Ad Config - Website header

 

Article_top

След недоволството на няколко работодателски организации, и от ИКТ индустрията изразиха "сериозно безпокойство" заради намеренията за повишаване на максималния осигурителен доход на 3000 лева - от сегашните 2600 лева. Решението за това бе обявено след среща между премиера Бойко Борисов и представители на двата големи синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа", на която не присъстваше социалният министър и не бе обсъдено преди това с бизнеса.

В свое писмо, адресирано до премиера и вицепремиера Валери Симеонов, "надзорник" за данъчната и социална политика, Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и ИКТ Клъстер изразяват опасенията си, че "една такава промяна ще има осезаемо негативен ефект върху цялостния инвестиционен климат в страната, както и върху този сектор с висока добавена стойност и възможността му за растеж".

"В основата на този растеж е капацитетът ни да създадем стратегическа индустрия, базирана на стратегически талант, който е глобално конвертируем и за чието създаване, задържане и обратно привличане в страната работим активно. Като социално отговорна индустрия и добри данъкоплатци, подкрепяме осигуряването на по-добри условия за достойни старини, но не с цената на този погрешен модел и не с цената на противопоставяне на отделни групи хора в нашето общество", се казва в писмото.

От бизнеса, свързан с информационните технологии, посочват, че не е разумно да се демотивира група, която получава повече, защото произвежда повече, а обратното - "да се стремим към повишаване на броя, мотивацията и производителността на този генератор на високи приходи". Това е и пътят да се осигури траен източник на ресурс, който да се преразпределя, включително и към пенсионерите, отбелязват в обръщението си.

Решението да се увеличи прага на пенсиите, поднесено едновременно с повишаването на максималния осигурителен доход, би могло да се възприеме като противопоставяне на отделни групи хора и да засили острото усещане за несправедливост, да подкопае доверието в институциите и да застраши функционирането на държавността на системно равнище.

Работодателите отбелязват, че в течение на години "бюджетен излишък се взема от генериращите висока добавена стойност, вместо да се инвестира в увеличаване на техния брой чрез инвестиции в образователната система за подготовка на повече специалисти".

В писмото се казва, че от намерението на правителството ще бъдат засегнати близо 148 000 души, от които една трета са заети в индустрията на високите технологии.

Бихме искали да обърнем внимание, че съществува реална опасност от отлив на висококвалифицирани специалисти, който предвид съществуващия дефицит на кадри, не би могъл да бъде компенсиран по никакъв начин. Естествено, след отлива на специалисти ще ги последват и компаниите, които ще предприемат активни действия по преразпределение на своите разходи за заплати чрез наемане на повече хора в зони с по-добри икономически условия – например свободните икономически зони край Скопие и Ниш, се казва в писмото.

В становището са посочени няколко негативни ефекта, в случай че прагът бъде увеличен от 2600 на 3000 лева, в комбинация с обсъжданото увеличение на вноските по задължителното здравно осигуряване.

Вместо да се акумулират повече средства, постъпленията ще намалеят.

Ще бъдат редуцирани, дори прекратени инвестициите от страна на компаниите в допълнително обучение и нови кадри в бизнеса, за развитие и мотивация на персонала. Ще намалее капацитетът на фирмите да отделят средства, ресурси и време за участие в социално отговорни кампании.

Противоречивите действия на правителството водят до непредвидимост на средата, което се отразява както на българските компании, така и на привличането на потенциални чуждестранни инвеститори. 

Промяната неизбежно ще рефлектира и върху цените на ИКТ продуктите и услугите, което ще се отрази на конкурентоспособността на българската икономика на най-базисно равнище.

В края на писмото се напомня, че "толкова чувствителна тема" следва да се комуникира и с бизнеса, който е пряко засегнат.

Повишаването на осигурителния праг ще увеличи приходите в НОИ, тъй като годишният недостиг на парите за пенсии надхвърля 4 милиарда лева.

 
Снимка Клуб Z

След недоволството на няколко работодателски организации, и от ИКТ индустрията изразиха "сериозно безпокойство" заради намеренията за повишаване на максималния осигурителен доход на 3000 лева - от сегашните 2600 лева. Решението за това бе обявено след среща между премиера Бойко Борисов и представители на двата големи синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа", на която не присъстваше социалният министър и не бе обсъдено преди това с бизнеса.

