Ad Config - Website header

 

Article_top

Месец и половина преди края на годината властта започна да се разплаща за стари задължения - например за половината от изстреляни противоградни ракети и за учители, замествали свои колеги или водили децата в музеи. 

602 000 лева за образование

Близо 602 хиляди лева (601 802 лeва) са отпуснати за националните програми "Оптимизация на училищната мрежа", "Осигуряване на съвременна образователна среда" и "Без свободен час".

За "Оптимизация на училищната мрежа" средствата за окончателно плащане на извършените разходи по проектите на 8 общини са 63 666 лева. Дейностите са започнали още миналата година и целят осигуряване на по-добри условия за обучение и възпитание на учениците след извършена оптимизация на мрежата от училища.

За "Осигуряване на съвременна образователна среда" се предоставят средства по два модула. За "Модернизиране на системата на професионалното образование" са отпуснати 172 638 лв. за окончателно плащане на осем училища, където са били ремонтирани и оборудвани различни кабинети, осигурени са били учебни видеофилми и софтуер, и както и транспорт за различни практики.

За модула "Музеите като образователна среда" кабинетът дава 119 659 лв. за проекти на 56 училища - за провеждане на учебни часове в музеите за класовете от началния и прогимназиалния етап на основното образование. За "Без свободен час" се предоставят 245 839 лева за изплащане на реално взети учебни часове от учители, замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна група за периода 01.05.2018 г. - 30.06.2018 г. 

Над 3,5 милиона лева са осигурени за допълнителни възнаграждения на директори на училища и детски градини за "постигнати резултати", както пише в прессъобщението на Министерския съвет. 

Одобрени са и 1,3 млн. лева допълнителни средства за националната научна програма "Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина" (БиоАктивМед). Изследванията в рамките на програмата се очаква да доведат до създаване на нови и съществено подобрени продукти, получени от природни източници.

Най-много дългове - за противоградовите ракети

Освен това правителството разреши и допълнителни разходи в размер на 4 374 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г., за да се разплати ведомството за доставени противоградови ракети.

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" извършва дейности по защита на земеделската продукция в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен на площ над 17 милиона декара. В началото на активният сезон по градозащита за 2018 г. агенцията разполагаше с 8608 противоградови ракети, от които 3608 - остатък от сезон 2017 г. и 5000 бяха доставени през месец април.

Високата честота и интензивност на градовите процеси през този сезон наложиха изразходването на много по-голям брой ракети в сравнение с предходните години. През 2018 г. до момента са заявени и доставени 14 068 броя ракети за 10 128 960 лева. На изпълнителя по договора досега са платени малко над половината - 5 760 000 лева с ДДС.

Остават дължими още 413 374 000 лева с ДДС, разпределени за противоградови ракети на стойност 4 368 960 лв. и за транспорт на ракетите през годината - 5040 лв.

И за експертизи на вещи лица

С друго свое постановление на МВР се разрешават нови разходи до 8 милиона лева, за да плати за извършени експертизи от вещи лица и преводачески услуги, свързани с работата по наказателни производства. 

 

Месец и половина преди края на годината властта започна да се разплаща за стари задължения - например за половината от изстреляни противоградни ракети и за учители, замествали свои колеги или водили децата в музеи. 

602 000 лева за образование

Близо 602 хиляди лева (601 802 лeва) са отпуснати за националните програми "Оптимизация на училищната мрежа", "Осигуряване на съвременна образователна среда" и "Без свободен час".

За "Оптимизация на училищната мрежа" средствата за окончателно плащане на извършените разходи по проектите на 8 общини са 63 666 лева. Дейностите са започнали още миналата година и целят осигуряване на по-добри условия за обучение и възпитание на учениците след извършена оптимизация на мрежата от училища.

За "Осигуряване на съвременна образователна среда" се предоставят средства по два модула. За "Модернизиране на системата на професионалното образование" са отпуснати 172 638 лв. за окончателно плащане на осем училища, където са били ремонтирани и оборудвани различни кабинети, осигурени са били учебни видеофилми и софтуер, и както и транспорт за различни практики.

За модула "Музеите като образователна среда" кабинетът дава 119 659 лв. за проекти на 56 училища - за провеждане на учебни часове в музеите за класовете от началния и прогимназиалния етап на основното образование. За "Без свободен час" се предоставят 245 839 лева за изплащане на реално взети учебни часове от учители, замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна група за периода 01.05.2018 г. - 30.06.2018 г. 

Над 3,5 милиона лева са осигурени за допълнителни възнаграждения на директори на училища и детски градини за "постигнати резултати", както пише в прессъобщението на Министерския съвет. 

Одобрени са и 1,3 млн. лева допълнителни средства за националната научна програма "Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина" (БиоАктивМед). Изследванията в рамките на програмата се очаква да доведат до създаване на нови и съществено подобрени продукти, получени от природни източници.

Най-много дългове - за противоградовите ракети

Освен това правителството разреши и допълнителни разходи в размер на 4 374 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г., за да се разплати ведомството за доставени противоградови ракети.

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" извършва дейности по защита на земеделската продукция в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен на площ над 17 милиона декара. В началото на активният сезон по градозащита за 2018 г. агенцията разполагаше с 8608 противоградови ракети, от които 3608 - остатък от сезон 2017 г. и 5000 бяха доставени през месец април.

Високата честота и интензивност на градовите процеси през този сезон наложиха изразходването на много по-голям брой ракети в сравнение с предходните години. През 2018 г. до момента са заявени и доставени 14 068 броя ракети за 10 128 960 лева. На изпълнителя по договора досега са платени малко над половината - 5 760 000 лева с ДДС.

Остават дължими още 413 374 000 лева с ДДС, разпределени за противоградови ракети на стойност 4 368 960 лв. и за транспорт на ракетите през годината - 5040 лв.

И за експертизи на вещи лица

С друго свое постановление на МВР се разрешават нови разходи до 8 милиона лева, за да плати за извършени експертизи от вещи лица и преводачески услуги, свързани с работата по наказателни производства. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Как трябва да се явят партиите от десния политически спектър на изборите за европейски парламент?