Ad Config - Website header

 

Article_top

Всеки хранителен продукт, внесен в България, да бъде придружен със сертификат, удостоверяващ, че е със същия състав и рецептура като в страната, в която е произведен. Това предложение се съдържа в законодателни промени в Закона за храните, подготвени от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 

Промените, които бяха представени днес, са разработени съвместно със съюз "Произведено в България" и Национален съюз на земеделските кооперации в България и са мотивирани с борбата срещу двойния стандарт на храните.

Сред предложенията е и изискването за сертификат, което да се изисква и когато храните от една и съща марка се произвеждат едновременно на територията на България и извън нея - за водеща ще се приема страната, в която е направена първата регистрация, предвиждат авторите на законопроекта.

 
Големите компании за производство на храни обаче имат заводи, разпръснати из целия ЕС, а продуктите, които произвеждат, са съобразени с местния вкус и покупателни способности на съответния пазар.

Документът, който задължително ще се издава от регулатора в съответната държава, трябва да придружава всяка храна, внесена отделно за търговски цели, независимо в какво количество. 

"Промените, които предлагаме на българския парламент са в синхрон с приетия от Европейския парламент доклад, в който официално се признават двойни стандарти при храните. Ако бъдат приети българските потребители ще имат възможност да консумират храни със същото качество, като останалите граждани на ЕС", заяви шефът на АИКБ Васил Велев.

Предложеният законопроект предвижда Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) да отговаря за проверката и регистрацията на сертификатите. Пак на нея се възлага да забранява продажбата на храна или да разпорежда изтеглянето им от пазара, ако установи, че са без сертификати.
    
При първо нарушение санкциите ще са в размер от 1% до 3% от годишния оборот на фирмата, а при повторно от 5 до 10 на сто, пише в законопроекта.


    
Според авторите промените в Закона за храните ще доведат до увеличаване на административната тежест, но само при дългите вериги на доставки и за производителите на храни, които са извън територията на България. 
    
Авторите на промените смятат, че не може да се чака от Брюксел да реши проблема с двойните стандарти при храните, а "българската държава е тази, която трябва да пази интересите на собствената си икономика и потребители". 

 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал.

Всеки хранителен продукт, внесен в България, да бъде придружен със сертификат, удостоверяващ, че е със същия състав и рецептура като в страната, в която е произведен. Това предложение се съдържа в законодателни промени в Закона за храните, подготвени от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 

Промените, които бяха представени днес, са разработени съвместно със съюз "Произведено в България" и Национален съюз на земеделските кооперации в България и са мотивирани с борбата срещу двойния стандарт на храните.

Сред предложенията е и изискването за сертификат, което да се изисква и когато храните от една и съща марка се произвеждат едновременно на територията на България и извън нея - за водеща ще се приема страната, в която е направена първата регистрация, предвиждат авторите на законопроекта.

 
Големите компании за производство на храни обаче имат заводи, разпръснати из целия ЕС, а продуктите, които произвеждат, са съобразени с местния вкус и покупателни способности на съответния пазар.

Документът, който задължително ще се издава от регулатора в съответната държава, трябва да придружава всяка храна, внесена отделно за търговски цели, независимо в какво количество. 

"Промените, които предлагаме на българския парламент са в синхрон с приетия от Европейския парламент доклад, в който официално се признават двойни стандарти при храните. Ако бъдат приети българските потребители ще имат възможност да консумират храни със същото качество, като останалите граждани на ЕС", заяви шефът на АИКБ Васил Велев.

Предложеният законопроект предвижда Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) да отговаря за проверката и регистрацията на сертификатите. Пак на нея се възлага да забранява продажбата на храна или да разпорежда изтеглянето им от пазара, ако установи, че са без сертификати.
    
При първо нарушение санкциите ще са в размер от 1% до 3% от годишния оборот на фирмата, а при повторно от 5 до 10 на сто, пише в законопроекта.


    
Според авторите промените в Закона за храните ще доведат до увеличаване на административната тежест, но само при дългите вериги на доставки и за производителите на храни, които са извън територията на България. 
    
Авторите на промените смятат, че не може да се чака от Брюксел да реши проблема с двойните стандарти при храните, а "българската държава е тази, която трябва да пази интересите на собствената си икономика и потребители". 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Как трябва да постъпи Брюксел, след като Великобритания гласува да не напуска Европейския съюз без сделка?