Ad Config - Website header

 

Article_top

Чарът на класическия либерализъм се крие в неговото, бих казал, апатично отношение към личния живот на гражданите; то е позволяващо, а не настояващо. Казвам чар, понеже в незаинтересоваността човек намира и известно естетическо удоволствие. Красотата не предизвиква интерес, а спокойно признание. Моралът не изхожда от интереса на тази или онази група. Всеобхватността на естеството му го прави несъвместим с всякакъв истеричен активизъм. Последният, в съвременните условия на почти съвършена негативна свобода в повечето европейски държави, може да бъде подбуждан само от интерес. Интерес с дъх на марксизъм...

Една нова диалектика все повече превзема дневния ред на Европа. И този път борбата не е класова. На хоризонта на историята днес някои виждат неизбежния сблъсък между потиснатите и потисниците. Между готовите да се освободят от всички окови, от всяка власт, от всяка наука, от самата природа и многовековните тирани с техните лъжливи традиции, спъващи полета на човешката раса към... както казва Че Гевара - вечната победа. Но вечната победа не е нищо друго, освен вечното разочарование. Историята, според Маркс, ще завърши с победата на абсолютно свободния човек, където, забележете, моралът ще бъде излишен.

Нещо повече, тази победа ще настъпи по необходимост, тя е непредотвратима. Именно това обещание е едновременно най-привлекателната и най-безумната страна на марксизма. Свободата е примамлива блудница и по тая причина еснафът, убеден, че причината за несгодите му непременно се крие извън него самия, все гледа да се освободи от нечий гнет. Тази нагласа е трагична обаче. Защото всяко освобождаване за тези хора е само дразнене на апетита, след което гладът добива по-страшни размери. И така до безкрай. Понеже комунизмът никога не идва.

В България политическият дискурс е едновременно по детски наивен и по старчески изкуфял. Но той е преди всичко досаден, особено за по-младите от нас, които не свеждат политиката единствено до борба срещу Кремъл и БСП.

Преди последните избори се появи обединението, наречено „Нова република“, чиито амбиции поне донякъде, почиваха на теоретичните основания на един консервативен модел на мислене. Но, уви, днес виждаме господин Кънев да оправдава встъпването на ДСБ в особен съюз с, вярвам, добронамерената, но ясно левееща „Да, България“, водена от Христо Иванов.

Днес, когато на терена на Европа вече се чуват предвестниците на един екзистенциален сблъсък между съвременните наследници на Маркс, прогресистите, и всички онези, за които европейското минало и традиции не са просто тиранична случайност, а носители на всичко, което поредният акт на освобождаване не може просто тъй да отмени. Днес, ние сме свидетели как господин Кънев се обръща към избирателите си и им извиква: „Вие не сте на нивото на другите европейски народи! Вас ви тревожат примитивни въпроси”. Днес, когато България трябва не просто да направи своя философски избор, а да стане участник в задаващото се прекрояване на общоевропейската идея, на нас ни се казва, че сме твърде корумпирани, твърде стерилни, за да мислим отвъд проблема за Борисов и компания.

Действително, в „Да, България“ и съюзниците й от ДЕОС виждаме по-скоро либерално отношение към икономиката. Но у тях няма ни помен от консервативно мислене, още по-малко у „Зелените“, които са по презумпция леви. Макар още да не са го декларирали ясно, за мен „Да, България“ и гравитиращите около нея формации по естествен път ще сформират ляво прогресистко ядро - такова каквото в България до момента не е имало, но което е неизбежна последица от повишаващите се жизнени стандарти и интеграцията в ЕС, където левите са истински леви, за разлика от нашата дългогодишна левица, в лицето на БСП, която често изповядва консервативни ценности (по нареждане от Североизток обаче).

Причината Христо Иванов да избягва да назове партията си лява, смятам, не е в десните му виждания за икономиката, които в никой случай не са достатъчни, а в сянката на БСП, която заплашва да погълне всеки, нарекъл се ляв в България. Това е очевидна истина, подчертана от единението със „Зелените“, които са по-откровени, както личи от името им.

И в този ред на мисли от консервативните хора в България се очаква да преглътнат съюз със самия прогресизъм. В името на какво? В името на късогледа България? В името на едно срамно благоразумие, което отрича капацитета на страната ни да заеме премислена позиция по най-фундаменталните въпроси на днешните европейски общества?

Корупцията е болезнена, но болката от нея е второстепенна. Адът настъпва, когато обществото не може стоически да се справи с разочарованията, които неизбежно предлага светът, а наместо това обезумяло се втурва в консумирането на още и още права, в търсенето на вечната победа.

И вярвам, предварително загубили са политиците, които, поради неумението си да спечелят по идеологически искрен начин своя народ, отказват да признаят бездната, която стои между ляво-либералите и автентичните консерватори. Без огорчение трябва да се приема този провал обаче. В последна сметка, безчувствените към пулса на времето не бива и не могат да бъдат лидери.

----

* Този материал е създаден по проект "Генерация Z".

 

Чарът на класическия либерализъм се крие в неговото, бих казал, апатично отношение към личния живот на гражданите; то е позволяващо, а не настояващо. Казвам чар, понеже в незаинтересоваността човек намира и известно естетическо удоволствие. Красотата не предизвиква интерес, а спокойно признание. Моралът не изхожда от интереса на тази или онази група. Всеобхватността на естеството му го прави несъвместим с всякакъв истеричен активизъм. Последният, в съвременните условия на почти съвършена негативна свобода в повечето европейски държави, може да бъде подбуждан само от интерес. Интерес с дъх на марксизъм...

Една нова диалектика все повече превзема дневния ред на Европа. И този път борбата не е класова. На хоризонта на историята днес някои виждат неизбежния сблъсък между потиснатите и потисниците. Между готовите да се освободят от всички окови, от всяка власт, от всяка наука, от самата природа и многовековните тирани с техните лъжливи традиции, спъващи полета на човешката раса към... както казва Че Гевара - вечната победа. Но вечната победа не е нищо друго, освен вечното разочарование. Историята, според Маркс, ще завърши с победата на абсолютно свободния човек, където, забележете, моралът ще бъде излишен.

Нещо повече, тази победа ще настъпи по необходимост, тя е непредотвратима. Именно това обещание е едновременно най-привлекателната и най-безумната страна на марксизма. Свободата е примамлива блудница и по тая причина еснафът, убеден, че причината за несгодите му непременно се крие извън него самия, все гледа да се освободи от нечий гнет. Тази нагласа е трагична обаче. Защото всяко освобождаване за тези хора е само дразнене на апетита, след което гладът добива по-страшни размери. И така до безкрай. Понеже комунизмът никога не идва.

В България политическият дискурс е едновременно по детски наивен и по старчески изкуфял. Но той е преди всичко досаден, особено за по-младите от нас, които не свеждат политиката единствено до борба срещу Кремъл и БСП.

Преди последните избори се появи обединението, наречено „Нова република“, чиито амбиции поне донякъде, почиваха на теоретичните основания на един консервативен модел на мислене. Но, уви, днес виждаме господин Кънев да оправдава встъпването на ДСБ в особен съюз с, вярвам, добронамерената, но ясно левееща „Да, България“, водена от Христо Иванов.

Днес, когато на терена на Европа вече се чуват предвестниците на един екзистенциален сблъсък между съвременните наследници на Маркс, прогресистите, и всички онези, за които европейското минало и традиции не са просто тиранична случайност, а носители на всичко, което поредният акт на освобождаване не може просто тъй да отмени. Днес, ние сме свидетели как господин Кънев се обръща към избирателите си и им извиква: „Вие не сте на нивото на другите европейски народи! Вас ви тревожат примитивни въпроси”. Днес, когато България трябва не просто да направи своя философски избор, а да стане участник в задаващото се прекрояване на общоевропейската идея, на нас ни се казва, че сме твърде корумпирани, твърде стерилни, за да мислим отвъд проблема за Борисов и компания.

Действително, в „Да, България“ и съюзниците й от ДЕОС виждаме по-скоро либерално отношение към икономиката. Но у тях няма ни помен от консервативно мислене, още по-малко у „Зелените“, които са по презумпция леви. Макар още да не са го декларирали ясно, за мен „Да, България“ и гравитиращите около нея формации по естествен път ще сформират ляво прогресистко ядро - такова каквото в България до момента не е имало, но което е неизбежна последица от повишаващите се жизнени стандарти и интеграцията в ЕС, където левите са истински леви, за разлика от нашата дългогодишна левица, в лицето на БСП, която често изповядва консервативни ценности (по нареждане от Североизток обаче).

Причината Христо Иванов да избягва да назове партията си лява, смятам, не е в десните му виждания за икономиката, които в никой случай не са достатъчни, а в сянката на БСП, която заплашва да погълне всеки, нарекъл се ляв в България. Това е очевидна истина, подчертана от единението със „Зелените“, които са по-откровени, както личи от името им.

И в този ред на мисли от консервативните хора в България се очаква да преглътнат съюз със самия прогресизъм. В името на какво? В името на късогледа България? В името на едно срамно благоразумие, което отрича капацитета на страната ни да заеме премислена позиция по най-фундаменталните въпроси на днешните европейски общества?

Корупцията е болезнена, но болката от нея е второстепенна. Адът настъпва, когато обществото не може стоически да се справи с разочарованията, които неизбежно предлага светът, а наместо това обезумяло се втурва в консумирането на още и още права, в търсенето на вечната победа.

И вярвам, предварително загубили са политиците, които, поради неумението си да спечелят по идеологически искрен начин своя народ, отказват да признаят бездната, която стои между ляво-либералите и автентичните консерватори. Без огорчение трябва да се приема този провал обаче. В последна сметка, безчувствените към пулса на времето не бива и не могат да бъдат лидери.

----

* Този материал е създаден по проект "Генерация Z".

Коментари

Buba Mara's picture
Buba Mara
bubamara

Търкам очите и не мога да повярвам!

Такъв разголващ текст досежно паважната котерия тук е невъзможно да се появи. Но ето! Поздравления за автора.

Най-тъжно е да се гледат сърдити млади хора,

които дотолкова са се удавили в чужди клишета и празни приказки, че са загубили всякаква способност да имат взимане-даване с реалния свят около тях.

Политическата самота на раданкъневците и тяхната вечна неизбираемост е плод от същото дърво, от стълкновението на клишираното мислене, тъпкано с предварително заучени отговори на въпроси, които никой не задава и живият живот, който си има други проблеми и няма търпение за псевдоинтелектуална снобария, която обаче либерално иска да руча от най-хубавото.

Спорът "либерализъм" или "консерватизъм" е загубен от консерватизма още по времето, когато в България са го дъвкали за първи път в първото Народно събрание преди сто и кусур години.

Днес цивилизацията е там, където доминира либерализма. Там, където са консерваторите са Тръмп, Брекзит и Путин, дечко ;)

Не се разбира само къде в

Не се разбира само къде в тази ученическа схема е пропаднал гигантът ГЕРБ, как така господин Тумананов не го забелязва?

Сигурно, както и за "съвършено десните", и за младия философ ГЕРБ е само мила фолклорна особеност, а не невчесана, политическа даденост.

Политологът разказва действителноста, поставя я на полемичната сцена с езика на актуалните, научни абстркции.

За него проблемът за идеологическата чистота на една предизборна коалиция не е нещо повече от повод за теоретически битки.

Но практиците-политици - от БСП, ДПС и ГЕРБ и, преди всичко, техните спонсори - не случайно са оставили междуособните, идеологически схватки на "умните и красивите".

Те знаят, че политическата им цена е в способността да решават конкретните проблеми на поръчителя.

Така стигаме до "въпроса на въпросите":

Има ли алтернативният десен проект реален възложител?

"Въпрос за един милион долара" би казал някой, или - за колкото там трябват за една убедителна, предизборна кампания. :)

Герб е друга тема. Май ти не

Герб е друга тема. Май ти не разбираш какво пише момчето?

Ами, струва ми се, че г-н

Ами, струва ми се, че г-н Тороманов пише за реален, нов, десен проект - алтернатива не на лявата БСП, а на десния ГЕРБ, (можете да сложите кавички на определенията, ако желаете). :)

Според Вас, дали ГЕРБ е замислен и осъществен като, безупречен, десен проект с хомогенен електорат - все правоверни либерали, без примес от консерватори? Или пък обратното?

Очевидно не е така.

Тогава какво пречи назованите политически субекти да работят за целева, предизборна коалиция, запазвайки минималните си, идейни различия?

Теоретичните скрупули на автора на статията ли? :)

То и момчето не разбира за какво пише,

но пък така е напълнило бройката с клишета, че всеки "мозък", който иска да се отбележи има за какво да се захване.

Момчето разбира какво пише,

Момчето разбира какво пише, просто вие не го разбирате, защото живеете или в някоя махала на дълбока духовна провинция, или в минало свършено време
nikolavy's picture
nikolavy
nikolavy

Леви-десни

Да анализираме политиката (само) през призмата на ляво-дясно е все едно да отидем на изложба живопис с очила за нощно виждане. Цветовете са само жълто и сиво.
Помните ли кой беше Председател на Световния либерален конгрес, когато домакин на срещата беше НДСВ във Варна? Точно така - Президентът на Сенегал. Известен либерал, една от политиките му е да се бият с пръчки по пенисите мъже, които уринират в реките/ поточетата.
Сициал-демократическата партия в Португалия е основната дясна партия.
"нашите" Зелени партии в ЕС са от десним през либерални и центристки до леви. В повечето държави даже има по две - по-лява и по-"дясна."
В повечето европейски страни има поне по 3-4 основни партии с "идеологии" различни от ляво-дясно - либерали, зелени, националистически, пиратски и т.н.
Та така ... аз гледам какво конкретно сега се случва в България и мисля какво сега/ следващите 2-3 години можем да направим - без да изпускаме дългия хоризонт, разбира се.
Ка Путин's picture
Ка Путин
КаПутин

Има известен чар в пубертета

Има известен чар в пубертета. Собственият ти пъп е компас в голямото пътуване, което започваш и светът е това прекрасно място, за което си чел по книгите.

Политическите реалности в пленена от мафията и имперски интереси балканска (т.е. традиционно в подобно състояние) държава обаче нямат нищо общо с тези чистички определения, с които необремененото съзнание етикира политическите субекти на терена. Много, много кален терет.

А и етикетметата тук са определено погрешни. Да не говорим, че идеята за „център“ традиционно отсъства в съзряващото въображение, обладано от епичната борба между доброто и злото.

Нищо, за всяко нещо си има време. :-)
Kruger's picture
Kruger
Kruger

Един въпрос към автора, ако може

Защо смятате. че "Да, България" е "ясно левееща"? Може нещо да съм пропуснал. От статията не разбрах. Какви политически признаци за това ясно "левеене" виждате? Примерно, увеличване на данъци, регулации, държавни структури...какво по-точно? Благодаря.
Petyo9's picture
Petyo9
Petyo9

Христо Иванов

еднозначно заяви, че "Да България" не е нито лява, нито дясна. Каквото и да означава това. Нещо като политически хермафродит. Това, че поставя акцент върху въдворяването на върховенството на правото и закона е достойно за възхищение, но междувременно (ако хипотетично спечелят изборите) ще трябва да управляват България. Как да гласувам за "Да България" като не знам каква е идеологията им? В края на краищата държава се управлява или с десни, или с леви политики. Когато самите те отказват да се самоопределят - на какво разчитат? Идеологическата безполовост неизбежно води към политическа импотентност.

Изглежда г-н Христо Иванов е

Изглежда г-н Христо Иванов е ляв, защото подкрепя плоския данък, въведен от социалистите, десен е, защото е за по-малко държава в икономиката - ГЕРБ прави днес точно това в електроразпределението - и е "хермафродит", защото е и против двете формации по въпроса за съдебната реформа. Наистина е трудно да се ориентира човек в родната политика! :)
Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

"Че Гевара", "окови",

"Че Гевара", "окови", "подтиснати" ...
Намирисва на фанатизирано левичарство.

Поредната статия на "младия философстващ", при която не мога да прескоча петото изречение, камо ли да стигна последното.

Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

Налазва ме някакво такова

Налазва ме някакво такова усещане - автора се опитва чрез реалния свят да опише теоретичните модели в неговата глава, вместо обратното.

Тия усещания полазват когато

Тия усещания полазват когато не ти изнасят твърденията на автора

И в този ред на мисли от

И в този ред на мисли от консервативните хора в България се очаква да преглътнат съюз със самия прогресизъм. В името на какво?

