Ad Config - Website header

 

Article_top

От догодина деца с един или двама починали родители ще получават месечна помощ, реши парламентът днес с приемането на първо четене на промени в Закона за семейни помощи за деца. Условието е те да нямат право на наследствена пенсия поради липсата на съответния изискуем осигурителен стаж на починалия родител. Допълнителните 4 милиона лева за тази цел вече са предвидени в бюджета на НОИ за 2019 г.

Целта на помощта е да осигури достъп до финансова помощ при равни условия за всички деца без право на наследствена пенсия.

Новата месечна помощ ще може да се получава и с другите видове месечна помощи за деца, които им се полагат по закона, обясни заместник-председателят на социалната комисия Светлана Ангелова, цитирана от Нова телевизия. Лицата, на които е отпусната новата помощ, няма да получават персонална пенсия.

Парите ще се предоставят на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето. Те, както и детето, следва да живеят постоянно в страната.

Условията детето да получава парите са две - да не е настанено в приемно семейство и да не получава наследствена пенсия. Освен това трябва да посещава редовно подготвителните групи в детските градини или в училищата за задължително предучилищно образование; до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно да посещава училище, да има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното му състояние.

Децата, чиито починали родители не са придобили необходимия осигурителен стаж, нямат право на наследствена пенсия. За тях Кодексът за социално осигуряване и подзаконовата уредба предвиждат възможност за отпускане на персонална пенсия, но има сериозно ограничително условие - годишният доход на член от семейството да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсия.

Размерът на гарантирания минимален доход до края на 2017 г. е 65 лева, а от 2018 г. - 75 лева. Това е сериозно ограничение, поради което към 31 декември 2017 г. само 2693 деца до 20-годишна възраст получават персонални пенсии.

 

От догодина деца с един или двама починали родители ще получават месечна помощ, реши парламентът днес с приемането на първо четене на промени в Закона за семейни помощи за деца. Условието е те да нямат право на наследствена пенсия поради липсата на съответния изискуем осигурителен стаж на починалия родител. Допълнителните 4 милиона лева за тази цел вече са предвидени в бюджета на НОИ за 2019 г.

Целта на помощта е да осигури достъп до финансова помощ при равни условия за всички деца без право на наследствена пенсия.

Новата месечна помощ ще може да се получава и с другите видове месечна помощи за деца, които им се полагат по закона, обясни заместник-председателят на социалната комисия Светлана Ангелова, цитирана от Нова телевизия. Лицата, на които е отпусната новата помощ, няма да получават персонална пенсия.

Парите ще се предоставят на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето. Те, както и детето, следва да живеят постоянно в страната.

Условията детето да получава парите са две - да не е настанено в приемно семейство и да не получава наследствена пенсия. Освен това трябва да посещава редовно подготвителните групи в детските градини или в училищата за задължително предучилищно образование; до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно да посещава училище, да има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното му състояние.

Децата, чиито починали родители не са придобили необходимия осигурителен стаж, нямат право на наследствена пенсия. За тях Кодексът за социално осигуряване и подзаконовата уредба предвиждат възможност за отпускане на персонална пенсия, но има сериозно ограничително условие - годишният доход на член от семейството да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсия.

Размерът на гарантирания минимален доход до края на 2017 г. е 65 лева, а от 2018 г. - 75 лева. Това е сериозно ограничение, поради което към 31 декември 2017 г. само 2693 деца до 20-годишна възраст получават персонални пенсии.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Какво очаквате да се случи на новодомците от ГЕРБ?