В свое писмо, адресирано до премиера и вицепремиера Валери Симеонов, "надзорник" за данъчната и социална политика, Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и ИКТ Клъстер изразяват опасенията си, че "една такава промяна ще има осезаемо негативен ефект върху цялостния инвестиционен климат в страната, както и върху този сектор с висока добавена стойност и възможността му за растеж".

"В основата на този растеж е капацитетът ни да създадем стратегическа индустрия, базирана на стратегически талант, който е глобално конвертируем и за чието създаване, задържане и обратно привличане в страната работим активно. Като социално отговорна индустрия и добри данъкоплатци, подкрепяме осигуряването на по-добри условия за достойни старини, но не с цената на този погрешен модел и не с цената на противопоставяне на отделни групи хора в нашето общество", се казва в писмото.

От бизнеса, свързан с информационните технологии, посочват, че не е разумно да се демотивира група, която получава повече, защото произвежда повече, а обратното - "да се стремим към повишаване на броя, мотивацията и производителността на този генератор на високи приходи". Това е и пътят да се осигури траен източник на ресурс, който да се преразпределя, включително и към пенсионерите, отбелязват в обръщението си.

Решението да се увеличи прага на пенсиите, поднесено едновременно с повишаването на максималния осигурителен доход, би могло да се възприеме като противопоставяне на отделни групи хора и да засили острото усещане за несправедливост, да подкопае доверието в институциите и да застраши функционирането на държавността на системно равнище.

Работодателите отбелязват, че в течение на години "бюджетен излишък се взема от генериращите висока добавена стойност, вместо да се инвестира в увеличаване на техния брой чрез инвестиции в образователната система за подготовка на повече специалисти".

В писмото се казва, че от намерението на правителството ще бъдат засегнати близо 148 000 души, от които една трета са заети в индустрията на високите технологии.

Бихме искали да обърнем внимание, че съществува реална опасност от отлив на висококвалифицирани специалисти, който предвид съществуващия дефицит на кадри, не би могъл да бъде компенсиран по никакъв начин. Естествено, след отлива на специалисти ще ги последват и компаниите, които ще предприемат активни действия по преразпределение на своите разходи за заплати чрез наемане на повече хора в зони с по-добри икономически условия – например свободните икономически зони край Скопие и Ниш, се казва в писмото.

В становището са посочени няколко негативни ефекта, в случай че прагът бъде увеличен от 2600 на 3000 лева, в комбинация с обсъжданото увеличение на вноските по задължителното здравно осигуряване.

Вместо да се акумулират повече средства, постъпленията ще намалеят.

Ще бъдат редуцирани, дори прекратени инвестициите от страна на компаниите в допълнително обучение и нови кадри в бизнеса, за развитие и мотивация на персонала. Ще намалее капацитетът на фирмите да отделят средства, ресурси и време за участие в социално отговорни кампании.

Противоречивите действия на правителството водят до непредвидимост на средата, което се отразява както на българските компании, така и на привличането на потенциални чуждестранни инвеститори. 

Промяната неизбежно ще рефлектира и върху цените на ИКТ продуктите и услугите, което ще се отрази на конкурентоспособността на българската икономика на най-базисно равнище.

В края на писмото се напомня, че "толкова чувствителна тема" следва да се комуникира и с бизнеса, който е пряко засегнат.

Повишаването на осигурителния праг ще увеличи приходите в НОИ, тъй като годишният недостиг на парите за пенсии надхвърля 4 милиарда лева.

Коментари

Точно така

Крайно несправедливо е, ще рухнат устоите на икономиката ни, ако работодателите добавят по 75 лв. към осигуровките на служителите си със заплати 3000 лв и нагоре. А иначе е безкрайно справедливо и морално на мен всеки месец да ми вземат от пенсията над 300 лв в продължение на години, въпреки че съм плащал по-високи осигуровки от сегашните. Тъй де!
i l's picture
i l
ivanll

Малко по-високи осигуровки,

Малко по-високи осигуровки, но малко по-високи болнични, обезщетения, майчински и пенсии(евентуално ако доживеем). Не е болка за умиране.

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Как трябва да постъпи Брюксел, след като Великобритания гласува да не напуска Европейския съюз без сделка?