Ad Config - Website header

 

Article_top

Правителството прекратява процедурата за концесия на летище Пловдив. Предложението е на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, след като класираният на първо място участник е информирал за "невъзможността да сключи концесионен договор".  

Процедурата бе открита с Решение № 1120 на Министерския съвет от 30 декември 2016 г. Министерският съвет е определил за концесионер участника в процедурата за предоставяне на концесия – Обединение (Консорциум) между китайската компания "Хайнан" и "Пловдив еърпорт инвест", припомня в съобщението правителствената пресслужба.

 

Процедурата е открита и следва да приключи при условията на отменения Закон за концесиите, който даваше възможност на правителството да реши дали да предпочете втория участник.

Налице е съществена разлика в офертите на участниците, класирани съответно на първо и второ място, както следва:

1.1. размер на инвестициите:

1.1.1. класиран на първо място участник – Обединение (консорциум) между "Хайнан" и "Пловдив еърпорт инвест", за срока на концесията – инвестиции в размер на 79 083 000 евро (седемдесет и девет милиона, осемдесет и три хиляди евро) без ДДС;

1.1.2. класиран на второ място участник – Консорциум "Летище Пловдив", за срока на концесията – инвестиции в размер 65 513 475 евро (шестдесет и пет милиона петстотин и тринадесет хиляди четиристотин седемдесет и пет евро) без ДДС;

1.2. размер на концесионното плащане:

1.2.1. класиран на първо място участник – Обединение (консорциум) между "Хайнан" и "Пловдив еърпорт инвест": фиксирана част на годишните концесионни плащания – 600 000 (шестстотин хиляди) лева без ДДС;

1.2.2. класиран на второ място участник: Консорциум "Летище Пловдив": фиксирана част на годишните концесионни плащания – 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева без ДДС.

Новият Закон за концесиите е приет след приемане на решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на летище Пловдив. Икономически и правно оправдано е процедурата за предоставяне на концесия на летище Пловдив да бъде проведена при условията и по реда на новия Закон за концесиите, казват от МС. 

Сключването на концесионен договор, който ще се подчинява на правилата на отменен Закон и на отменено право на Европейския съюз в тази област, при приети и влезли в сила към датата на сключване на договора на нов Закон за концесиите, които въвеждат нови правила на Европейския съюз в тази област, не са предпоставка за трайното, устойчиво и безпроблемно развитие на концесията, се казва в прессъобщението.

 
ИКОНОМИКА летище пловдив

Правителството прекратява процедурата за концесия на летище Пловдив. Предложението е на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, след като класираният на първо място участник е информирал за "невъзможността да сключи концесионен договор".  

Процедурата бе открита с Решение № 1120 на Министерския съвет от 30 декември 2016 г. Министерският съвет е определил за концесионер участника в процедурата за предоставяне на концесия – Обединение (Консорциум) между китайската компания "Хайнан" и "Пловдив еърпорт инвест", припомня в съобщението правителствената пресслужба.

 

Процедурата е открита и следва да приключи при условията на отменения Закон за концесиите, който даваше възможност на правителството да реши дали да предпочете втория участник.

Налице е съществена разлика в офертите на участниците, класирани съответно на първо и второ място, както следва:

1.1. размер на инвестициите:

1.1.1. класиран на първо място участник – Обединение (консорциум) между "Хайнан" и "Пловдив еърпорт инвест", за срока на концесията – инвестиции в размер на 79 083 000 евро (седемдесет и девет милиона, осемдесет и три хиляди евро) без ДДС;

1.1.2. класиран на второ място участник – Консорциум "Летище Пловдив", за срока на концесията – инвестиции в размер 65 513 475 евро (шестдесет и пет милиона петстотин и тринадесет хиляди четиристотин седемдесет и пет евро) без ДДС;

1.2. размер на концесионното плащане:

1.2.1. класиран на първо място участник – Обединение (консорциум) между "Хайнан" и "Пловдив еърпорт инвест": фиксирана част на годишните концесионни плащания – 600 000 (шестстотин хиляди) лева без ДДС;

1.2.2. класиран на второ място участник: Консорциум "Летище Пловдив": фиксирана част на годишните концесионни плащания – 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева без ДДС.

Новият Закон за концесиите е приет след приемане на решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на летище Пловдив. Икономически и правно оправдано е процедурата за предоставяне на концесия на летище Пловдив да бъде проведена при условията и по реда на новия Закон за концесиите, казват от МС. 

Сключването на концесионен договор, който ще се подчинява на правилата на отменен Закон и на отменено право на Европейския съюз в тази област, при приети и влезли в сила към датата на сключване на договора на нов Закон за концесиите, които въвеждат нови правила на Европейския съюз в тази област, не са предпоставка за трайното, устойчиво и безпроблемно развитие на концесията, се казва в прессъобщението.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Как трябва да постъпи Брюксел, след като Великобритания гласува да не напуска Европейския съюз без сделка?