Създаването на прогресистка партия е истинската цел на Радан. Той знае, че не може да изложи истинските си цели, затова заложи на измамата. Отначало е имал за цел да отклони десебарите в крайно лява прогресистка насока, използва простотията и изостаналостта на българските избиратели от всички цветове. Обществото дотолкова мрази тоя прогресизъм, че дори Зелените изгубиха 2/3 от малкото подкрепа, която имаха, само с подкрепата си за гей парадите и бежанците. Извинете ме, ама това е ТОЧНО каквото Шорош иска, по учебник!

Радан подкрепи истанбулската

Радан подкрепи истанбулската конвенция. Още въпроси? Това не е дясна партия!
Mark Watson's picture
Mark Watson
watmark

некои съображения

мисля че не е редно да се натоварват идеологически импотентните опити на тези двамата да спасят от съдебно преследване на двама олигарси на командира - Прокопиев и Донев. не че Цацаров е нвинен. Той работи ръководен от руския гражданин Гергов и руската партия ДПС. Като пример ще дам само прокурорското преследване на Ненчев за ремонта на изтребителите в Полша. обличането им в идеологически претенции ги оневинява за мръсната им игра на опозиция когато бяха във властта.

Нещо му е объркан анонсът на Константи Туманов

Хем вече избледнявали класите, хем се сърди на Радан Кънев и Христо Иванов, че в името на борбата на подтиснатите срещу подтисниците и пренебрегвали класовата борба.
Socratus MMXVIII's picture
Socratus MMXVIII
Sokratus

"Прекрасна" статия

ама в кавички! Философски погледнато, статията няма точна идея, какво ни обяснява! Единственото ясно е, че Радан Кънев има недостатъци! Много цитати с идеята да си помислим, че се пише за нещо Умно! А дали е така!
Преди да правиш каквито и да било заключения, би трябвало да имаме обяснение какво, какво е! Какво е десна и лява идея, прогресивизъм и консерватизъм. Има ли общи неща между тези идеи! Могат ли да се кооперират в някои дейности.
И стигаме до "Зеените"! Те били леви! Т.е. те искат да се иземва огромни средства и активи от населението и да се преразпределят от самата държава с нейните механизми!!! А дали "Зелените" искат такива неща! Опазването на природата и нейната обща собственост нима е това! Или желанието им да се опази природата, каквато е била, не е консерватизъм!
Явно консерваторите или пък десните искат природата да се експлоатира до безкрай, без значение за последствията!
Ако приравним природата на къщата в която живеем, ще излезе, че почти всички искат да си опазят къщата. Т.е. не би било проблем десни, леви, консерватори и прогресивни да имат общо!
След Зелените стигаме до "Да България"! И те са лева партия, но прогресивна, Защото.... Е как защо, сдружили са се със "Зелените"! Или защото се борят с корупцията!!! Идвете заключения са гениални и автора ги защитава по "убедителен" начин!
Корупцията не лява или дясна и това е достатъчна тема за обединяване, когато нейният размер е колосален! В държавните поръчки е минал 40% от сумите! Т.е. нейното намаляване до 10% ще ни гарантира 30% повече пари за харчене!!!
Разделението на леви-десни е остаряло. Дори и в явно двуполюсни системи като САЩ, много често конгресмени от двете партии подкрепят даден закон и съответно го и отхвърлят! Както в живота няма само бяло и черно така и в политиката няма само леви и десни!
Обеденинията могат да се градят на смислени неща, като просперитет, опазване на природата, защита на собствеността, защита на труда и много други.. В един момент едната тема е актуална и се намират съмишлениеци. Ако се реши и е от ползва за обществото, нима има значение дали са леви-десни или е по-важно точно кой седи зад тях. Реални хора, а не имагенерни лозунги и партии!
Запълването на съдържанието с явно недомислени статии не е положитено пишещи от "ClubZ" !
Поздрави
anelia mileva's picture
anelia mileva
anelia mileva

Разочароващ текст. Не ми

Разочароващ текст. Не ми стана ясно, защо авторът обявява за невъзможно обединяване на проектите Нова република и Да България. Със сигурност може да се каже , че имат сходни идеи и" премислена позиция по най-фундаменталните въпроси на днешните европейски общества" , но г-н Туманов не си е дал труда да ги представи.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой трябва да поеме "Левски"?