Ad Config - Website header

 

Article_top

Премиерът Бойко Борисов обеща да провери случая със скандална обществена поръчка на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), и ако има проблем - да я прекрати.

На 7 август БАБХ обяви обществена поръчка за 336.184 лева за доставка на "диагностични ветеринарномедицински средства за чума по дребните преживни животни". Оказа се, че едно единствено дружество отговаря на условията й - "Глобул вижън 2018", чиято основна дейност е продажба на компютри, хардуер и периферни устройства, включени са и всички останали дейности, незабранени от закона. От нея се иска да внесе диагностичен кит "Елайза" за откриване на антитела и антиген срещу вируса на чума по дребните преживни животни. 

БАБХ е избрала такъв вид обществена поръчка, която е договаряне без предварително обявление. Фирмата е създадена преди месец с 500 лева капитал и вече печели такава обществена поръчка.

Отварянето на офертите и договарянето е насрочено на 15 август в сградата на БАБХ - съгласно условията на поръчката. Агенцията е поканила само "Глобул вижън 2018".

"Ще проверя случая и ако са направили такъв заход ще анулирам конкурса и ще ги изгоня. Това мога да го обещая. Отговорът ми може да бъде получен и до края на деня. Не искам всеки ден да се обясняваме за такива гадове", заяви министър-председателят, запитан за коментар по темата във Варна, където проверява ремонтите.

По-рано през деня БАБХ разпространи съобщение по повод запитванията за обществената поръчка. В него агенцията по храните обяснява, че:

1. На 2 юли т.г.  Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) закупил неголямо количество китове за диагностика от "Лабор Диагностик". Дружеството е регистрирано по Закона за задълженията и договорите и е имало договор за доставка само на два вида от необходимите препарати за диагностика. Самото дружество не е било вписано в регистъра Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт www.ndnivmi.bg.

2. При появата на болестта БАБХ не разполагала с "никакви диагностикуми за изследване на болестта, затова се е наложило спешно възлагане на обществена поръчка за доставка". Лабораториите на БАБХ работили "отчасти и с диагностикуми, дарени от Европейската комисия, но в малки количества".

3. Защо точно тези препарати е трябвало да се доставят - това са единствените китове за диагностика на чума по дребните преживни животни, регистрирани в Република България. Регистърът е публичен и е публично достъпен на интернет страницата на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт www.ndnivmi.bg. Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност в България може да се използват само регистрирани препарати.

4. Преди обявяване на поръчката "Глобул вижън 2018" ЕООД е представила пълномощно от 1 август т.г. да регистрира и продава продуктите, предмет на поръчката от IDvet Genetics, Франция, подписано от Филип Поркюе - главен изпълнителен директор. Именно поради това и БАБХ ги покани за участие в процедурата. Към тази дата няма друга фирма, която да е представила пълномощно за трите кита от този производител.

 

Премиерът Бойко Борисов обеща да провери случая със скандална обществена поръчка на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), и ако има проблем - да я прекрати.

На 7 август БАБХ обяви обществена поръчка за 336.184 лева за доставка на "диагностични ветеринарномедицински средства за чума по дребните преживни животни". Оказа се, че едно единствено дружество отговаря на условията й - "Глобул вижън 2018", чиято основна дейност е продажба на компютри, хардуер и периферни устройства, включени са и всички останали дейности, незабранени от закона. От нея се иска да внесе диагностичен кит "Елайза" за откриване на антитела и антиген срещу вируса на чума по дребните преживни животни. 

БАБХ е избрала такъв вид обществена поръчка, която е договаряне без предварително обявление. Фирмата е създадена преди месец с 500 лева капитал и вече печели такава обществена поръчка.

Отварянето на офертите и договарянето е насрочено на 15 август в сградата на БАБХ - съгласно условията на поръчката. Агенцията е поканила само "Глобул вижън 2018".

"Ще проверя случая и ако са направили такъв заход ще анулирам конкурса и ще ги изгоня. Това мога да го обещая. Отговорът ми може да бъде получен и до края на деня. Не искам всеки ден да се обясняваме за такива гадове", заяви министър-председателят, запитан за коментар по темата във Варна, където проверява ремонтите.

По-рано през деня БАБХ разпространи съобщение по повод запитванията за обществената поръчка. В него агенцията по храните обяснява, че:

1. На 2 юли т.г.  Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) закупил неголямо количество китове за диагностика от "Лабор Диагностик". Дружеството е регистрирано по Закона за задълженията и договорите и е имало договор за доставка само на два вида от необходимите препарати за диагностика. Самото дружество не е било вписано в регистъра Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт www.ndnivmi.bg.

2. При появата на болестта БАБХ не разполагала с "никакви диагностикуми за изследване на болестта, затова се е наложило спешно възлагане на обществена поръчка за доставка". Лабораториите на БАБХ работили "отчасти и с диагностикуми, дарени от Европейската комисия, но в малки количества".

3. Защо точно тези препарати е трябвало да се доставят - това са единствените китове за диагностика на чума по дребните преживни животни, регистрирани в Република България. Регистърът е публичен и е публично достъпен на интернет страницата на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт www.ndnivmi.bg. Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност в България може да се използват само регистрирани препарати.

4. Преди обявяване на поръчката "Глобул вижън 2018" ЕООД е представила пълномощно от 1 август т.г. да регистрира и продава продуктите, предмет на поръчката от IDvet Genetics, Франция, подписано от Филип Поркюе - главен изпълнителен директор. Именно поради това и БАБХ ги покани за участие в процедурата. Към тази дата няма друга фирма, която да е представила пълномощно за трите кита от този производител.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията