Ad Config - Website header

 

Article_top

Антикорупционен фонд сезира Върховна административна прокуратура за ски пистите на Алеко - за липса на категоризация, определяне на степента им на безопасност, както и за това, че години наред са отдавани под наем без търг.

Това съобщиха от АКФ.

Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в 2015 година задължава министъра на туризма да издаде заповед за определяне сложността на ски пистите и тяхната безопасност. Съгласно Закона за туризма, комисията за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност извършва проверка след постъпило искане до министъра от собственика или лицето, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение, припомнят от АКФ.

На 08 декември 2015 г. от "Витоша ски" АД, стопанин на съоръженията на Витоша, заявяват искане до министъра на туризма да определи степента на сложност на ски пистите в ски зона "Алеко". Министърът на туризма заявява, че при подходящи метеорологични условия ще бъде извършена проверка от специализирана комисия за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност. Но и до момента такава заповед не е надлежно издадена.

Това е установил правният екип на АКФ на база обстойно проучване на наличната публична информация, както и по закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

"Поради неизпълнение на задължението за издаване на заповед, се създава заплаха за контрола на безопасността на ски пистите в ски зона "Алеко", както и за живота и безопасността на гражданите, ползващи услугите на "Витоша ски" АД", посочват от фонда като заключение.

В допълнение от АКФ са отправили запитване по ЗДОИ към директора на Югозападно държавно предприятие относно законовите разпоредби и документите, въз основа на които "Витоша ски" използва държавните горски територии в Природен парк "Витоша", върху които са разположени станциите и трасетата на всички въжени линии в парка, собственост на дружеството.

В отговор за получени договорите и заповеди от 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г., всички издадени през декември. С всяка една от заповедите е наредено отдаването под наем на поземлените имоти без провеждане на търг по реда на чл. 43, ал. 3 т. 2 от Закона за горите. Въз основа на тези заповеди съответно са сключени договори за наем за четирите години, всички с предмет временно и възмездно ползване на 117 бр. поземлени имоти, представляващи "ски писти"."Така няколко години подред в периода декември 2014 г. – декември 2017 г. "ЮЗДП" ДП – Благоевград сключва четири договора за наем, всички с предмет едни и същи 117 бр. поземлени имота – ски писти и всички със страна юридическо лице – "Витоша ски" АД.

"Законът за горите гласи, че поземлени имоти в горски територии-държавна и общинска собственост, могат да се отдават под наем от органа без провеждане на търг, когато територията се отдава под наем за срок по-кратък от една година. Горецитираните договори са сключени на това основание няколко поредни години единствено за периода на зимните сезони. По този начин се създава съмнение, че се избягва задължителното провеждане на търг", смятат от АКФ.

И посочват в заключение:

"В горните случаи възникват и съмнения за нарушаване на императивното правило на закона, пораждащо задължение за министъра на туризма да издаде заповед, с която да категоризира пистите и да определи тяхната безопасност и съответно упражняване на контролните му правомощия, както и за заобикаляне на Чл. 43, ал. 2 от Закон за горите касаещ отдаването под наем на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост."

 
ПОЛИТИКА лифт витоша

Антикорупционен фонд сезира Върховна административна прокуратура за ски пистите на Алеко - за липса на категоризация, определяне на степента им на безопасност, както и за това, че години наред са отдавани под наем без търг.

Това съобщиха от АКФ.

Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в 2015 година задължава министъра на туризма да издаде заповед за определяне сложността на ски пистите и тяхната безопасност. Съгласно Закона за туризма, комисията за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност извършва проверка след постъпило искане до министъра от собственика или лицето, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение, припомнят от АКФ.

На 08 декември 2015 г. от "Витоша ски" АД, стопанин на съоръженията на Витоша, заявяват искане до министъра на туризма да определи степента на сложност на ски пистите в ски зона "Алеко". Министърът на туризма заявява, че при подходящи метеорологични условия ще бъде извършена проверка от специализирана комисия за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност. Но и до момента такава заповед не е надлежно издадена.

Това е установил правният екип на АКФ на база обстойно проучване на наличната публична информация, както и по закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

"Поради неизпълнение на задължението за издаване на заповед, се създава заплаха за контрола на безопасността на ски пистите в ски зона "Алеко", както и за живота и безопасността на гражданите, ползващи услугите на "Витоша ски" АД", посочват от фонда като заключение.

В допълнение от АКФ са отправили запитване по ЗДОИ към директора на Югозападно държавно предприятие относно законовите разпоредби и документите, въз основа на които "Витоша ски" използва държавните горски територии в Природен парк "Витоша", върху които са разположени станциите и трасетата на всички въжени линии в парка, собственост на дружеството.

В отговор за получени договорите и заповеди от 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г., всички издадени през декември. С всяка една от заповедите е наредено отдаването под наем на поземлените имоти без провеждане на търг по реда на чл. 43, ал. 3 т. 2 от Закона за горите. Въз основа на тези заповеди съответно са сключени договори за наем за четирите години, всички с предмет временно и възмездно ползване на 117 бр. поземлени имоти, представляващи "ски писти"."Така няколко години подред в периода декември 2014 г. – декември 2017 г. "ЮЗДП" ДП – Благоевград сключва четири договора за наем, всички с предмет едни и същи 117 бр. поземлени имота – ски писти и всички със страна юридическо лице – "Витоша ски" АД.

"Законът за горите гласи, че поземлени имоти в горски територии-държавна и общинска собственост, могат да се отдават под наем от органа без провеждане на търг, когато територията се отдава под наем за срок по-кратък от една година. Горецитираните договори са сключени на това основание няколко поредни години единствено за периода на зимните сезони. По този начин се създава съмнение, че се избягва задължителното провеждане на търг", смятат от АКФ.

И посочват в заключение:

"В горните случаи възникват и съмнения за нарушаване на императивното правило на закона, пораждащо задължение за министъра на туризма да издаде заповед, с която да категоризира пистите и да определи тяхната безопасност и съответно упражняване на контролните му правомощия, както и за заобикаляне на Чл. 43, ал. 2 от Закон за горите касаещ отдаването под наем на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост."

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой трябва да поеме "Левски"?