите на печатните издания, КЗК счита за уместно да препоръча да се обсъдят от компетентните органи и съответните заинтересовани страни, направените в тази връзка предложения на браншовите организации и заинтересованите страни, с цел предприемане на политики за тяхното решаване.

Целият документ е 133 страници. От КЗК съобщават, че са направили преглед на относимата нормативна уредба и саморегулацията в сектора, проследени са характеристиките и структурата на отделните медийни пазари, участниците на тях, анализирана е дейността на всички видове медии и разпространители на медийно съдържание, установена е степента на пазарна концентрация и интеграция, очертани са пазарните тенденции и динамика.

До появата на анализа на КЗК се стигна, след като депутатите от ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хадим и Велислава Кръстева внесоха промени в Закона за депозиране на печатни издания, засягащи декларирането на собствеността на медиите, финансирането им и нов регламент за участниците на пазара с разпространението. Това се случи н началото на февруари. Въпросният законопроект още отлежава в медийната комисия в Народното събрание "без движение".

 
В резултат на тази законодателна дейност по инициатива лично на премиера Бойко Борисов на заседание на правителството бе създадена работна група от трима министри, които да подготвят също законови промени, свързани с медийния пазар. В решението на кабинета залегна и искането до КЗК да анализира пазара. Това се случи в края на февруари. Самата КЗК започна анализа си през април, а днес го публикува.
 
 
Ето и пълния текст на анализа на КЗК, публикуван в сайта на институцията:
 
 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой трябва да поеме "Левски"?