Ad Config - Website header

 

Article_top

Търгът за избор на изпълнител на газовия интерконектор с Гърция, който е разклонение на Трансадриатическия газопровод (TAP), е възобновен. Това съобщиха днес от проектната компания Ай Си Джи Би АД, която се занимава с проекта у нас. 

Обществената поръчка бе спряна заради жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от фирмата "Некст инвест". Това бе и вторият път, когато тази компания се оплаква от обявен търг за газовата връзка. Жалбата - случайно или не, бе пусната точно преди промените в Закона за обществените поръчки, който "забранява" на фирми и лица с недоказан правен интерес да обжалват държавни процедури. 

И КЗК, а след това и Върховният административен съд се произнесоха, че искането на "Некст инвест" за спиране на търга е неоснователно. Оказа се, че срещу процедурата по избор на проектант и строител на интерконектора има и втора жалба, внесена от фирмата "Лактис" ЕООД на 19 юни.

За разлика от жалбата на "Некст инвест", която се появи ден преди да влязат в сила промените в закона, изискващи доказване на пряк интерес при обжалването на търг, тази е подадена, когато новите разпоредби са вече в сила. "Лактис" е с основен предмет на дейност, свързан със селскостопанска продукция, млечни продукти, транспортна и спедиторска дейност и т.н. - така че вероятно на основание "липса на интерес" жалбата е отхвърлена бързо. Третата жалба бе от компанията "Инсито" и КЗК първоначално й даде ход за разглеждане по същество. Но в крайна сметка и тя е отхвърлена. 

В първия вариант срокът за подаване на оферти от желащите да строят интерконектора между Гърция и България беше 26 юни. Новият срок за подаване на заявления за участие, който Ай Си Джи Би предлага с "размразяването" на поръчката днес, е 10 септември - тоест 1 месец. 

Другият търг за газовата връзка - този за избор на инженер-консултант, продължава да е спрян, макар че КЗК се е произнесла и там, че не уважава исканията на компанията, която го е оспорила.

Междувременно стана ясно, че Националният археологически институт към БАН е спечелил и търга за археологическо проучване на терена, където ще се строи интерконекторът. Цената на обществената поръчка е около 1,9 млн. лв. Прогнозната цена в документацията бе 3 млн. лева.

Учените от БАН са избрани по критерий "предложена най-ниска цена", става ясно още от решението на Ай Си Джи Би ЕООД.

Kъм момента България има сключен договор с Азербайджан за доставка на 1 млрд. куб. м годишно от втората фаза на находището "Шах Дениз", които ще се доставят през IGB от 2020 г.

 

Търгът за избор на изпълнител на газовия интерконектор с Гърция, който е разклонение на Трансадриатическия газопровод (TAP), е възобновен. Това съобщиха днес от проектната компания Ай Си Джи Би АД, която се занимава с проекта у нас. 

Обществената поръчка бе спряна заради жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от фирмата "Некст инвест". Това бе и вторият път, когато тази компания се оплаква от обявен търг за газовата връзка. Жалбата - случайно или не, бе пусната точно преди промените в Закона за обществените поръчки, който "забранява" на фирми и лица с недоказан правен интерес да обжалват държавни процедури. 

И КЗК, а след това и Върховният административен съд се произнесоха, че искането на "Некст инвест" за спиране на търга е неоснователно. Оказа се, че срещу процедурата по избор на проектант и строител на интерконектора има и втора жалба, внесена от фирмата "Лактис" ЕООД на 19 юни.

За разлика от жалбата на "Некст инвест", която се появи ден преди да влязат в сила промените в закона, изискващи доказване на пряк интерес при обжалването на търг, тази е подадена, когато новите разпоредби са вече в сила. "Лактис" е с основен предмет на дейност, свързан със селскостопанска продукция, млечни продукти, транспортна и спедиторска дейност и т.н. - така че вероятно на основание "липса на интерес" жалбата е отхвърлена бързо. Третата жалба бе от компанията "Инсито" и КЗК първоначално й даде ход за разглеждане по същество. Но в крайна сметка и тя е отхвърлена. 

В първия вариант срокът за подаване на оферти от желащите да строят интерконектора между Гърция и България беше 26 юни. Новият срок за подаване на заявления за участие, който Ай Си Джи Би предлага с "размразяването" на поръчката днес, е 10 септември - тоест 1 месец. 

Другият търг за газовата връзка - този за избор на инженер-консултант, продължава да е спрян, макар че КЗК се е произнесла и там, че не уважава исканията на компанията, която го е оспорила.

Междувременно стана ясно, че Националният археологически институт към БАН е спечелил и търга за археологическо проучване на терена, където ще се строи интерконекторът. Цената на обществената поръчка е около 1,9 млн. лв. Прогнозната цена в документацията бе 3 млн. лева.

Учените от БАН са избрани по критерий "предложена най-ниска цена", става ясно още от решението на Ай Си Джи Би ЕООД.

Kъм момента България има сключен договор с Азербайджан за доставка на 1 млрд. куб. м годишно от втората фаза на находището "Шах Дениз", които ще се доставят през IGB от 2020 г.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията