Ad Config - Website header

 

Article_top

През следващите три до четири години за автомобилната индустрия в България ще са нужни още поне 45 000 работни места, каза на форум Любомир Станиславов, изпълнителен директор на "Аутомотив Клъстер България", съобщи БТА. В момента по думите му най-добрите примери за дуално образование са в автомобилната индустрия, където има най-много ученици. Развива се и партньорството с техническите университети в страната, изтъкна Станиславов на дискусия "Да! На българското автомобилостроене". Гост на дискусията бе и вицепремиерът Валери Симеонов.

Освен работна ръка този сектор ще се нуждае от много големи индустриални зони, допълни той и изтъкна, че организацията е инициирала създаването на три нови зони в Бургас, София и Видин, където има професионална гимназия с възможност за дуално ресорно обучение.

Ще имаме нужда от партньорство с правителството, защото големите автомобилни доставчици от първо ниво и производители, които ще дойдат в България, ще имат нужда от значителни стимули, понякога такива, които излизат извън традиционните мерки, обърна се изпълнителният директор на "Аутомотив Клъстер България" към представителите на изпълнителната власт, участващи във форума. По думите му те имат интерес към България и е въпрос на мениджмънт за овладяването му и голяма част от компаниите да дойдат в България.

Той цитира данни, според които преди шест години, когато е учреден клъстерът, секторът е създавал под 1 на сто от БВП, заети са били под 9000 души, а компаниите - под 30. Сега автомобилната индустрия създава над 5 на сто от БВП, заетите са над 47 000, а компаниите вече са над 170, а оборотът, генериран от тях, е над 2,5 млрд. лева. Станиславов отчете, че индустрията се развива по-бързо, отколкото мерките, които се предприемат в нейна подкрепа.

Липсата на кадри може да се подпомогне от държава чрез средства за обучение на служители по линия на Закона за инвестициите, каза на дискусията заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов и отбеляза, че досега от инвеститорите повече се използва финансовият стимул за облекчения при осигуровките на заетите. Той съобщи, че скоро ще се осигури финансов ресурс за индустриалната зона в Стара Загора. По проектите за големи зони около София и Бургас също се работи, както и за привличане на инвеститор от висок клас - производител на автомобили в България, каза заместник-министърът.

От 2005 г. до сега са сертифицирани 21 проекта с 13 000 работни места на обща стойност близо 1 млрд. лева, но развитието на тази индустрия е най-динамично през последните години, изтъкна Лъчезар Борисов и съобщи, че от началото на 2016 г. до момента има 11 проекта с над 8200 работни места на стойност близо 300 млн. лева. Тези проекти са в процес на изпълнение и част от компаниите все още не са назначили служители, което означава, че през следващите години ще има търсене на кадри, допълни той.

По данни към май при база 2015 г. има ръст от 37 процента на индекса на промишленото производство и ръст от 45 процента на оборотите в сектора, изтъкна заместник-министърът. Износът на сектора е 4 процента от целия експорт и той създава 4-5 процента от добавената стойност в индустрията.

Заместник-министърът на образованието Таня Михайлова съобщи на форума, че в специалностите, свързани с автомобилния транспорт, се обучават 10 263 младежи 9-12 клас. Ако те всички се реализират по професията, проблемът с кадрите би бил решен, допълни тя и напомни, че вече са готови списъците със защитените професии и професиите, за които се очаква недостиг на кадри. Има 55 специалности от 12 професионални направления с очакван недостиг, допълни Михайлова. В списъка са включени 27 защитени професионални направления с 29 специалности, сред които са и тези, свързани с автомобилната индустрия. Тя съобщи още, че са готови предложенията за промени в Закона за професионалното образование по отношение на дуалното обучение. В момента има две паралелки с такова направление, но се иска повече, допълни тя.

Милена Дамянова - председател на парламентарната комисия по образование, информира, че вече се работи по предложенията за промените в Закона за висшето образование, с които се гарантира участието на бизнеса в образователния процес, което ще е полезно и за автомобилната индустрия. Тези промени ще се разгледат на първо четене в комисията още следващата седмица и се очаква да бъдат приети от НС до края на септември, допълни Дамянова. 

Тя допълни, че предложенията за промени в Закона за професионалното образование се очаква през другата седмица да бъдат внесени в НС и да бъде приет на първо четене в комисията през последната седмица на юли.

 

През следващите три до четири години за автомобилната индустрия в България ще са нужни още поне 45 000 работни места, каза на форум Любомир Станиславов, изпълнителен директор на "Аутомотив Клъстер България", съобщи БТА. В момента по думите му най-добрите примери за дуално образование са в автомобилната индустрия, където има най-много ученици. Развива се и партньорството с техническите университети в страната, изтъкна Станиславов на дискусия "Да! На българското автомобилостроене". Гост на дискусията бе и вицепремиерът Валери Симеонов.

Освен работна ръка този сектор ще се нуждае от много големи индустриални зони, допълни той и изтъкна, че организацията е инициирала създаването на три нови зони в Бургас, София и Видин, където има професионална гимназия с възможност за дуално ресорно обучение.

Ще имаме нужда от партньорство с правителството, защото големите автомобилни доставчици от първо ниво и производители, които ще дойдат в България, ще имат нужда от значителни стимули, понякога такива, които излизат извън традиционните мерки, обърна се изпълнителният директор на "Аутомотив Клъстер България" към представителите на изпълнителната власт, участващи във форума. По думите му те имат интерес към България и е въпрос на мениджмънт за овладяването му и голяма част от компаниите да дойдат в България.

