Ad Config - Website header

 

Article_top

Дело за хулиганство, "отличаващо се с изключителна дързост" е продължило 9 години, 10 месеца и 25 дни, става ясно от поредната порция съдебни абсурди, обобщена от Инспектората към ВСС.

Деянието от 2008 г. представлява по същество блъскане на вратата на заведение и обиждане на полицаите с "боклуци" или пък "смотаняци" - "или" защото през годините прокуратурата се объркала и това, че не уточнила думата дало повод за едно от 3-те връщания на делото за доразследване.

Накрая всичко свършило с... оправдателна присъда за единия извършител, след като вторият още през 2012 г. сключил споразумение с прокуратурата да му го прекратят.

Какво установява ИВСС, който е приел заявлението за едно от основателните от проверените 125 заявления от граждани за бавно правосъдие.

Потрес е слаба дума...

Производството по чл. 325, ал. 2 от НК е срещу двама мъже затова, че през февруари 2008 г. в заведение за бързо хранене в центъра на София са извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – блъскали вратата на заведението, заканвали се на клиенти. Освен това отправили обидни думи и псувни към двамата полицаи, пристигнали на място след сигнал за възникнал скандал.

Проверка на Клуб Z показа, че става въпрос за двама "юнаци", родени през 1986 г. - Дарин П. и Борислав А, а случката е от 12 февруари 2008 г. в "Мимас" на ул. "Граф Игнатиев". 

Наказателното производство е започнало през април 2008 г. с началото на разследването (досъдебно производство) и е приключило през февруари 2018 г., когато въззивният Софийски градски съд потвърждава оправдателната присъда на основния подсъдим - Дарин П. Именно той е подал заявление за нарушаване на правото му на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Борислав явно не бил толкова търпелив - постигнал споразумение с прокуратурата, което съдът е одобрил през март 2012 г. и спрямо него производството е прекратено.

Само досъдебното производство на това деяние с "изключителна фактическа и правна сложност" - блъскане на врата и псуване на полицаи пред куп очевидци, е продължило 4 години, 2 месеца и 9 дни. От ИВСС стигат до извода, че прекомерната продължителност се дължи на "неефективно, неритмично и недобре организирано разследване".

Разследващият полицай не е изпълнявал дадените от прокурора указания, наблюдаващият прокурор не е използвал правомощията си да осъществява постоянен надзор и сам не спазвал законоустановените срокове.

Три пъти първоинстанционният съд е прекратявал производството и е връщал делото на прокуратурата заради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Последният път е заради несъответствие между диспозитива (заключението на обвинителния акт) и обстоятелствената част (фактите, събрани вътре). Прокуратурата в диспозитива написала, че обидните думи, които обвиняемият е отправил към полицаите, са "боклуци", а в обстоятелствената част - "смотаняци".

В резултат на поведението на разследващите органи и прокурора общата продължителност на наказателното производство се е увеличила с около 3 години и 2 месеца.

Самото съдебно производство пък е продължило общо 5 години, 8 месеца и 16 дни. То е било разглеждано 4 пъти от първоинстанционния съд (СРС) и един път от въззивния съд (СГС).

Второто разглеждане на делото от първоинстанционния съд е продължило 2 години, 11 месеца и 9 дни. По делото е проведено едно съдебно заседание, насрочено от съдията-докладчик за разглеждане 5 месеца след образуването му. В това уникално единствено съдебно заседание съдът е одобрил постигнатото между прокурора и въпросния втори подсъдим споразумение, прекратил е производството спрямо него, направил си... отвод и разпоредил делото да се докладва на председателя на отделението за определяне на нов съдия.

Близо две години по-късно при проверка за архив на делата на съдебния състав е установено, че делото не е докладвано от деловодителя на състава. Неизпълнението от страна на деловодителя на състава на разпореждането на съдията-докладчик делото да се докладва на председателя на отделението за определяне на нов съдия-докладчик е довело до увеличаване на общата продължителност на наказателното производство с около 2 години, продължават изводите на инспектората.

Определеният нов съдия-докладчик с разпореждане е прекратил производството по делото поради споменатите допуснати съществени процесуални нарушения - несъответствие между диспозитива и обстоятелствената част на обвинителния акт. Съобщенията за разпореждането са изпратени със забавяне от 2 месеца. Всички тези обстоятелства са довели до увеличаване на общата продължителност на наказателното производство общо с 2 години и 5 месеца.

Последното, четвърто разглеждане на делото от първоинстанционния съд е продължило 2 години и 8 дни. Насрочени са 10 съдебни заседания, отлагани поради неявяване на свидетели. Съдът е налагал дисциплиниращи мерки – глоби на неявили се редовно призовани свидетели. До увеличаване на общата продължителност на производството с около 5 месеца се е стигнало поради отлагане на 5 поредни заседания поради неявяване на един и същ свидетел.

Съдията-докладчик е разпоредил да бъдат изискани идентични справки от различни институции с цел установяване на актуалния му адрес, но не е предприел всички възможни действия за установяване на адреса за призоваване на свидетеля, показанията на когото е приел за изключително важни за разкриване на обективната истина.

