Article_top

Съветът на ЕС одобри днес отпускането на 87,4 милиарда евро финансова подкрепа за 16 страни членки под формата на заеми по линия на SURE - временния инструмент за краткосрочна заетост с цел смекчаване на рисковете от безработица по време на кризата с COVID-19.

България ще получи 511 милиона евро. Страната ни подаде молба за помощ на 7 август.

Подкрепата ще помогне на 16-те страни да финансират сериозното увеличение на публичните разходи, направени след 1 февруари 2020 г. в резултат на използването на национални схеми за работа с намалено работно време и други подобни мерки, включително за самостоятелно заети лица, както и на някои свързани със здравето мерки в отговор на пандемията.

SURE е една от трите защитни мрежи на стойност до 540 милиарда евро, договорени от Еврогрупата на 9 април и одобрени от лидерите от ЕС. Целта е защита на работниците, предприятията и държавите.

Останалите 15 държави ще получат следните суми в евро:

•Белгия - 7,8 млрд.

• Хърватия – 1 млрд.

• Кипър – 479 млн.

• Чехия – 2 млрд.

• Гърция — 2,7 млрд.

• Италия – 27,4 млрд.

•  Латвия – 193 млн.

• Литва – 602 млн.

• Малта – 244 млн.

• Полша – 11,2 млрд.

• Португалия – 5,9 млрд.

• Румъния – 4,1 млрд.

• Словакия - 631 млн.

• Словения - 1,1 млрд.

• Испания – 21,3 млрд.

Останалите страни все още могат да представят исканията си за финансова помощ. По този инструмент на ЕС могат да бъдат предоставени до 100 милиарда евро.

Заемите по SURE са подкрепени от бюджета на ЕС и от гаранциите на обща стойност 25 милиарда евро, предоставени от страните членки в зависимост от техния дял в брутния национален доход (БНД) на Съюза. Гаранционните споразумения с Комисията са финализирани.

Предстои Еврокомисията да набере средствата на международните капиталови пазари от името на ЕС и да ги предостави под формата на заеми back-to-back на страните членки, които са ги поискали.

 

Съветът на ЕС одобри днес отпускането на 87,4 милиарда евро финансова подкрепа за 16 страни членки под формата на заеми по линия на SURE - временния инструмент за краткосрочна заетост с цел смекчаване на рисковете от безработица по време на кризата с COVID-19.

България ще получи 511 милиона евро. Страната ни подаде молба за помощ на 7 август.

Подкрепата ще помогне на 16-те страни да финансират сериозното увеличение на публичните разходи, направени след 1 февруари 2020 г. в резултат на използването на национални схеми за работа с намалено работно време и други подобни мерки, включително за самостоятелно заети лица, както и на някои свързани със здравето мерки в отговор на пандемията.

SURE е една от трите защитни мрежи на стойност до 540 милиарда евро, договорени от Еврогрупата на 9 април и одобрени от лидерите от ЕС. Целта е защита на работниците, предприятията и държавите.

Останалите 15 държави ще получат следните суми в евро:

•Белгия - 7,8 млрд.

• Хърватия – 1 млрд.

• Кипър – 479 млн.

• Чехия – 2 млрд.

• Гърция — 2,7 млрд.

• Италия – 27,4 млрд.

•  Латвия – 193 млн.

• Литва – 602 млн.

• Малта – 244 млн.

• Полша – 11,2 млрд.

• Португалия – 5,9 млрд.

• Румъния – 4,1 млрд.

• Словакия - 631 млн.

• Словения - 1,1 млрд.

• Испания – 21,3 млрд.

Останалите страни все още могат да представят исканията си за финансова помощ. По този инструмент на ЕС могат да бъдат предоставени до 100 милиарда евро.

Заемите по SURE са подкрепени от бюджета на ЕС и от гаранциите на обща стойност 25 милиарда евро, предоставени от страните членки в зависимост от техния дял в брутния национален доход (БНД) на Съюза. Гаранционните споразумения с Комисията са финализирани.

Предстои Еврокомисията да набере средствата на международните капиталови пазари от името на ЕС и да ги предостави под формата на заеми back-to-back на страните членки, които са ги поискали.

Коментари

Голяма битка ще има

Кой да раздава и на кого да раздава този 1 милиард! Каква оставка, какви 5 лева?!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?