Ad Config - Website header

 

Article_top

България направи днес първа крачка към еврозоната, като подаде заявление за влизане в нейния Банков съюз. Като начало, то ще постави главните финансови институции у нас под надзора на Европейската централна банка (ЕЦБ). Правителството съобщи, че е упълномощило финансовия министър Владислав Горанов да предприеме нужните стъпки за това. 

"Правителството днес даде мандат на финансовия министър да подаде официално заявление за осъществяване на близко сътрудничество с Европейската централна банка в съответствие с регламент 1024 на Европейския съюз от 2013 година за функциите на Европейската централна банка по макропруденциалния надзор над банките в общността", обяви днес Горанов пред журналисти в Министерския съвет, цитиран от БТА.

Цитираният регламент се отнася за надзора, който ЕЦБ упражнява върху банките в еврозоната. Неговият член 7 съдържа правилата за "тясно сътрудничество с компетентните органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото", каквато е България.

В него се казва, че подалата молбата държава "ще спазва всички насоки или искания на ЕЦБ"  и че се задължава "да предоставя информацията за установените в нея кредитни институции, която ЕЦБ може да изиска с цел да направи цялостна оценка на тези кредитни институции".

Държавата също декларира, че "е приела необходимото национално законодателство, за да гарантира, че нейният национален компетентен орган ще бъде задължен да приеме поисканите от ЕЦБ мерки по отношение на кредитни институции".

"Това формално решение от днес е в резултат на дългогодишна комуникация между българските власти и страните от еврозоната, Европейската комисия и ЕЦБ като част от пътната карта за присъединяване на България към еврозоната и на българския лев към механизма EРM-2", добави Горанов. "До няколко часа писмото ще бъде изпратено."
 
 
Приемането на нови членки на еврозоната минава също през минимум две години наблюдение върху тях в т.нар. "преддверие" на общата валута, т.нар. валутнообменен механизъм ЕРМ-2, за който страната ни също ще кандидатства.
 
"Знаете, че на 12 юли българското правителство и Централната банка изпратиха писмо за намерение за начина, по който ние виждаме присъединяването на България към EРM-2 като предпоставка за влизането на страната в Еврозоната. В резултат започва да тече проучване на ЕЦБ, доколко нашето законодателство ще бъде адаптирано, така че надзорните решения на ЕЦБ да имат правна сила и да са директно приложими за тези български банки, за които ЕЦБ прецени, че иска директно да упражнява надзорни функции", каза Горанов.
 
По думите му проучването ще трае от шест до 12 месеца и ще зависи от това, доколко българските власти успеят бързо да адаптират националното законодателство, за да гарантират стабилността на актовете на ЕЦБ и тяхната приложимост.
 
"Това което ще изпратим днес, освен официалното заявление за осъществяване на близко сътрудничество с ЕЦБ по отношение на банковия надзор, е и проект на изменение на българското законодателство. С него ние ще заявим нашето виждане как българското законодателство трябва да бъде променено така, че да отговаря на изискванията на регламента на ЕС", каза Горанов. "Страните членки на Еврозоната заявиха, че в момента, в който ЕЦБ даде положителна оценка на възможността за близко сътрудничество, ще подкрепят присъединяването на лева към ERM-2., а това е изминаването на по-голямата част от пътя към Еврозоната".
 

България направи днес първа крачка към еврозоната, като подаде заявление за влизане в нейния Банков съюз. Като начало, то ще постави главните финансови институции у нас под надзора на Европейската централна банка (ЕЦБ). Правителството съобщи, че е упълномощило финансовия министър Владислав Горанов да предприеме нужните стъпки за това. 

"Правителството днес даде мандат на финансовия министър да подаде официално заявление за осъществяване на близко сътрудничество с Европейската централна банка в съответствие с регламент 1024 на Европейския съюз от 2013 година за функциите на Европейската централна банка по макропруденциалния надзор над банките в общността", обяви днес Горанов пред журналисти в Министерския съвет, цитиран от БТА.

Цитираният регламент се отнася за надзора, който ЕЦБ упражнява върху банките в еврозоната. Неговият член 7 съдържа правилата за "тясно сътрудничество с компетентните органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото", каквато е България.

В него се казва, че подалата молбата държава "ще спазва всички насоки или искания на ЕЦБ"  и че се задължава "да предоставя информацията за установените в нея кредитни институции, която ЕЦБ може да изиска с цел да направи цялостна оценка на тези кредитни институции".

Държавата също декларира, че "е приела необходимото национално законодателство, за да гарантира, че нейният национален компетентен орган ще бъде задължен да приеме поисканите от ЕЦБ мерки по отношение на кредитни институции".

"Това формално решение от днес е в резултат на дългогодишна комуникация между българските власти и страните от еврозоната, Европейската комисия и ЕЦБ като част от пътната карта за присъединяване на България към еврозоната и на българския лев към механизма EРM-2", добави Горанов. "До няколко часа писмото ще бъде изпратено."
 
 
Приемането на нови членки на еврозоната минава също през минимум две години наблюдение върху тях в т.нар. "преддверие" на общата валута, т.нар. валутнообменен механизъм ЕРМ-2, за който страната ни също ще кандидатства.
 
"Знаете, че на 12 юли българското правителство и Централната банка изпратиха писмо за намерение за начина, по който ние виждаме присъединяването на България към EРM-2 като предпоставка за влизането на страната в Еврозоната. В резултат започва да тече проучване на ЕЦБ, доколко нашето законодателство ще бъде адаптирано, така че надзорните решения на ЕЦБ да имат правна сила и да са директно приложими за тези български банки, за които ЕЦБ прецени, че иска директно да упражнява надзорни функции", каза Горанов.
 
По думите му проучването ще трае от шест до 12 месеца и ще зависи от това, доколко българските власти успеят бързо да адаптират националното законодателство, за да гарантират стабилността на актовете на ЕЦБ и тяхната приложимост.
 
"Това което ще изпратим днес, освен официалното заявление за осъществяване на близко сътрудничество с ЕЦБ по отношение на банковия надзор, е и проект на изменение на българското законодателство. С него ние ще заявим нашето виждане как българското законодателство трябва да бъде променено така, че да отговаря на изискванията на регламента на ЕС", каза Горанов. "Страните членки на Еврозоната заявиха, че в момента, в който ЕЦБ даде положителна оценка на възможността за близко сътрудничество, ще подкрепят присъединяването на лева към ERM-2., а това е изминаването на по-голямата част от пътя към Еврозоната".

Коментари

Сега вече

сме мръднали 1 см напред от 2014 г по темата за еврото! А някои балъци коментираха как аха влизаме в зоната още преди месец!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?