Ad Config - Website header

 

Article_top

Изключително неравномерно разпределение на кардиологичните болници, като основният поток от пациенти минава пред три от лечебните заведения, в които се извършват половината от всички сърдечни операции. Въпреки че се предполага, че ортопедични отделения и съответно ортопедични операции се извършват в цялата страна, обемът на дейностите в клиниките варира - от една операция годишно до над 1000.

Това показват обобщените данни от втората част на индекса на болниците в България, съвместна инициатива на "Галъп интърнешънъл" и clinica.bg. Целта на проекта е да даде повече прозрачност при извършването и финансирането на лечението на социално значими заболявания.

В тази част данните са за кардиохуриргията и ортопедията.

КАРДИОХИРУГИЯ

6019 са сърдечните операции през изминалата година в България, които е финансирала НЗОК. Те са направени в 10 болници. Разположението им в страната обаче е крайно неравномерно. Шест от клиниките по кардиохирургия се намират в София. Останалите 4 са в Пловдив, Плевен, Варна и Бургас. Единствената болница за детски кардиохирургични операции - НКБ, отново е в столицата.

Освен географските диспропорции големи са и различията в броя на пациентите, които минават през клиниките, показва данните в „Индекс на болниците“. Основният поток от пациентите се лекува в три болници – „Св. Екатерина", „Аджъбадем Токуда" в София и „Св. Георги" в Пловдив. В първата се извършват над 1300 операции годишно, във втората малко над хиляда, а в третата над 700. Или общо лекарите в тях правят 3000 от всички интервенции.

В останалите 7 болници се извършват 2000 операции. Броят на интервенциите обаче е пряко свързан с качеството на тази дейност. Според медицинския стандарт за кардиохирургия, който предстои да се приеме отново от МЗ, едно отделение трябва да има минимум 250 интервенции на година, за да има право да извършва сърдечни операции. Не е ясно дали всички болници отговарят на този критерий, според дейността им по НЗОК това не е така. Друга особеност, която показват цифрите е, че в някои от болниците се правят малко на брой операции по по-евтините пътеки, а по-голям брой по по-скъпите. Този феномен се наблюдава както при частни, така и при държавни болници.

Къде колко сърдечни операции се правят

ОРТОПЕДИЯ и ТРАВМАТОЛОГИЯ

Общо 77 548 операции са осъществени в областта на ортопедията през миналата година, които е финансирала НЗОК у нас. Те са извършени в 95 болници в страната, показват данните от „Индекс на болниците“. Не всички обаче осъществяват пълна гама от медицинските дейности. В 42 или половината от всички болници се провеждат най-големите операции на долен крайник, а едва в 33 – се извършват най-големите операции на горен крайник.

Изключително неравномерен е обемът на дейностите в отделните клиники, той варира от една операция по някои клинични пътеки за цяла година до над 1000. Сред тях очаквано са най-големите държавни болници с традиции от години в тази дейност като „Пирогов“ и „Св. Георги“ в Пловдив, така и нови частни структури като „Софиямед“ в столицата, „Пълмед“ и „Еврохоспитал“ в Пловдив. В същото време в някои от клиниките общият обем на дейността по НЗОК за година е под 150 операции, въпреки че толкова са заложени като изискване в медицинския стандарт на операционна маса.

Къде и колко ортопедични операции се правят

* - В колона едно са събрани отчетените случаи по КП 217, 217.1, 217.2 и 217.3
** - % на най-големите операции отразява съотношението на случаите по КП 217.2 и 217.3 от общия сбор на случаите в колона едно
*** - % отразява отношението на случаите по КП 221 от КП 220

 

* „Индекс на болниците" е съвместна инициатива на „Галъп интернешънъл" и специализирания сайт clinica.bg. Консултант на проекта е проф. Петко Салчев, ключов експерт в здравеопазването. Целта на инициативата е да даде повече прозрачност за дейността на лечебните заведения при някои социално значими диагнози. Това увеличава възможностите за извършване на по-добре информиран избор за лечение при пациентите и заостря вниманието на специалистите върху постигането на по-добри резултати при осъществяването на медицинската дейност.

През месец юни бе публикуван първи етап от Индекса - в две части. Първата показа обективните данни за броя лечебни заведения, които оперират в областта на неврологията, онкологията и кардиологията, както и на обема дейност, което всяко едно от тях е извършило през изминалата 2017 г. Освен количествени, в тази част са въведени и качествени показатели за всяка от трите медицински области. Данните за реализирането на тази част от индекса бяха предоставени от НЗОК.

Втората част на индекса даде субективната нагласа на пациентите, които са претърпели лечение в болница през изминалите пет години. Тя е осъществена чрез извършването на национално представително проучване от социологическата агенция „Галъп интернешънъл".

Това са първите стъпки в осъществяването на подобен индекс у нас. През следващите месеци предстои той да бъде усъвършенстван с увеличаване, както на броя медицински области, така и на качествените показатели за всяка една от тях. Резултатите ще бъдат представяни ежегодно и ще бъдат постоянно достъпни за обществеността.