Ключови думи
 

Дело за хулиганство, "отличаващо се с изключителна дързост" е продължило 9 години, 10 месеца и 25 дни, става ясно от поредната порция съдебни абсурди, обобщена от Инспектората към ВСС.

Деянието от 2008 г. представлява по същество блъскане на вратата на заведение и обиждане на полицаите с "боклуци" или пък "смотаняци" - "или" защото през годините прокуратурата се объркала и това, че не уточнила думата дало повод за едно от 3-те връщания на делото за доразследване.

Накрая всичко свършило с... оправдателна присъда за единия извършител, след като вторият още през 2012 г. сключил споразумение с прокуратурата да му го прекратят.

Какво установява ИВСС, който е приел заявлението за едно от основателните от проверените 125 заявления от граждани за бавно правосъдие.

Потрес е слаба дума...

Производството по чл. 325, ал. 2 от НК е срещу двама мъже затова, че през февруари 2008 г. в заведение за бързо хранене в центъра на София са извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – блъскали вратата на заведението, заканвали се на клиенти. Освен това отправили обидни думи и псувни към двамата полицаи, пристигнали на място след сигнал за възникнал скандал.

Проверка на Клуб Z показа, че става въпрос за двама "юнаци", родени през 1986 г. - Дарин П. и Борислав А, а случката е от 12 февруари 2008 г. в "Мимас" на ул. "Граф Игнатиев". 

Наказателното производство е започнало през април 2008 г. с началото на разследването (досъдебно производство) и е приключило през февруари 2018 г., когато въззивният Софийски градски съд потвърждава оправдателната присъда на основния подсъдим - Дарин П. Именно той е подал заявление за нарушаване на правото му на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Борислав явно не бил толкова търпелив - постигнал споразумение с прокуратурата, което съдът е одобрил през март 2012 г. и спрямо него производството е прекратено.

Само досъдебното производство на това деяние с "изключителна фактическа и правна сложност" - блъскане на врата и псуване на полицаи пред куп очевидци, е продължило 4 години, 2 месеца и 9 дни. От ИВСС стигат до извода, че прекомерната продължителност се дължи на "неефективно, неритмично и недобре организирано разследване".

Разследващият полицай не е изпълнявал дадените от прокурора указания, наблюдаващият прокурор не е използвал правомощията си да осъществява постоянен надзор и сам не спазвал законоустановените срокове.

Три пъти първоинстанционният съд е прекратявал производството и е връщал делото на прокуратурата заради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Последният път е заради несъответствие между диспозитива (заключението на обвинителния акт) и обстоятелствената част (фактите, събрани вътре). Прокуратурата в диспозитива написала, че обидните думи, които обвиняемият е отправил към полицаите, са "боклуци", а в обстоятелствената част - "смотаняци".

В резултат на поведението на разследващите органи и прокурора общата продължителност на наказателното производство се е увеличила с около 3 години и 2 месеца.

Самото съдебно производство пък е продължило общо 5 години, 8 месеца и 16 дни. То е било разглеждано 4 пъти от първоинстанционния съд (СРС) и един път от въззивния съд (СГС).

Второто разглеждане на делото от първоинстанционния съд е продължило 2 години, 11 месеца и 9 дни. По делото е проведено едно съдебно заседание, насрочено от съдията-докладчик за разглеждане 5 месеца след образуването му. В това уникално единствено съдебно заседание съдът е одобрил постигнатото между прокурора и въпросния втори подсъдим споразумение, прекратил е производството спрямо него, направил си... отвод и разпоредил делото да се докладва на председателя на отделението за определяне на нов съдия.

Близо две години по-късно при проверка за архив на делата на съдебния състав е установено, че делото не е докладвано от деловодителя на състава. Неизпълнението от страна на деловодителя на състава на разпореждането на съдията-докладчик делото да се докладва на председателя на отделението за определяне на нов съдия-докладчик е довело до увеличаване на общата продължителност на наказателното производство с около 2 години, продължават изводите на инспектората.

Определеният нов съдия-докладчик с разпореждане е прекратил производството по делото поради споменатите допуснати съществени процесуални нарушения - несъответствие между диспозитива и обстоятелствената част на обвинителния акт. Съобщенията за разпореждането са изпратени със забавяне от 2 месеца. Всички тези обстоятелства са довели до увеличаване на общата продължителност на наказателното производство общо с 2 години и 5 месеца.

Последното, четвърто разглеждане на делото от първоинстанционния съд е продължило 2 години и 8 дни. Насрочени са 10 съдебни заседания, отлагани поради неявяване на свидетели. Съдът е налагал дисциплиниращи мерки – глоби на неявили се редовно призовани свидетели. До увеличаване на общата продължителност на производството с около 5 месеца се е стигнало поради отлагане на 5 поредни заседания поради неявяване на един и същ свидетел.

Съдията-докладчик е разпоредил да бъдат изискани идентични справки от различни институции с цел установяване на актуалния му адрес, но не е предприел всички възможни действия за установяване на адреса за призоваване на свидетеля, показанията на когото е приел за изключително важни за разкриване на обективната истина.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой трябва да поеме "Левски"?