Българският хелзинкски комитет разпространи материал със 7 точки, в които според организацията главният прокурор Иван Гешев твърди неистини.

Сред тях са, че в България има над 95% осъдителни присъди от всички случаи.

Това, погледнато в статистиката на прокуратурата, е така. Обаче от БХК посочват друг аргумент - че по-голямата част от преписките и досъдебните производства в държавното обвинение се прекратяват или остават висящи и не влизат никога в съда. През 2020 г. прокуратурата е наблюдавала 198 103 досъдебни производства, а е внесла в съда 15 246 обвинителни акта - 7,7%. Също така се изтъква, че реално от тях има 5542 осъдителни присъди (или малко над 36% от внесените обвинения). Но се добавят и 8417 споразумения. Както е известно, те се водят в статистиката на Прокуратурата като извоювана осъдителна присъда.

Сред другите любопитни твърдения, които според правозащитниците Гешев използва манипулативно, за да запази поста си, са че: прокуратурата под негово ръководство е максимално открита. Напротив - БХК изтъква, че ПРБ не предоставя например информация за платените от държавата милиони за обезщетения за незаконни обвинения и некачествени разследвания.

Следващо е, че главният прокурор не контролирал наблюдаващите прокурори. Напротив - главният според закона е ръководител на адмнистративните ръководители, а всеки от тях е ръководител на всеки редови прокурор. В този дух е и твърдението че методическото ръководство, посочено в Конституцията, било само "абстрактно правомощие".

Интересен е подходът, вкаран в употреба напоследък от Гешев - че МВР, а не държавното обвинение разкрива престъпленията. Както и че полицията разследва кражбите от строителството на магистрала "Хемус".

Ролята на прокурора за разкриване на престъпление е решаваща, той е „господар“ в досъдебната фаза на процеса, припомнят от БХК.

Тук е спомената и друга любима опорна точка на Гешев - че със закриването на Специализираната прокуратура ще бъдат освободени замразените около 3 млрд. лева от КПКОНПИ.

"В прокуратурата не се води официална статистика за запорираното имущество по досъдебните производства, включително на специализираната прокуратура, и следователно не е ясно какъв размер замразени активи ще бъдат засегнати от закриването на специализираните прокуратури. Последното не води до премахване на вида престъпление от Наказателния кодекс. Дори да се постигне оправдателна присъда, това не е пречка имуществото да бъде отнето", напомня се в документа.

Клуб Z припомня, че между неправителствената организация и сегашния главен прокурор има "закачка" още преди да заеме поста - когато бе ресорен заместник на Цацаров против корупцията. 

Едно от основанията на Надежда Йорданова да иска оставката на Гешев, твърдейки уронване на престижа на съдбната власт, е именно отношението му към НПО.

Ето и пълния текст на съобщението:

Главният прокурор използва неверни твърдения, за да защити поста си

12.04.2022 г.

Главният прокурор продължава линията по самоотбрана заради внесеното искане на правосъдния министър във Висшия съдебен съвет за предсрочното му отстраняване от длъжност. Част от публично защитаваните тези на Иван Гешев са неверни и това се потвърждава от действащите закони или от информация, събрана по официален ред чрез Закона за достъп до обществена информация. Адв. Диана Драгиева от програмата за правна защита на българския хелзинкски комитет обобщи най-ярките противоречия.

В публичния си образ Иван Гешев се опитва да борави с темата за човешките права. Така той обвързва заемания от него висш пост и възможността той да бъде отстранен предсрочно с опасност за върховенството на закона и човешките права. Като организация, работеща в защита на човешките права от 1992 г., ние от Българския хелзинкски комитет напомняме, че не съществува човешко право по несменяемост на конкретна държавна длъжност. Фриволното боравене с терминология, която изглежда е непозната за главния прокурор, я обезценява.

Ето някои от неверните твърдения, които главният прокурор ползва в своя защита.

1. Иван Гешев: В България има над 95% осъдителни присъди от всички случаи. Това твърдение не отговаря на истината.

По-голямата част от преписките и досъдебните производства в прокуратурата се прекратяват или остават висящи и не влизат никога в съда. През 2020 г. прокуратурата наблюдава 198 103 досъдебни производства, в следствие на които е внесла в съда едва 15 246 обвинителни акта (7,7% от всички досъдебни производства). През същата година съдът е постановил 5542 осъдителни присъди (т.е. малко над 36% от внесените обвинения) и е одобрил 8 417 споразумения1.

Коректното отчитане дейността на прокуратурата е отговорност на главния прокурор, който еднолично ръководи организацията на информационната ѝ дейност. В годишните доклади за дейността ѝ, представяни от Иван Гешев, не са дефинирани използваните понятия и методология при извличане на данните.

 2. Иван Гешев: прокуратурата под мое ръководство е максимално открита, по безпрецедентен начин. Това твърдение не отговаря на истината.

Под ръководството на Гешев прокуратурата не предоставя никаква информация за ежегодно плащаните милиони левове за обезщетения за незаконни обвинения и некачествени разследвания. Към началото на 2022 г. година висящите дела срещу прокуратурата за обезщетения по ЗОДОВ са над 1 000. Само по заявления на БХК и медии отказите за предоставяне на информация от началото на мандата на Гешев са десетки, като почти всички обжалвани в съда, са отменени като незаконосъобразни. Само за разноските по съдебните дела, образувани по отказите да даде информация по различни теми на БХК, прокуратурата е осъдена да плати над 4 600 лева.

3. Иван Гешев: прокуратурата не е структурно и организационно централизирана и строго йерархична институция, главният прокурор не контролира наблюдаващите прокурори. Това твърдение не отговаря на истината.

Съгласно Закона за съдебната власт главният прокурор ръководи прокуратурата, всеки административен ръководител е подчинен на главния прокурор, а всеки прокурор се ръководи от административния ръководител на прокуратурата, в която работи; главният прокурор ръководи контролната дейност в институцията.

4. Иван Гешев: правомощието на главния прокурор „методическо ръководство на всички прокурори“ е   съпоставимо с тълкувателните решения на върховните съдилища. Това твърдение не отговаря на истината.

Актовете по методическо ръководство на главния прокурор са еднолични и съвсем конкретни, пазят се в тайна, задължителни са за всички прокурори. Чрез тях главният прокурор ръководи прокурорите по въпроси, за които сам прецени.

5. Иван Гешев: не прокуратурата, а МВР разкрива престъпленията. Това твърдение не отговаря на истината.

Прокуратурата разкрива престъпления заедно с МВР, ДАНС или Агенция „Митници”. Ролята на прокурора за разкриване на престъпление е решаваща, той е „господар“ в досъдебната фаза на процеса.

6. Със закриването на специализираната прокуратура ще бъдат освободени замразените около 3 млрд. лева от КПКОНПИ – в резултат на уведомленията на специализираната прокуратура. Това твърдение не отговаря на истината.

В прокуратурата не се води официална статистика за запорираното имущество по досъдебните производства, включително на специализираната прокуратура, и следователно не е ясно какъв размер замразени активи ще бъдат засегнати от закриването на специализираните прокуратури. Последното не води до премахване на вида престъпление от Наказателния кодекс. Дори да се постигне оправдателна присъда, това не е пречка имуществото да бъде отнето.

7. Иван Гешев: известно е на всички, че Хемус се разследва от разследващи полицаи в МВР, в един момент се казва, че този случай е смачкан, не знаем какво се случва с него. Това означава, че някой министър не знае какво се случва в собственото му министерство. Това твърдение е заблуждаващо.

Съгласно Закона за МВР дейността по разследване на престъпления се осъществява от разследващи полицаи, като горестоящ ръководител, включително министър, няма право да им дава указания и по какъвто и да е друг начин да се намесва в разследването. За сметка на това писмените указания на прокурора по разследването са задължителни за разследващите полицаи.

Пълния текст на адв. Диана Драгиева може да намерите тук.

1 Цитираните данни са от годишния доклад за 2020 г., достъпен на интернет страницата на прокуратурата: https://prb.bg/bg/pub_info/dokladi-i-analizi.

2 Според тълковния речник „абстрактно” означава отвлечено, неконкретено.