Ad Config - Website header

 

Article_top

Общинската съветничка от ДСБ Марта Георгиева е подготвила списък от 19 въпроса към столичния кмет Йорданка Фандъкова, свързан с продължаващите ремонтни дейности в идеалния център на града. Граждани, живеещи в района, собственици на търговски обекти и природозащитници се оплакват, че имат ограничен достъп до домовете си, търпят загуби, за които няма да бъдат обезщетени, както и че неправомерно се изсичат дърветата на площад "Славейков".

Марта Георгиева се обръща към столичани с призив да й изпращат сигнали с допълнителна информация, за да ги включи към питането си до Фандъкова. 

"Започналият едновременно ремонт на централната градска част затрудни ежедневието на живеещите и работещите в центъра на града ни. Ремонтните дейности създадоха притеснения по много въпроси, за които няма публична информация. Затова се обръщам към Вас с молба да дадете необходимите разяснения", призовава Георгиева.

Ето и въпросите:

I. За дърветата:

1. Направена ли е оценка на растителността преди започването на ремонта?

2. Налице ли е документация кои дървета са за премахване и кои за кастрене преди започване на ремонта?

3. Тези дървета фигурират ли в публичния регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗУТ? Моля за справка от регистъра, включваща всички дървета в обхвата на ремонтите. 

4. Към момента има ли констатация за вече неправомерно премахнати дървета, които не са описани в първоначалната документация? 

5. Колко сигнали са получени за премахнати или повредени дървета?

6. Какво показват резултатите от проверките на сигналите?

7. Кой е органът по контрол и как го осъществява? (Имам информация , че жалбоподатели са насочвани от Дирекция "Зелена система" към Дирекция "Транспортна инфраструктура")

8. Какъв брой повредени дървета е констатирала поверената Ви администрация?

9. Какви санкции ще понесат изпълнителите за повредените или неправомерно премахнати дървета? 

10. Предвидено ли е възстановяване на зелените площи от изпълнителя, на местата, където преминаването на гражданите е отклонено към тях (например в "Такевата градинка")?

II.За сигурността:

1. Как е уреден достъпът на коли на бърза помощ до засегнатите жилищни сгради и офиси и как са информирани гражданите за това?

2. Как е осигурена безопасността на преминаващите покрай ремонтите (например от спъване и пресичане без видимост) и провежда ли се контрол върху обезопасяването? При ограждането на обектите са използвани бетонни стойки за металните огради, от които стърчат железа и не само затрудняват преминаването по стеснения тротоар, а и застрашават преминаващите със спъване и нараняване. Вечерно време тесните пътеки с начупени плочки покрай строежите не са осветени.

III. За обезщетяването на гражданите:

1. Към кого и по каква процедура да се обръщат гражданите за обезщетения при нанесени щети от строителството, например напукани стени?

2. Към кого и по каква процедура да се обръщат гражданите за обезщетения за пропуснати ползи от ограничаване достъпа до управлявани от тях магазини, заведения и пр.?

3. Има ли изготвен и публично оповестен детайлен план-график за извършваните ремонти, временна организация на движението и достъп на пешеходци до жилищни и търговски обекти, съобразно които търговците в засегнатите зони могат да оптимизират работния си процес и да минимализират загубите си, причинени от липса на достъп?

4. В случай, че не е наличен план-график или последният е нарушен, какви обещетения предвиждате за търговците?

Моля да дадете точен график за завършване на всички действащи ремонти в конкретни участъци по улици и по обекти.

IV. Относно ремонтите на малките квартални улици:

1. Моля да дадете информация къде извън широкия градски център са предвидени ремонти през 2018 г. 

2. Колко са осъществени до този момент и за каква сума?

3. Колко предстоят да бъдат осъществени до края на годината?"

Ключови думи
 

Общинската съветничка от ДСБ Марта Георгиева е подготвила списък от 19 въпроса към столичния кмет Йорданка Фандъкова, свързан с продължаващите ремонтни дейности в идеалния център на града. Граждани, живеещи в района, собственици на търговски обекти и природозащитници се оплакват, че имат ограничен достъп до домовете си, търпят загуби, за които няма да бъдат обезщетени, както и че неправомерно се изсичат дърветата на площад "Славейков".

Марта Георгиева се обръща към столичани с призив да й изпращат сигнали с допълнителна информация, за да ги включи към питането си до Фандъкова. 

"Започналият едновременно ремонт на централната градска част затрудни ежедневието на живеещите и работещите в центъра на града ни. Ремонтните дейности създадоха притеснения по много въпроси, за които няма публична информация. Затова се обръщам към Вас с молба да дадете необходимите разяснения", призовава Георгиева.

Ето и въпросите:

I. За дърветата:

1. Направена ли е оценка на растителността преди започването на ремонта?

2. Налице ли е документация кои дървета са за премахване и кои за кастрене преди започване на ремонта?

3. Тези дървета фигурират ли в публичния регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗУТ? Моля за справка от регистъра, включваща всички дървета в обхвата на ремонтите. 

4. Към момента има ли констатация за вече неправомерно премахнати дървета, които не са описани в първоначалната документация? 

5. Колко сигнали са получени за премахнати или повредени дървета?

6. Какво показват резултатите от проверките на сигналите?

7. Кой е органът по контрол и как го осъществява? (Имам информация , че жалбоподатели са насочвани от Дирекция "Зелена система" към Дирекция "Транспортна инфраструктура")

8. Какъв брой повредени дървета е констатирала поверената Ви администрация?

9. Какви санкции ще понесат изпълнителите за повредените или неправомерно премахнати дървета? 

10. Предвидено ли е възстановяване на зелените площи от изпълнителя, на местата, където преминаването на гражданите е отклонено към тях (например в "Такевата градинка")?

II.За сигурността:

1. Как е уреден достъпът на коли на бърза помощ до засегнатите жилищни сгради и офиси и как са информирани гражданите за това?

2. Как е осигурена безопасността на преминаващите покрай ремонтите (например от спъване и пресичане без видимост) и провежда ли се контрол върху обезопасяването? При ограждането на обектите са използвани бетонни стойки за металните огради, от които стърчат железа и не само затрудняват преминаването по стеснения тротоар, а и застрашават преминаващите със спъване и нараняване. Вечерно време тесните пътеки с начупени плочки покрай строежите не са осветени.

III. За обезщетяването на гражданите:

1. Към кого и по каква процедура да се обръщат гражданите за обезщетения при нанесени щети от строителството, например напукани стени?

2. Към кого и по каква процедура да се обръщат гражданите за обезщетения за пропуснати ползи от ограничаване достъпа до управлявани от тях магазини, заведения и пр.?

3. Има ли изготвен и публично оповестен детайлен план-график за извършваните ремонти, временна организация на движението и достъп на пешеходци до жилищни и търговски обекти, съобразно които търговците в засегнатите зони могат да оптимизират работния си процес и да минимализират загубите си, причинени от липса на достъп?

4. В случай, че не е наличен план-график или последният е нарушен, какви обещетения предвиждате за търговците?

Моля да дадете точен график за завършване на всички действащи ремонти в конкретни участъци по улици и по обекти.

IV. Относно ремонтите на малките квартални улици:

1. Моля да дадете информация къде извън широкия градски център са предвидени ремонти през 2018 г. 

2. Колко са осъществени до този момент и за каква сума?

3. Колко предстоят да бъдат осъществени до края на годината?"

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията