Поне 13 на сто от делата по граждански или търговски спорове да бъдат препращани на медиация и осем на сто да приключват със споразумение - това предвижда проект за въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове, каза в Националния пресклуб на БТА членът на ВСС Даниела Марчева.

Тя посочи, че до края на година трябва да са готови законодателни промени, следват и правила за обучения на медиатори. В рамките на проекта е предвидено изграждането на центрове по медиация във всичките 128 съдилища, в които все още няма такива центрове. Всичко това трябва е готово до края на 2024 г., посочи Марчева.

Една част от тези спорове са за родителски права, облигационни дела или такива за собственост. 

В момента 30 на сто от делата, които започват с медиация, завършват със споразумение, каза Марчева.

Адвокатът и медиатор Свилена Димитрова заяви, че в редица общества 25-30 на сто от делата се решават с медиация и това може да се случи и в България.

Вярваме, че много адвокати ще възприемат медиацията, защото една спогодба е по-добра за страните от едно съдебно решение, посочи Димитрова. 

Председателят на Районния съд в София Александър Ангелов заяви, че идеята не е да се забавят процесите, а страните да седнат да поговорят и да видят дали не могат да се споразумеят.

БТА