Членовете на Висшия съдебен съвет показаха за пореден път, че по своя вътрешна логика гледат на живота „след мандата“. Преди няколко дни (покрай скандалите с избор на съдия №1 на Благоевград) те посрещнаха с незаинтересованост призивите на един от членовете Калин Калпакчиев да гласуват по съвест, защото все някой ден ще се върнат сред колегите си.

Днес обаче голяма част от обсъждането на пакета от промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) бе посветена на това – на каква позиция ще се върнат магистратите, членове на Съвета след 5-годишния период в „правителството“ на Темида (той изтича догодина, б.р.).

Събуден бе старият почти колкото Мадарския конник разговор защо пък да не се връщат повишени с една степен нагоре. Темата постави Незабравка Стоева, въпреки че по повода има тълкувателни решения на ВАС, а за последно и главният прокурор Сотир Цацаров се обяви против автоматичното „прескачане“ на стъпала и го нарече недопустимо заобикаляне на конкурсното начало. Тогава го подкрепи и Лозан Панов.

Лозан Панов.

Днес Стоева направи уговорка, че темата не я касае лично (тя не идва от магистратурата, б.а.), но не й се струва достойно да се връщат на „длъжността преди избора или равна по степен“. Т.е. - иска да се връщат повишени...

"Характерът им на работа е в съвсем друго измерение, а освен това при избора им за членове на ВСС са били подложени на „безпощадна атестация“, каза тя.

Част от усложненията са, че през времето на престоя си членовете на Съвета - а същото важи и за инспекторите от ИВСС, пропускат възможности за явяване на атестации. Друга тема бе повдигнатата за Н-ти път – ако трябва да ги атестират на базата на какво ще е това, като например съдиите членове на Съвета не са издавали решения, по които да оценят работата им през тези години.

Румен Георгиев дори съзря опити за слагане на „хамут“ на членовете от страна на изпълнителната власт:

"Най-лошото в случая е, че в проекта за изменения има скрит смисъл – това да се постави ВСС в зависимост. Членовете на този орган да бъдат зависими от промените в конюнктурата, защото не е тайна , че този ВСС е дълбоко разделен. Скритият смисъл на тази промяна е - не да се прави по-ясен неясният досега закон, а да се сложи хамут на всеки избран член на ВСС, да си прави сметка как гласува и какво - защото после ще има някаква оценка свише по неизвестни за него критерии."

Парадоксалното е, че възможността изобщо за атестация на ВСС от следващия състав се вкарва в закона именно по настояване на самия... ВСС. А методиката е тяхна работа да изработят. Но те още не са го направили.

Сред най-големите критици на предлаганите промени се оказа Георги Колев. Председателят на ВАС обяви, че е написал лично 40 страници становище към закона на Захариева, като огромната част са критики. А ги написал лично, защото предоставените срокове били толкова къси, че нямало време за общо събрание.

"Тези хора са имали 5 години репресивни функции – и дисциплинарни, и бюджетни включително... Работата на ВСС за добро или лошо е такава, че е свързана с много репресии. Е какво да можем да очакваме за тях", коментира Колев пред журналисти опцията как членовете ще се явяват на общо основание на конкурси за повишение след това.

Той коментира и едно от безспорно екзотичните предложения, залегнали в закона - общите събрания на ВАС и ВКС да могат да определят норма на натовареност и на двамата големи - самия Колев и Лозан Панов. Т.е. - да ги накарат да встъпват в определен брой дела задължително.

Самият Колев напомни, че и председателите имат много репресивни функции и нарече предложението "меко казано популистко". Председателят на ВАС се застрахова, че той е на поста още година и няколко месеца, и докато влезе законът, вероятно изобщо него няма да го касае - борел се за принципни позиции.

Сотир Цацаров.

Той (както и главният прокурор Цацаров преди време, б.р.) , изрази резерви и към друга от "перлите" на реформата - прословутото съдийско управление. Колев каза днес, че ако общите събрания да могат да избират шефовете на отделения, те стават съкомпетентни с председателя на съда. (Всъщност в закона пише, че общите събрания ще могат да определят броя и състава на отделенията и колегиите, но само ще предлагат шефовете им и ще изразяват становище, т.е. - не изземват функции.)

Колев се изказа, че пакетът промени ще доведе в голяма степен до "неконтролирана анархия" и декларира, че ще предложи на съвета да напише отдолу: "Несъгласуван".

Сред малкото идеи, с които е съгласен, е събранията на съдиите също да могат да номинират председатели на ВАС и ВКС.

В обсъжданията учстваше и главният съдебен инспектор Теодора Точкова, която в началото на седмицата вече изпрати писмо с куп забележки на ИВСС до Министерството на правосъдието. То касае най-вече вменените от конституцията нови задължения на поверената й институция да проверява магистрати:

"Без ясното очертаване на предметния обхват на тези проверки – аз това не бих го допуснала, - но би могло да се стигне до един бъдещ произвол. От друга страна при липса на ясно разписване докъде и как може да осъществява проверките инспекторатът, магистратите винаги ще имат възмжността да възразяват и съответно – основателно да правят забележки, че тази проверка не е извършена по законовите правила."

Според нея от правилата за магистрати излиза, че те са и неравнопоставни спрямо останалите граждани на републиката.