Ad Config - Website header

 

Article_top

Винаги се подсмихвам, когато разни люде с големи титли се заемат с високата задача да оповестяват, гдето е възможно, турили си най-сериозен вид, лошото… пардон, кошмарното, нетърпимото положение на българската общественост. Но, разбира се, както единствено приляга на подобни възнесени умове, това инак рутинно произнасяне винаги се представя като разнищващо прозрение, плод на някоя гениална аналитика, и е съответно поднесено с думи от речника на Макс Вебер и поне неколцина психоаналитици. Но тъй като и това явно не е достатъчно на поразглезената публика, сериозността на всеки висок говорител днес изисква прилагането на това или онова най-модерно и най-проницателно изследване.

Любимото място на тези високонравствени глашатаи е телевизионното студио. Там, на безопасно разстояние от плебеите, те сключват вежди, смръщват тежките си чела и произнасят страховитата диагноза. Водещият, смаян от авторитета пред себе си, кима одобрително, а зрителите, които най-често не са чели достатъчно Вебер и не могат да цитират Джон Лок, находчиво синтезират чутото с възгласа: „Нема такава държава!”

Тези дни например изпитах крайно отвращение от българския народ, след като не един или двама височайши коментатори разясниха пред закърнелия ми ум, че отказът на българите да приемат Истанбулската конвенция се корени едновременно в тяхната страст към биенето на жените си и потиснатата им хомосексуалност. Е, в последна сметка второто обяснява първото, така че господата не може да не са били прави.

Друга една особеност на многоуважаемите мислители диагностици е измъченият им вид, който непременно подбужда искрено съчувствие у добронамерения наблюдател. От речта и лика им струи трагичната съдба на мъдреца, чийто фин характер всекидневно трябва да се сблъсква с чудовищната и провинциална българска действителност. На тези донкихотовци не е останало нищо друго освен минутите ефирно време, в които им се явява възможността да поднесат на глупците истината – грозна и неотменима. По тая причина е редно всички ние, гражданите, чиято нравственост и цивилизованост може и да не достигат, но които сме все още способни на състрадание, да отдадем нужната почит на малцината радетели на обективността и да се изплюем (както си можем) връз собствената си морална разруха.

Но защо, питате се, проявих такова безчестие, като заявих, че се подсмихвам на цялата тази драма? Защото драмата е всъщност комедия. Най-първо,  комична е позата на изключителност, с която обикновено се говори за „недораслия“ народ. Говорителите, става ясно, принадлежат на европейската интелигенция, на някое висше съсловие, което има мандата да проучва и изследва множествата, да им се подиграва и да ги оплаква в тяхното невежество. От познанията на тези ерудити обаче, изглежда, е убягнало наблюдението, че благородството на онези исторически личности, на които днес всички се кланяме, е не в тяхното презрително отношение, а в близостта и романтическата им вяра в тези, които по интелект може би стоят под тях самите. И затова са смешни напъните на някои нашенски интелектуалци, чиято редовна жлъч и песимизъм не са нищо друго освен прозрачна самовлюбеност, полудневна превземка, която само ги отъждествява с провинциалността, от която всячески се мъчат да се отскубнат. Който се вземе за стожер на правдивостта и така, ужасèн, запрати околните в ямата на глупостта, не може да претендира за визионерство и творчески ум, каквито качества са най-нужни на общността ни. Такива хора страдат от маниакалност и заграждат себе си в полето на аграрната интелигенция, резонирайки изцяло с един почти суеверен фатализъм, какъвто често се среща например из българските села. Но фатализмът на българския селянин остава на село и не се налага през студия и издания.

Естествено че в България има редица социални пробойни. Но още по-естествено е, където има социум, да има и дупки в корпуса му. Дупките обаче не се запълват с цитиране на социологически изследвания и вдигане на врява. И ако вземем отново Истанбулската конвенция, едно нещо е явно: спорът около нея бе истеризиран и свръхраздут. Личната ми позиция е, че конвенцията не трябва да се приема, не понеже допускам, че целта ѝ е да ни "джендъризира", а защото, както посочиха и немалко юристи, документът действително подлежи на различни интерпретации. Но ако всички участници в дебатите бяха водени единствено от чистото желание да помогнат на страдащите от домашно насилие, защо, питам аз, не се разреши много по-лесно въпросът с необходимите законодателни промени в тази насока, които така или иначе конвенцията уж би ни задължила да извършим. Така, без да се приема спорният документ, щеше да се постигне търсеното. Наместо туй обаче на българите бе заявено, че са всякакъв вид фоби и нелечими садисти, а в най-добрия случай - потиснати или просто невежи.

И все пак, не ми се струва голяма заплаха този безсъдържателен интелектуализъм. За да му противостои, човек трябва просто да изгаси телевизора и да отиде на работа.

----

* Този материал е създаден по проект "Генерация Z".

 

Винаги се подсмихвам, когато разни люде с големи титли се заемат с високата задача да оповестяват, гдето е възможно, турили си най-сериозен вид, лошото… пардон, кошмарното, нетърпимото положение на българската общественост. Но, разбира се, както единствено приляга на подобни възнесени умове, това инак рутинно произнасяне винаги се представя като разнищващо прозрение, плод на някоя гениална аналитика, и е съответно поднесено с думи от речника на Макс Вебер и поне неколцина психоаналитици. Но тъй като и това явно не е достатъчно на поразглезената публика, сериозността на всеки висок говорител днес изисква прилагането на това или онова най-модерно и най-проницателно изследване.

Любимото място на тези високонравствени глашатаи е телевизионното студио. Там, на безопасно разстояние от плебеите, те сключват вежди, смръщват тежките си чела и произнасят страховитата диагноза. Водещият, смаян от авторитета пред себе си, кима одобрително, а зрителите, които най-често не са чели достатъчно Вебер и не могат да цитират Джон Лок, находчиво синтезират чутото с възгласа: „Нема такава държава!”

Тези дни например изпитах крайно отвращение от българския народ, след като не един или двама височайши коментатори разясниха пред закърнелия ми ум, че отказът на българите да приемат Истанбулската конвенция се корени едновременно в тяхната страст към биенето на жените си и потиснатата им хомосексуалност. Е, в последна сметка второто обяснява първото, така че господата не може да не са били прави.

Друга една особеност на многоуважаемите мислители диагностици е измъченият им вид, който непременно подбужда искрено съчувствие у добронамерения наблюдател. От речта и лика им струи трагичната съдба на мъдреца, чийто фин характер всекидневно трябва да се сблъсква с чудовищната и провинциална българска действителност. На тези донкихотовци не е останало нищо друго освен минутите ефирно време, в които им се явява възможността да поднесат на глупците истината – грозна и неотменима. По тая причина е редно всички ние, гражданите, чиято нравственост и цивилизованост може и да не достигат, но които сме все още способни на състрадание, да отдадем нужната почит на малцината радетели на обективността и да се изплюем (както си можем) връз собствената си морална разруха.

Но защо, питате се, проявих такова безчестие, като заявих, че се подсмихвам на цялата тази драма? Защото драмата е всъщност комедия. Най-първо,  комична е позата на изключителност, с която обикновено се говори за „недораслия“ народ. Говорителите, става ясно, принадлежат на европейската интелигенция, на някое висше съсловие, което има мандата да проучва и изследва множествата, да им се подиграва и да ги оплаква в тяхното невежество. От познанията на тези ерудити обаче, изглежда, е убягнало наблюдението, че благородството на онези исторически личности, на които днес всички се кланяме, е не в тяхното презрително отношение, а в близостта и романтическата им вяра в тези, които по интелект може би стоят под тях самите. И затова са смешни напъните на някои нашенски интелектуалци, чиято редовна жлъч и песимизъм не са нищо друго освен прозрачна самовлюбеност, полудневна превземка, която само ги отъждествява с провинциалността, от която всячески се мъчат да се отскубнат. Който се вземе за стожер на правдивостта и така, ужасèн, запрати околните в ямата на глупостта, не може да претендира за визионерство и творчески ум, каквито качества са най-нужни на общността ни. Такива хора страдат от маниакалност и заграждат себе си в полето на аграрната интелигенция, резонирайки изцяло с един почти суеверен фатализъм, какъвто често се среща например из българските села. Но фатализмът на българския селянин остава на село и не се налага през студия и издания.

Естествено че в България има редица социални пробойни. Но още по-естествено е, където има социум, да има и дупки в корпуса му. Дупките обаче не се запълват с цитиране на социологически изследвания и вдигане на врява. И ако вземем отново Истанбулската конвенция, едно нещо е явно: спорът около нея бе истеризиран и свръхраздут. Личната ми позиция е, че конвенцията не трябва да се приема, не понеже допускам, че целта ѝ е да ни "джендъризира", а защото, както посочиха и немалко юристи, документът действително подлежи на различни интерпретации. Но ако всички участници в дебатите бяха водени единствено от чистото желание да помогнат на страдащите от домашно насилие, защо, питам аз, не се разреши много по-лесно въпросът с необходимите законодателни промени в тази насока, които така или иначе конвенцията уж би ни задължила да извършим. Така, без да се приема спорният документ, щеше да се постигне търсеното. Наместо туй обаче на българите бе заявено, че са всякакъв вид фоби и нелечими садисти, а в най-добрия случай - потиснати или просто невежи.

И все пак, не ми се струва голяма заплаха този безсъдържателен интелектуализъм. За да му противостои, човек трябва просто да изгаси телевизора и да отиде на работа.

----

* Този материал е създаден по проект "Генерация Z".

Коментари

Наака Швили's picture
Наака Швили
naakashvili

Както се казва в старата поговорка,

на милениален инцел конвенциите му пречат.
Insider Insider's picture
Insider Insider
insider

Очевидно!

И не е единствен! Като поразгледа човек Мисъль (дали нямаше да си сменя името?) и Петте кьошета му става ясно какво представлява инцелната групичка нови "консерваторчета". Харизанов добре ги обгрижва.

Костя е мн. добър и е цял

Костя е мн. добър и е цял късмет, ша знаеш, когато в България някой има такава острота на писанията си.
Пък ако ти харесва, чети си Даниел Смилев и Авалайо Дичев.... Те са прости и ... ясни в простотията си ...

Не на ИК!

Не на ИК!
Insider Insider's picture
Insider Insider
insider

Слушай, мойто момче,

Плурализмът на мненията означава само, че можеш да се изкажеш, но не и че можеш да се съпоставиш с люде далеч над твоето ниво. Възможностите са равни, но талантите и продукцията - различни. Въобще удивителен е дефицитът на чувство за авторитет у такива професии като политическата активност и журналистиката, в които обикновено има дълъг период на израстване и квалификация. Жалко, че клуб Z не проявява по-дисциплинарен подохд към новото поколение журналисти. Ролята на жабата, която искала и нея да я подковат не е най-успешната стратегия в тази професия.

Костя е мн. добър, а ти и ти

Костя е мн. добър, а ти и ти си един софтуер... Щом ти харесва, чети си Даниел Смилев и Дичката.... Те са прости и ... ясни в простотията си ...

Подрбани мисли - евала Костя!

1. Друга ... особеност на ... мислители-диагностици е измъченият им вид, който непременно подбужда искрено съчувствие у добронамерения... От речта и лика им струи трагичната съдба на мъдреца, чийто фин характер всекидневно ... се сблъсква с чудовищната ... българска действителност.
2. защо... се подсмихвам на ... тази драма? Защото драмата е всъщност комедия.
3. комична е позата на изключителност, с която ... се говори за „недораслия“ народ - да нямаш предвид Дичката? То си е такова бе, толкова си може ХХАХА

РАЗБИВАЧ!

Такива хора ... заграждат себе си в полето на аграрната интелигенция... с ... почти суеверен фатализъм, какъвто често се среща ... из българските села.

Ще го напишеш ли това на Даниел Смилов - с мозък по-голям от робота Марвин от Галактическия стопаджия? Който не може да разбере кое е по-демократично - Иран или Саудитска Арабия.
МУАХАХАХХАХА!!!

Сложи и Дичката в Цц.
Insider Insider's picture
Insider Insider
insider

Костя, Тончо и вся остальная гимназиално-елитистка онанистка

недорасла и недообразована сволочь, може да направи само едно - да харчи парите, които Тиквоний им делегира през Харизанов и да пълнят студиото на герберската Европа, поддаквайки на руски наемници като Петър Волгин, с когото очевидно имат много повече общо отколкото с каквато и да било десница. Вие сте мимикрирали комундерчета, с вторичен сантимент към ер-голям и ер-малък, готови да си продадете за...ниците на Атака, та да станете "значительное лицо" (по Гогол) също като Петър Николов-Зиков, който се яви на избори именно през сидеровата квота. Резултатът: публична група от фашизоидни гъгнивци, които имат шанс да "буеснат" единствено в предавания, за които герберските ПР-и са ги абонирали.

Не слушай троловете!

Не слушай троловете!

И то такива елементарни

И то такива елементарни софтвери, които нямат повече речникови единици освен "руски подлоги" и "рубладжии"
Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

Съвсем добронамерено към

Съвсем добронамерено към автора:
Май е по-добре да се оринтираш към художествена литература.

Не слушай троловете :)

Не слушай троловете :)

Молба към списвача!

Константин Туманов, бихте ли дали вашето определение за Истина? След което да напишете какво е Истина-та въобще, ако има разлика разбира се.
Mark Watson's picture
Mark Watson
watmark

некои съображения

дрън дрън. ИК у нас бе взрзивена от Русия в безумна медиийна артилерийска подготовка и исото което русоидния хор държеше по това време. Руската идиотщина като винаги доминира в нашенското публично а с изцепките на хорът мажеше с просташки доводи. Онези които се явяват по телевизора да придадат научност в просташките пропагнди слогани доказват че хуманитарността по скоро е пропаганда нежели наука. гнусното е че целия свят прие ИК само рускозависимите страни - България и Словакия се оказаха стожерите на маскуилизираната средновековна рефлексия. Сиреч не слушайте идиотите из сутрешните блокове, не се доверявайте на социопатията и като "наука" с неините призводни - икономиката, философията, и другата хуманитария. Науката е антропологията. А какво да кажем за мглявия автор? Ами трябва още да пораства....
geg's picture
geg
geg

А като се сблъска с логорея

човек трябва да спре да чете...
ПП Г. Фотев едва ли има претенция, че е чел "достатъчно" Макс Вебер ;)

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво очаквате да се случи на новодомците от ГЕРБ?