Ad Config - Website header

 

Article_top

Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса, съобщиха от Министерския съвет.

Общо шест от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не се изискват от гражданите и бизнеса, а данните за тях се проверяват служебно. Справките се извършват само по електронен път чрез достъп на служителите до основните регистри, сред които Търговския, Имотния, БУЛСТАТ, Регистъра на задълженията към митническата администрация и др.

Вече няма да се изискват на хартиен носител на следните удостоверения:

за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, издавано от Агенция „Митници“;

за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо/юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

за семейно положение, издавано от общинска администрация;

за семейно положение съпруг/съпруга и деца, издавано от общинска администрация;

за сключен граждански брак, издавано от общинска администрация – за лица, родени след 1 януари 1984 г.;

образец УП-8 за доход от пенсия/пенсии и добавка/добавки, издавано от Националния осигурителен институт.

Мерките са част от дългосрочния приоритет на правителството за провеждане на административна реформа чрез облекчаване на процедурите и повишаване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса, посочват от правителството.

В отговор на постъпили оплаквания, че административни структури в страната продължават да изискват отпаднали като необходимост удостоверения и свидетелства, вицепремиерът Томислав Дончев инициира създаването на нарочен електронен адрес udostoverenia@government.bg, където граждани да сигнализират за неправомерно изисквани от тях документи.

Сигнали се проверяват от Главния инспекторат на Министерския съвет.

 
Снимки 2 На тази дата администрация чиновник служител бгнес

Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса, съобщиха от Министерския съвет.

Общо шест от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не се изискват от гражданите и бизнеса, а данните за тях се проверяват служебно. Справките се извършват само по електронен път чрез достъп на служителите до основните регистри, сред които Търговския, Имотния, БУЛСТАТ, Регистъра на задълженията към митническата администрация и др.

Вече няма да се изискват на хартиен носител на следните удостоверения:

за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, издавано от Агенция „Митници“;

за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо/юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

за семейно положение, издавано от общинска администрация;

за семейно положение съпруг/съпруга и деца, издавано от общинска администрация;

за сключен граждански брак, издавано от общинска администрация – за лица, родени след 1 януари 1984 г.;

образец УП-8 за доход от пенсия/пенсии и добавка/добавки, издавано от Националния осигурителен институт.

Мерките са част от дългосрочния приоритет на правителството за провеждане на административна реформа чрез облекчаване на процедурите и повишаване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса, посочват от правителството.

В отговор на постъпили оплаквания, че административни структури в страната продължават да изискват отпаднали като необходимост удостоверения и свидетелства, вицепремиерът Томислав Дончев инициира създаването на нарочен електронен адрес udostoverenia@government.bg, където граждани да сигнализират за неправомерно изисквани от тях документи.

Сигнали се проверяват от Главния инспекторат на Министерския съвет.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?