Той цитира данни, според които преди шест години, когато е учреден клъстерът, секторът е създавал под 1 на сто от БВП, заети са били под 9000 души, а компаниите - под 30. Сега автомобилната индустрия създава над 5 на сто от БВП, заетите са над 47 000, а компаниите вече са над 170, а оборотът, генериран от тях, е над 2,5 млрд. лева. Станиславов отчете, че индустрията се развива по-бързо, отколкото мерките, които се предприемат в нейна подкрепа.

Липсата на кадри може да се подпомогне от държава чрез средства за обучение на служители по линия на Закона за инвестициите, каза на дискусията заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов и отбеляза, че досега от инвеститорите повече се използва финансовият стимул за облекчения при осигуровките на заетите. Той съобщи, че скоро ще се осигури финансов ресурс за индустриалната зона в Стара Загора. По проектите за големи зони около София и Бургас също се работи, както и за привличане на инвеститор от висок клас - производител на автомобили в България, каза заместник-министърът.

От 2005 г. до сега са сертифицирани 21 проекта с 13 000 работни места на обща стойност близо 1 млрд. лева, но развитието на тази индустрия е най-динамично през последните години, изтъкна Лъчезар Борисов и съобщи, че от началото на 2016 г. до момента има 11 проекта с над 8200 работни места на стойност близо 300 млн. лева. Тези проекти са в процес на изпълнение и част от компаниите все още не са назначили служители, което означава, че през следващите години ще има търсене на кадри, допълни той.

По данни към май при база 2015 г. има ръст от 37 процента на индекса на промишленото производство и ръст от 45 процента на оборотите в сектора, изтъкна заместник-министърът. Износът на сектора е 4 процента от целия експорт и той създава 4-5 процента от добавената стойност в индустрията.

Заместник-министърът на образованието Таня Михайлова съобщи на форума, че в специалностите, свързани с автомобилния транспорт, се обучават 10 263 младежи 9-12 клас. Ако те всички се реализират по професията, проблемът с кадрите би бил решен, допълни тя и напомни, че вече са готови списъците със защитените професии и професиите, за които се очаква недостиг на кадри. Има 55 специалности от 12 професионални направления с очакван недостиг, допълни Михайлова. В списъка са включени 27 защитени професионални направления с 29 специалности, сред които са и тези, свързани с автомобилната индустрия. Тя съобщи още, че са готови предложенията за промени в Закона за професионалното образование по отношение на дуалното обучение. В момента има две паралелки с такова направление, но се иска повече, допълни тя.

Милена Дамянова - председател на парламентарната комисия по образование, информира, че вече се работи по предложенията за промените в Закона за висшето образование, с които се гарантира участието на бизнеса в образователния процес, което ще е полезно и за автомобилната индустрия. Тези промени ще се разгледат на първо четене в комисията още следващата седмица и се очаква да бъдат приети от НС до края на септември, допълни Дамянова. 

Тя допълни, че предложенията за промени в Закона за професионалното образование се очаква през другата седмица да бъдат внесени в НС и да бъде приет на първо четене в комисията през последната седмица на юли.

Коментари

Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

Смяна на премиера!

Не се заблуждавайте! За да просперира автомобилната ни индустрия и всяка друга подобна дейност, трябва да се смени посредствения Борисов, който стриктно изпълнява руските виждания за България. А те са: натовска и европейска България да е неуредена държава, бедна, прарцалива, беззаконова, да е въоръжена с руско допотопно оръжие, за да не се отдалечи от руската сфера на влияние. Ако България просперира икономически, руснаците неминуемо ще се самозапитат защо българите вървят нагоре, а русите надолу или тъпчат на едно и също место. Путин не би искал това да се случи. Без инициатива за засилване на независимостта ни от Русия, България не може да тръгне нагоре. Както казва г-н Дайнов, колкото повече ни доближават до Русия, толкова повече неуредици, безобразия в Отечеството.

От депутатите и управляващите само единици работят за просперираща и по-уредена България. Едната е Мая Манолова заради амбицията й да сбъдне президентската си мечта, което не е аморално, но като се знае колко много госпожа Манолова е била свързана с промосковската БСП, от нея не може да се очакват истински добри дела за България. Случаят с Валери Симеонов е по-друг. Въпреки, че той сяда на една маса с отявлени русослуги като Сидеров и Каракачанов, той работи по-искрено за Отечеството, разбира се, доколкото Борисов и останалите русослуги му разрешават.Това, естествено, е беда за българите. Ние, гоцеделчевци , обаче сме уверени, че ако г-н Симеонов седне на премиерския стол, ще отдава цялата си енергия за решаване на вътрешните ни проблеми. Това безспорно не може да не генерира импулс у народа за засилване на икономическата ни независимост от Кремъл и до намаляване на политическото опекунство от Москва и от Анкара, и до отлепване от дъното на бедността.

Набелязаните мероприятия - прекрасни са! Тяхната ефективност в условията на бойковизма - съмнителна, или напълно нищожна!

Картината в Румъния е по-свежа. След година румънците ще произвеждат форд нов, модел, да, нов модел! Техният президент обаче не се казва Радев.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой трябва да поеме "Левски"?