Ad Config - Website header

 

Article_top

Парламентът задължи автобусите да имат колани и видеорегистратори, след като окончателно прие окончателно днес промените в преходните и заключителните разпоредби на Закона за пътищата. Девет месеца е гратисният период за автобусите, които нямат фабрично поставени колани, да се оборудват. 

С приетите промени се изменя Закона за автомобилните превози и превозните средства от категории D1, D1Е, D или DE се задължават да се оборудват с видеорегистратори и обезопасителни колани. Предвидени са и санкции, ако не се изпълнят. С глоба или с имуществена санкция от 3000 лева ще се наказва лице, което разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за това.

Със същата санкция се наказва и лице, което разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с видеорегистратор и то не е оборудвано.

Наказва се с глоба или с имуществена санкция 1500 лв. превозвач, който не спазва изискванията за съхранение на записите от видеорегистраторите на моторните превозни средства. В мотивите към предложението се посочва, че към сега действащата нормативна уредба e предвидено пътниците и водачът да използват обезопасителни колани в превозните средства, които са оборудвани с такива.

Автобусите, които нямат поставени колани, са два типа. Единият са тези, за които фабрично не е предвидено да имат такива. Това са най-тежките случаи", поясни Станислав Иванов (ГЕРБ) и уточни, че техният брой е около хиляда. Във всички останали автобуси е заложено да има колани или имат такива, допълни Иванов.

Той поясни, че според фирмите, извършващи изпитания на автобусите, срокът от 9 месеца за преоборудване е напълно достатъчен. По думите му ще трябват два месеца на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" да подготви наредба към закона.

 
Снимка БГНЕС

Парламентът задължи автобусите да имат колани и видеорегистратори, след като окончателно прие окончателно днес промените в преходните и заключителните разпоредби на Закона за пътищата. Девет месеца е гратисният период за автобусите, които нямат фабрично поставени колани, да се оборудват. 

С приетите промени се изменя Закона за автомобилните превози и превозните средства от категории D1, D1Е, D или DE се задължават да се оборудват с видеорегистратори и обезопасителни колани. Предвидени са и санкции, ако не се изпълнят. С глоба или с имуществена санкция от 3000 лева ще се наказва лице, което разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за това.

Със същата санкция се наказва и лице, което разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с видеорегистратор и то не е оборудвано.

Наказва се с глоба или с имуществена санкция 1500 лв. превозвач, който не спазва изискванията за съхранение на записите от видеорегистраторите на моторните превозни средства. В мотивите към предложението се посочва, че към сега действащата нормативна уредба e предвидено пътниците и водачът да използват обезопасителни колани в превозните средства, които са оборудвани с такива.

Автобусите, които нямат поставени колани, са два типа. Единият са тези, за които фабрично не е предвидено да имат такива. Това са най-тежките случаи", поясни Станислав Иванов (ГЕРБ) и уточни, че техният брой е около хиляда. Във всички останали автобуси е заложено да има колани или имат такива, допълни Иванов.

Той поясни, че според фирмите, извършващи изпитания на автобусите, срокът от 9 месеца за преоборудване е напълно достатъчен. По думите му ще трябват два месеца на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" да подготви наредба към закона.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията