Ad Config - Website header

 

Article_top

От днес влиза в сила ново обозначение за горивата, продавани по бензиностанциите в ЕС. Занапред знаците за бензин ще бъдат кръгли, за дизел - квадратни, а за газ - ромбоидни, съобщава БТА.

Променят се също цветовете на обозначенията - те ще бъдат с черни надписи и геометрични фигури на бял фон. Променят се имената на горивата, като бензин А95-Е10 се преименува на Е10, А98-Е5 става Е5, дизел 10S ще се нарича В5, а само втечненият газ запазва обозначението си LPG.

Предвижда се новите обозначения да бъдат въведени също в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония, Сърбия, Швейцария и Турция. Според правилата новите знаци трябва да бъдат поставяни "на съответните колонки и техните накрайници" по бензиностанциите, както и "върху капачките или в непосредствена близост до капачките на резервоарите на моторните превозни средства, за които е препоръчано да се използва това гориво и които са съвместими с него".

Те трябва да фигурират и в ръководствата за употреба на превозни средства, пуснати на пазара след 18 ноември 2016 г., пише в директивата, приета преди четири години. 

Става дума за директивата за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. Използването им и пригодността им към различните видове автомобили са начини да се намалят въглеродните емисии от автомобилния транспорт.

През последните години разнообразието от алтернативни горива се е увеличило, посочва Европейската комисия, и за да улесни избора на потребителите, ЕС въвежда хармонизирани обозначения във всички свои страни членки.

Така пътуващите с кола в ЕС ще избегнат зареждане на резервоарите си с погрешен тип гориво и ще са информирани за начина, по който автомобилите им въздействат върху околната среда.

За разлика от европейските регламенти, които държавите членки са длъжни да прилагат пряко, директивите са актове, за чието прилагане е необходимо да бъде прието национално законодателство.

В член 11 на директивата се посочва, че 18 ноември 2016 година е крайният срок за държавите членки да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими да я приложат. 

Европейската комисия е започнала процедура за нарушение срещу България, за това че не е въвела навреме въпросната директива, научи Клуб Z от правителствен източник.

По думите му "директивата засяга широк спектър от въпроси в компетенциите на няколко ведомства" и е свръзана с промени в много закони. Последните от тях са били в Закона за енергетиката, който е приет на Народното събрание.

България чака становище от Европейската комисия дали той правилно транспонира директивата и тогава ще бъде готова да я приложи, т.е. Комисията да закрие процедурата за нарушение срещу страната ни.

Членовете от закона за наименованията на горивата не са били спорни и са били приети, подчерта източникът.

Ключови думи
 
Снимка БГНЕС

От днес влиза в сила ново обозначение за горивата, продавани по бензиностанциите в ЕС. Занапред знаците за бензин ще бъдат кръгли, за дизел - квадратни, а за газ - ромбоидни, съобщава БТА.

Променят се също цветовете на обозначенията - те ще бъдат с черни надписи и геометрични фигури на бял фон. Променят се имената на горивата, като бензин А95-Е10 се преименува на Е10, А98-Е5 става Е5, дизел 10S ще се нарича В5, а само втечненият газ запазва обозначението си LPG.

Предвижда се новите обозначения да бъдат въведени също в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония, Сърбия, Швейцария и Турция. Според правилата новите знаци трябва да бъдат поставяни "на съответните колонки и техните накрайници" по бензиностанциите, както и "върху капачките или в непосредствена близост до капачките на резервоарите на моторните превозни средства, за които е препоръчано да се използва това гориво и които са съвместими с него".

Те трябва да фигурират и в ръководствата за употреба на превозни средства, пуснати на пазара след 18 ноември 2016 г., пише в директивата, приета преди четири години. 

Става дума за директивата за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. Използването им и пригодността им към различните видове автомобили са начини да се намалят въглеродните емисии от автомобилния транспорт.

През последните години разнообразието от алтернативни горива се е увеличило, посочва Европейската комисия, и за да улесни избора на потребителите, ЕС въвежда хармонизирани обозначения във всички свои страни членки.

Така пътуващите с кола в ЕС ще избегнат зареждане на резервоарите си с погрешен тип гориво и ще са информирани за начина, по който автомобилите им въздействат върху околната среда.

За разлика от европейските регламенти, които държавите членки са длъжни да прилагат пряко, директивите са актове, за чието прилагане е необходимо да бъде прието национално законодателство.

В член 11 на директивата се посочва, че 18 ноември 2016 година е крайният срок за държавите членки да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими да я приложат. 

Европейската комисия е започнала процедура за нарушение срещу България, за това че не е въвела навреме въпросната директива, научи Клуб Z от правителствен източник.

По думите му "директивата засяга широк спектър от въпроси в компетенциите на няколко ведомства" и е свръзана с промени в много закони. Последните от тях са били в Закона за енергетиката, който е приет на Народното събрание.

България чака становище от Европейската комисия дали той правилно транспонира директивата и тогава ще бъде готова да я приложи, т.е. Комисията да закрие процедурата за нарушение срещу страната ни.

Членовете от закона за наименованията на горивата не са били спорни и са били приети, подчерта източникът.

Коментари

Елементарна журналистика

Коя е директивата?
В кой български нормативен акт е заложен този срок?
Кой съблюдава за спазването на това изискване?

Нещо журналистите, малко да се понапънете, ама не можете нали

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията