Ad Config - Website header

 

Article_top

Европейската комисия предлага до 2020 г. европейската гранична служба да разполага с 10 000 служители, което е увеличение от близо седем пъти спрямо сегашният състав от 1500 човека.

Под ръководството и надзора на държавата от ЕС, в която са разположени, тези служители биха могли да извършват проверки за установяване на самоличност, разрешаване или отказ за влизане по външните граници и задържане на хора на границите на ЕС.

Европейските граничари ще могат да установяват незаконно пребиваващи чужденци, както и да подготвят решения за връщането им. Националните власти ще продължат да отговарят за вземането на самите решения за връщане.

Граничарите на ЕС ще могат да изпълняват задачи зад граница, когато има предварително съгласие от съответната чужда държава. ЕК предлага да бъдат осигурени 1.2 милиарда евро до 2020 г. за дейността на европейската гранична служба, а до 2027 г. - още 11.3 млрд. евро.

Бъдещата агенция на ЕС по убежището се предлага да извършва цялостна оценка на постъпилите молби за закрила. Екипи на агенцията ще подпомагат държавите от ЕС при необходимост и ако те поискат. Под ръководството на приемащата държава екипите ще могат да изпълняват всички необходими задачи за приемане на новодошли мигранти, оценката им и връщането на онези, които не отговарят на изискванията за закрила. Комисията предлага бюджет от 321 милиона евро за тази агенция до 2020 г. и 1.25 млрд. евро до 2027 г.

ЕК предлага мигрантите, чиито молби за убежище са отхвърлени още на границата, да бъдат насочвани към опростена процедура за връщане без срок за доброволно напускане и с по-кратки срокове за обжалване. За да се избегне забавяне, решенията за връщане ще трябва да се издават незабавно след или заедно с решение за прекратяване на законно пребиваване.

В случай на отхвърлена молба за предоставяне на убежище ще се прилагат общи срокове от най-много пет дни за обжалване на решението за връщане. Ще бъде въведено задължение за съдействие от страна на подлежащите на връщане мигранти.

Предлага се държавите от ЕС да въведат програми за доброволно връщане на мигранти без право на престой. Държавите ще могат да съкращават срока за доброволно връщане, например за да предотвратят укриване. Държавите от ЕС следва да предвидят срок от поне три месеца първоначално задържане на подлежащите на връщане. ЕК предлага занапред да подлежат на задържане мигрантите, които представляват заплаха за обществения ред или националната сигурност.

ЕК призовава за ускорено разселване на мигрантите, обхванати от квотите. Комисията поставя срок до октомври догодина за разселването на 50 000 бежанци. Комисията настоява и за приемане на рамкови правила за разселване на мигранти занапред. 

 
СВЯТ европейска комисияcr

Европейската комисия предлага до 2020 г. европейската гранична служба да разполага с 10 000 служители, което е увеличение от близо седем пъти спрямо сегашният състав от 1500 човека.

Под ръководството и надзора на държавата от ЕС, в която са разположени, тези служители биха могли да извършват проверки за установяване на самоличност, разрешаване или отказ за влизане по външните граници и задържане на хора на границите на ЕС.

Европейските граничари ще могат да установяват незаконно пребиваващи чужденци, както и да подготвят решения за връщането им. Националните власти ще продължат да отговарят за вземането на самите решения за връщане.

Граничарите на ЕС ще могат да изпълняват задачи зад граница, когато има предварително съгласие от съответната чужда държава. ЕК предлага да бъдат осигурени 1.2 милиарда евро до 2020 г. за дейността на европейската гранична служба, а до 2027 г. - още 11.3 млрд. евро.

Бъдещата агенция на ЕС по убежището се предлага да извършва цялостна оценка на постъпилите молби за закрила. Екипи на агенцията ще подпомагат държавите от ЕС при необходимост и ако те поискат. Под ръководството на приемащата държава екипите ще могат да изпълняват всички необходими задачи за приемане на новодошли мигранти, оценката им и връщането на онези, които не отговарят на изискванията за закрила. Комисията предлага бюджет от 321 милиона евро за тази агенция до 2020 г. и 1.25 млрд. евро до 2027 г.

ЕК предлага мигрантите, чиито молби за убежище са отхвърлени още на границата, да бъдат насочвани към опростена процедура за връщане без срок за доброволно напускане и с по-кратки срокове за обжалване. За да се избегне забавяне, решенията за връщане ще трябва да се издават незабавно след или заедно с решение за прекратяване на законно пребиваване.

В случай на отхвърлена молба за предоставяне на убежище ще се прилагат общи срокове от най-много пет дни за обжалване на решението за връщане. Ще бъде въведено задължение за съдействие от страна на подлежащите на връщане мигранти.

Предлага се държавите от ЕС да въведат програми за доброволно връщане на мигранти без право на престой. Държавите ще могат да съкращават срока за доброволно връщане, например за да предотвратят укриване. Държавите от ЕС следва да предвидят срок от поне три месеца първоначално задържане на подлежащите на връщане. ЕК предлага занапред да подлежат на задържане мигрантите, които представляват заплаха за обществения ред или националната сигурност.

ЕК призовава за ускорено разселване на мигрантите, обхванати от квотите. Комисията поставя срок до октомври догодина за разселването на 50 000 бежанци. Комисията настоява и за приемане на рамкови правила за разселване на мигранти занапред. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой трябва да поеме "Левски"?