 
Снимки 2 МЕДИЦИНА ЗДРАВЕ операциялекари   снимка Болница ТракияСтара Загора Cropped

Изключително неравномерно разпределение на кардиологичните болници, като основният поток от пациенти минава пред три от лечебните заведения, в които се извършват половината от всички сърдечни операции. Въпреки че се предполага, че ортопедични отделения и съответно ортопедични операции се извършват в цялата страна, обемът на дейностите в клиниките варира - от една операция годишно до над 1000.

Това показват обобщените данни от втората част на индекса на болниците в България, съвместна инициатива на "Галъп интърнешънъл" и clinica.bg. Целта на проекта е да даде повече прозрачност при извършването и финансирането на лечението на социално значими заболявания.

В тази част данните са за кардиохуриргията и ортопедията.

КАРДИОХИРУГИЯ

6019 са сърдечните операции през изминалата година в България, които е финансирала НЗОК. Те са направени в 10 болници. Разположението им в страната обаче е крайно неравномерно. Шест от клиниките по кардиохирургия се намират в София. Останалите 4 са в Пловдив, Плевен, Варна и Бургас. Единствената болница за детски кардиохирургични операции - НКБ, отново е в столицата.

Освен географските диспропорции големи са и различията в броя на пациентите, които минават през клиниките, показва данните в „Индекс на болниците“. Основният поток от пациентите се лекува в три болници – „Св. Екатерина", „Аджъбадем Токуда" в София и „Св. Георги" в Пловдив. В първата се извършват над 1300 операции годишно, във втората малко над хиляда, а в третата над 700. Или общо лекарите в тях правят 3000 от всички интервенции.

В останалите 7 болници се извършват 2000 операции. Броят на интервенциите обаче е пряко свързан с качеството на тази дейност. Според медицинския стандарт за кардиохирургия, който предстои да се приеме отново от МЗ, едно отделение трябва да има минимум 250 интервенции на година, за да има право да извършва сърдечни операции. Не е ясно дали всички болници отговарят на този критерий, според дейността им по НЗОК това не е така. Друга особеност, която показват цифрите е, че в някои от болниците се правят малко на брой операции по по-евтините пътеки, а по-голям брой по по-скъпите. Този феномен се наблюдава както при частни, така и при държавни болници.

Къде колко сърдечни операции се правят

ОРТОПЕДИЯ и ТРАВМАТОЛОГИЯ

Общо 77 548 операции са осъществени в областта на ортопедията през миналата година, които е финансирала НЗОК у нас. Те са извършени в 95 болници в страната, показват данните от „Индекс на болниците“. Не всички обаче осъществяват пълна гама от медицинските дейности. В 42 или половината от всички болници се провеждат най-големите операции на долен крайник, а едва в 33 – се извършват най-големите операции на горен крайник.

Изключително неравномерен е обемът на дейностите в отделните клиники, той варира от една операция по някои клинични пътеки за цяла година до над 1000. Сред тях очаквано са най-големите държавни болници с традиции от години в тази дейност като „Пирогов“ и „Св. Георги“ в Пловдив, така и нови частни структури като „Софиямед“ в столицата, „Пълмед“ и „Еврохоспитал“ в Пловдив. В същото време в някои от клиниките общият обем на дейността по НЗОК за година е под 150 операции, въпреки че толкова са заложени като изискване в медицинския стандарт на операционна маса.

Къде и колко ортопедични операции се правят

* - В колона едно са събрани отчетените случаи по КП 217, 217.1, 217.2 и 217.3
** - % на най-големите операции отразява съотношението на случаите по КП 217.2 и 217.3 от общия сбор на случаите в колона едно
*** - % отразява отношението на случаите по КП 221 от КП 220

 

* „Индекс на болниците" е съвместна инициатива на „Галъп интернешънъл" и специализирания сайт clinica.bg. Консултант на проекта е проф. Петко Салчев, ключов експерт в здравеопазването. Целта на инициативата е да даде повече прозрачност за дейността на лечебните заведения при някои социално значими диагнози. Това увеличава възможностите за извършване на по-добре информиран избор за лечение при пациентите и заостря вниманието на специалистите върху постигането на по-добри резултати при осъществяването на медицинската дейност.

През месец юни бе публикуван първи етап от Индекса - в две части. Първата показа обективните данни за броя лечебни заведения, които оперират в областта на неврологията, онкологията и кардиологията, както и на обема дейност, което всяко едно от тях е извършило през изминалата 2017 г. Освен количествени, в тази част са въведени и качествени показатели за всяка от трите медицински области. Данните за реализирането на тази част от индекса бяха предоставени от НЗОК.

Втората част на индекса даде субективната нагласа на пациентите, които са претърпели лечение в болница през изминалите пет години. Тя е осъществена чрез извършването на национално представително проучване от социологическата агенция „Галъп интернешънъл".

Това са първите стъпки в осъществяването на подобен индекс у нас. През следващите месеци предстои той да бъде усъвършенстван с увеличаване, както на броя медицински области, така и на качествените показатели за всяка една от тях. Резултатите ще бъдат представяни ежегодно и ще бъдат постоянно достъпни за обществеността.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой трябва да поеме "Левски"?