Ad Config - Website header

 

Article_top

Европейската комисия одобри поисканата от България допълнителна техническа помощ чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР), съобщи представителството на ЕК в София.

Това позволява финансирането на проекти, насочени към реформи на процедурите по несъстоятелност, подобряване на съдебната инфраструктура и корпоративното управление на държавни предприятия. Това са сред реформите, които България се ангажира да изпълни преди да влезе в "чакалнята" на еврозоната - ERM II (механизма на обменните курсове).

Финансирането е 1.5 милиона евро, които България доброволно ще прехвърли от нейния компонент за техническа помощ в Европейските структурни и инвестиционни фондове към ППСР.

Приложената към решението работна програма очертава конкретните действия, които ще се финансират и посочва приоритетите, целите и очакваните резултати от проектите за реформи.

Тези реформи са важни и във връзка с плавния преход към валутния механизъм ERM II, т.нар. чакалня на еврозоната. Българските власти се ангажираха с изпълнението на редица предварителни условия в контекста на очакванията за присъединяване към ERM II и Банковия съюз до юли 2019 г.

Комисията създаде Службата за подкрепа на структурните реформи през 2015 г. в помощ на държавите членки, които подготвят, изработват и прилагат институционални, структурни и административни реформи. Службата управлява Програмата за подкрепа на структурните реформи, която е достъпна за всички членки на Европейския съюз по тяхна заявка.

През юли България подаде молбата си за т.нар. чакалня на еврозоната. Тогава премиерът Бойко Борисов заяви, че искаме влизането в нея да стане едновременно с членството в Европейския банков съюз. България вече получи подкрепата на Еврогрупта за намерението си за членство в ERM II и банковия съюз. По предварителна информация сроковете това да стане са юли догодина.

 

Европейската комисия одобри поисканата от България допълнителна техническа помощ чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР), съобщи представителството на ЕК в София.

Това позволява финансирането на проекти, насочени към реформи на процедурите по несъстоятелност, подобряване на съдебната инфраструктура и корпоративното управление на държавни предприятия. Това са сред реформите, които България се ангажира да изпълни преди да влезе в "чакалнята" на еврозоната - ERM II (механизма на обменните курсове).

Финансирането е 1.5 милиона евро, които България доброволно ще прехвърли от нейния компонент за техническа помощ в Европейските структурни и инвестиционни фондове към ППСР.

Приложената към решението работна програма очертава конкретните действия, които ще се финансират и посочва приоритетите, целите и очакваните резултати от проектите за реформи.

Тези реформи са важни и във връзка с плавния преход към валутния механизъм ERM II, т.нар. чакалня на еврозоната. Българските власти се ангажираха с изпълнението на редица предварителни условия в контекста на очакванията за присъединяване към ERM II и Банковия съюз до юли 2019 г.

Комисията създаде Службата за подкрепа на структурните реформи през 2015 г. в помощ на държавите членки, които подготвят, изработват и прилагат институционални, структурни и административни реформи. Службата управлява Програмата за подкрепа на структурните реформи, която е достъпна за всички членки на Европейския съюз по тяхна заявка.

През юли България подаде молбата си за т.нар. чакалня на еврозоната. Тогава премиерът Бойко Борисов заяви, че искаме влизането в нея да стане едновременно с членството в Европейския банков съюз. България вече получи подкрепата на Еврогрупта за намерението си за членство в ERM II и банковия съюз. По предварителна информация сроковете това да стане са юли догодина.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво очаквате да се случи на новодомците от ГЕРБ?