Ad Config - Website header

 

Article_top

Линията на бедност в България през 2019 г. ще е 348 лева, реши днес правителството. Сумата е с 27 лева по-висока в сравнение с размера й през тази година.

Новият размер е определен на база на методика, утвърдена от МС още преди 12 години, по време на тройната коалиция. Показателят се изчислява в зависимост от данните в изследването "Наблюдение на домакинските бюджети в Република България", което всяка година се провежда от Националния статистически институт.

Според това изследване през 2017 г. линията на бедност общо за България e 351.08 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1.66 милиона души, или 23.4% от населението на страната. В сравнение с 2016 г. относителният дял на бедното население се е увеличил с 0.5 процентни пункта.

Въпреки това правителството не вдига размера й до 351 лева, а на малко по-нисък праг.

За какво се използва "линията на бедност"

Европейската статистика използва линията на бедност, за да измерва дела на бедните лица в дадена страна членка. В България тя се използва за някои социални плащания.

В България, която е най-бедната страна от ЕС обаче, най-много са хората, които декларират и се осигуряват на минималната работна заплата. Според данни на Министерството на финансите, последните от които са за 2016 г., минималната работна заплата влиза в доходната категория между 250 и 600 лв. месечно, която включва над 1.13 млн. души през 2016 г. Тогава минималната работна заплата беше 420 лева.

 

Линията на бедност в България през 2019 г. ще е 348 лева, реши днес правителството. Сумата е с 27 лева по-висока в сравнение с размера й през тази година.

Новият размер е определен на база на методика, утвърдена от МС още преди 12 години, по време на тройната коалиция. Показателят се изчислява в зависимост от данните в изследването "Наблюдение на домакинските бюджети в Република България", което всяка година се провежда от Националния статистически институт.

Според това изследване през 2017 г. линията на бедност общо за България e 351.08 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1.66 милиона души, или 23.4% от населението на страната. В сравнение с 2016 г. относителният дял на бедното население се е увеличил с 0.5 процентни пункта.

Въпреки това правителството не вдига размера й до 351 лева, а на малко по-нисък праг.

За какво се използва "линията на бедност"

Европейската статистика използва линията на бедност, за да измерва дела на бедните лица в дадена страна членка. В България тя се използва за някои социални плащания.

В България, която е най-бедната страна от ЕС обаче, най-много са хората, които декларират и се осигуряват на минималната работна заплата. Според данни на Министерството на финансите, последните от които са за 2016 г., минималната работна заплата влиза в доходната категория между 250 и 600 лв. месечно, която включва над 1.13 млн. души през 2016 г. Тогава минималната работна заплата беше 420 лева.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията