Article_top

Емил Петров

Александър Пелев е главен представител за България на швейцарската разследваща фирма CCI, която през 2014 г. първа заяви готовност да издири изчезналите активи на обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка (КТБ).

- Г-н Пелев, миналата седмица сайтът Balkanleaks.eu разпространи документ, за който се твърди, че е заданието към компаниите, които трябваше да участват в конкурса за проследяване на "източването" на КТБ, спечелен от фирмата AlixPartners. Това ли е истинската покана?

- Публикуваният документ е такъв като този, който ние получихме миналата година. Нашата компания по всяка вероятност е единствената, която официално е заявявала интерес към евентуалното разследване на КТБ и това е официализирано още на 4 декември 2014 г.. Лично съм депозирал на тази дата писмо за интерес, както в БНБ, така и във Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

След тази дата, никой официален представител на българските институции не е контактувал с нас чак до 29 април м.г., когато получихме писмо от Фонда, което съдържаше това, което вчера "изтече".

- В случая това секретен документ ли е?

- Мога да кажа, че както при получаването, така и в последствие, в рамките на нашата комуникация с Фонда в никакъв момент официално не е отправяно към нас под някаква форма искане за конфиденциалност на тази информация. За нас по принцип не е било необходимо да повдигаме въпроса за конфиденциалност, предвид характера на задачата и професионалните стандарти, които спазваме. Ние сме спазили тази конфиденциалност, въпреки че никой не я е искал от нас.

- Как бихте коментирали обширния списък с изисквания, които Фондът е поставил към кандидатите за участие в процедурата?

- Сега, когато гледам това искане за предложение почти година, след като го получихме, не виждам да има тегловно съотношение на отделните критерии за избор. Изискванията са подробни и стандартни за едно проучване. В крайна сметка, за нас самата процедура по подбора остана „на тъмно“, защото ни беше дадено изключително кратко време, за да представим своето предложение. Не знам действително дали този срок е бил приложен по отношение на всички участници. Не мога да кажа.

- Има ли нещо необичайно в процедурата?

- Преди всичко ни беше даден срок от едва 7 календарни дни да подадем предложение като срокът изтичаше в 17 часа на 6 май - Гергьовден. В досегашната ни практика при подобни процедури е имало поне едномесечен срок и възможност за получаване на допълнителна информация от възложителя.

Между другото, едно от странните неща, които искаха от нас, беше да разкрием имена на клиенти, което в този бизнес е абсурд. За нашата компанията това е първият случай, в който се иска подобна информация.

Може би нашият категоричен отказ да разкрием данни за нашите клиенти е оказал някакво влияние.

- Един доклад, и толкова. Достатъчно ли е, за да се събере „откраднатото“ от КТБ?

- В самото искане за оферта има елемент, с който сме се съобразили със сигурност, и той е че трябва да се представи предварителен доклад, в който да бъдат посочени установени факти и обстоятелства. Предполагам, че това, за което в момента се коментира и е дадено в Народното събрание, може би е един такъв предварителен доклад. Но искам да ви обърна внимание, че наред с това, има изискване в самото искане, с което сме се съобразили в нашата офертата, да се представят седмични и месечни доклади и информация ad hoc. Т.е. не да работим няколко месеца и най-накрая, каквото сме установили, да го дадем накуп.

Но пак казвам, не знам при какви условия е сключен договорът с AlixPartners.

- Поне от това, което излиза от изказвания на депутати, чели доклада, обществената реакция е разочарование, защото не са излезли имена на хора, замесени в източването на банката.

- Това, което и без самото задание е част от нашата практика, е да се представят мерки, които да се предприемат във връзка със събиране и възстановяване на активи. Т.е. къде са парите и по какъв начин могат да бъдат върнати.

В крайна сметка, целта на една проучвателна дейност, която компания като нашата извършва, е да се установи крайното положение на съответния актив, като се проследят неговите трансформации. Да речем, парични преводи, с тях какви активи са придобити, евентуално тези активи под каква форма са променяли своя вид, собственост. Целта е в момента на започване на проучването да се установи къде се намират. Нашите очаквания бяха, че ще трябва да се извършва дейност в различни юрисдикции извън България.

Но това, което сега косвено слушам и аз като вас, преразказано от народните представители, този доклад, за който се говори, се е ограничил да се търси само в рамките на България кое къде е стигнало. Нещо, което със сигурност е било известно още на квесторите, без да е необходимо да се прави такова проучване.

Съвременните методи, с които работи не само нашата компания, позволяват да се установи буквално до стотинка къде са стигнали определени пари. Но те, ако са похарчени по определен начин, няма как да бъдат възстановени.

Интересът на компания като нашата е не само да се направи картинка, а да се каже на клиента и по какъв начин да си върне средствата, тъй като нашето възнаграждение зависи от размера на средствата, които клиентът си е възстановил. Не знам, тук тези милиони, които се спрягат, първо дали са истина, тъй като това е предмет на строги търговски клаузи в един договор, които не следва да бъдат разгласявани. Всяка компания си пази както цената, така и методите на работа.

Възложителят е в правото си да ползва резултата, но как е сключен договорът, така че да сме в хипотезата да се дава срещу подпис докладът в секретната секция на Народното събрание, нямам никаква идея.

- Не смятате ли, че цялата процедура е едно "отбиване на номера"?

- Дотам, до където ни стигат възможностите да коментираме подобни факти и обстоятелства, това са неща, които нас силно са ни притеснили в момента, в който получихме искането да представим нашата оферта. Това беше малко неочаквано, защото на практика беше минала почти половин година, без някой да се поинтересува да ни попита кои сме ние и изведнъж получихме едно искане.

И стана малко "Опълченците на Шипка", за да успеем в рамките на 7 дни екипи, работещи в три държави да подадем оферта, с която да не се излагаме.

Не знам оттам нататък къде какво се е случвало, други хора трябва да отговарят на тези въпроси.

 
ИКОНОМИКА 115358901165746453427202052492300095394874n

Александър Пелев е главен представител за България на швейцарската разследваща фирма CCI, която през 2014 г. първа заяви готовност да издири изчезналите активи на обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка (КТБ).

- Г-н Пелев, миналата седмица сайтът Balkanleaks.eu разпространи документ, за който се твърди, че е заданието към компаниите, които трябваше да участват в конкурса за проследяване на "източването" на КТБ, спечелен от фирмата AlixPartners. Това ли е истинската покана?

- Публикуваният документ е такъв като този, който ние получихме миналата година. Нашата компания по всяка вероятност е единствената, която официално е заявявала интерес към евентуалното разследване на КТБ и това е официализирано още на 4 декември 2014 г.. Лично съм депозирал на тази дата писмо за интерес, както в БНБ, така и във Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

След тази дата, никой официален представител на българските институции не е контактувал с нас чак до 29 април м.г., когато получихме писмо от Фонда, което съдържаше това, което вчера "изтече".

- В случая това секретен документ ли е?

- Мога да кажа, че както при получаването, така и в последствие, в рамките на нашата комуникация с Фонда в никакъв момент официално не е отправяно към нас под някаква форма искане за конфиденциалност на тази информация. За нас по принцип не е било необходимо да повдигаме въпроса за конфиденциалност, предвид характера на задачата и професионалните стандарти, които спазваме. Ние сме спазили тази конфиденциалност, въпреки че никой не я е искал от нас.

- Как бихте коментирали обширния списък с изисквания, които Фондът е поставил към кандидатите за участие в процедурата?

- Сега, когато гледам това искане за предложение почти година, след като го получихме, не виждам да има тегловно съотношение на отделните критерии за избор. Изискванията са подробни и стандартни за едно проучване. В крайна сметка, за нас самата процедура по подбора остана „на тъмно“, защото ни беше дадено изключително кратко време, за да представим своето предложение. Не знам действително дали този срок е бил приложен по отношение на всички участници. Не мога да кажа.

- Има ли нещо необичайно в процедурата?

- Преди всичко ни беше даден срок от едва 7 календарни дни да подадем предложение като срокът изтичаше в 17 часа на 6 май - Гергьовден. В досегашната ни практика при подобни процедури е имало поне едномесечен срок и възможност за получаване на допълнителна информация от възложителя.

Между другото, едно от странните неща, които искаха от нас, беше да разкрием имена на клиенти, което в този бизнес е абсурд. За нашата компанията това е първият случай, в който се иска подобна информация.

Може би нашият категоричен отказ да разкрием данни за нашите клиенти е оказал някакво влияние.

- Един доклад, и толкова. Достатъчно ли е, за да се събере „откраднатото“ от КТБ?

- В самото искане за оферта има елемент, с който сме се съобразили със сигурност, и той е че трябва да се представи предварителен доклад, в който да бъдат посочени установени факти и обстоятелства. Предполагам, че това, за което в момента се коментира и е дадено в Народното събрание, може би е един такъв предварителен доклад. Но искам да ви обърна внимание, че наред с това, има изискване в самото искане, с което сме се съобразили в нашата офертата, да се представят седмични и месечни доклади и информация ad hoc. Т.е. не да работим няколко месеца и най-накрая, каквото сме установили, да го дадем накуп.

Но пак казвам, не знам при какви условия е сключен договорът с AlixPartners.

- Поне от това, което излиза от изказвания на депутати, чели доклада, обществената реакция е разочарование, защото не са излезли имена на хора, замесени в източването на банката.

- Това, което и без самото задание е част от нашата практика, е да се представят мерки, които да се предприемат във връзка със събиране и възстановяване на активи. Т.е. къде са парите и по какъв начин могат да бъдат върнати.

В крайна сметка, целта на една проучвателна дейност, която компания като нашата извършва, е да се установи крайното положение на съответния актив, като се проследят неговите трансформации. Да речем, парични преводи, с тях какви активи са придобити, евентуално тези активи под каква форма са променяли своя вид, собственост. Целта е в момента на започване на проучването да се установи къде се намират. Нашите очаквания бяха, че ще трябва да се извършва дейност в различни юрисдикции извън България.

Но това, което сега косвено слушам и аз като вас, преразказано от народните представители, този доклад, за който се говори, се е ограничил да се търси само в рамките на България кое къде е стигнало. Нещо, което със сигурност е било известно още на квесторите, без да е необходимо да се прави такова проучване.

Съвременните методи, с които работи не само нашата компания, позволяват да се установи буквално до стотинка къде са стигнали определени пари. Но те, ако са похарчени по определен начин, няма как да бъдат възстановени.

Интересът на компания като нашата е не само да се направи картинка, а да се каже на клиента и по какъв начин да си върне средствата, тъй като нашето възнаграждение зависи от размера на средствата, които клиентът си е възстановил. Не знам, тук тези милиони, които се спрягат, първо дали са истина, тъй като това е предмет на строги търговски клаузи в един договор, които не следва да бъдат разгласявани. Всяка компания си пази както цената, така и методите на работа.

Възложителят е в правото си да ползва резултата, но как е сключен договорът, така че да сме в хипотезата да се дава срещу подпис докладът в секретната секция на Народното събрание, нямам никаква идея.

- Не смятате ли, че цялата процедура е едно "отбиване на номера"?

- Дотам, до където ни стигат възможностите да коментираме подобни факти и обстоятелства, това са неща, които нас силно са ни притеснили в момента, в който получихме искането да представим нашата оферта. Това беше малко неочаквано, защото на практика беше минала почти половин година, без някой да се поинтересува да ни попита кои сме ние и изведнъж получихме едно искане.

И стана малко "Опълченците на Шипка", за да успеем в рамките на 7 дни екипи, работещи в три държави да подадем оферта, с която да не се излагаме.

Не знам оттам нататък къде какво се е случвало, други хора трябва да отговарят на тези въпроси.

Коментари

Анонимен's picture
Анонимен

Я да каже Сашко кака заплата получава Любчето, кой я нареди на работа на летището и кога.
Анонимен's picture
Анонимен
Анонимен

анонимен

Кавото е заданието-такова и заключението.Това е България.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?